§ 2. Карла Маркса про зайнятість і безробіття: Карл Маркс (1818, 1883), німецький учений, економіст і філософ.

19.09.2015

§ 2. Карла Маркса про зайнятість і безробіття

Карл Маркс (1818 — 1883) — німецький учений, економіст і філософ. Головна праця «Капітал», перший том якого вийшов у світ у 1867 р. зробив його найбільшим ученим-економістом XIX століття.

Сьогодні в Росії нерідко замовчують про вчення Маркса, що не сприяє аналізу розвивається у нас ринкового капіталістичного господарства. Маркс не ставив завдання поліпшення, вдосконалення капіталізму. Але його глибокі дослідження капіталістичного способу виробництва, ринкового господарства є важливими для розуміння сутності зайнятості та причин безробіття, його впливу на становище робітничого класу. Теорія зайнятості посідає велике місце в його економічному вченні та базується на трьох найважливіших положеннях:

  • теорії додаткової вартості;
  • теорії зростання органічної будови капіталу;
  • законі народонаселення.

Теорія додаткової вартості заснована у Маркса на аналізі сутності і особливостей робочої сили. В умовах ринкового капіталістичного господарства робоча сила виступає товаром, але товаром особливого роду. Робітник продає роботодавцю свою робочу силу, тобто здатність до праці. В процесі виробництва він створює нову вартість, яка більше вартості робочої сили; в іншому випадку немає ніякої зацікавленості в її придбанні. Таким чином, оплачуючи робочого повну вартість його робочої сили, роботодавець отримує натомість вартість продукту, яка містить як вартість робочої сили, так і додаткову вартість. Ця здатність робочої сили створювати більшу, ніж її власна вартість стала підставою назвати капітал, авансований на купівлю робочої сили, змінним капіталом. Капітал, вже витрачений на засоби і предмети праці в процесі виробництва не змінює своєї величини. Він лише переноситься працею найманого робітника, на створюваний продукт. Маркс назвав постійним капіталом.

Безпосередньо питання зайнятості розглядаються Марксом у 23 чолі I тому «Капіталу». У ній він аналізує вплив зростання капіталу на становище робітничого класу та зайнятість.

Маркс формулює властивий капіталістичному способу виробництва закон народонаселення. Він полягає в тому, що «робітниче населення, створюючи нагромадження капіталу, тим самим в зростаючих розмірах виробляє засоби, які роблять його відносно надлишковим населенням», тобто безробітними. Надлишкове населення є неминучим супутником капіталістичного ринкового господарства.

Що стосується різних форм відносного перенаселення, то Маркс К. писав, що перенаселення має три форми:

  1. текучу;
  2. приховану;
  3. застійну.

Про останню він висловлював особливу заклопотаність. Світовий історичний досвід показав — застійна безробіття має значну питому вагу в багатьох країнах і дійсно викликає найбільшу стурбованість.

Короткий опис статті: книги карла маркса § 2. Карла Маркса про зайнятість і безробіття: Карл Маркс (1818 — 1883) — німецький учений, економіст і філософ. Головна праця «Капітал», перший том якого вийшов у світ у 1867 р., зробив його найбільшим ученим-економістом XIX століття. Сьогодні в Росії нерідко замовчують про вчення Маркса, що … — — § 2. Карла Маркса про зайнятість і безробіття: Карл Маркс (1818 — 1883) — німецький учений, економіст і філософ.

Джерело: § 2. Карла Маркса про зайнятість і безробіття: Карл Маркс (1818 — 1883) — німецький учений, економіст і філософ.

Також ви можете прочитати