Ханна арендт витоки тоталітаризму

Арендт, Ханна RuData.ru

30.12.2015

Російська бібліографіяАрендт, Ханна RuData.ru

Книги :

 • Арендт Х. Витоки тоталітаризму / Пров. з англ. Борисової В. В. та ін; послесл. Давидова Ю. Н.; під ред. Ковальової М. С. Носова Д. М. — М. ЦентрКом, 1996.
 • Арендт Х. Vita activa, або Про діяльної життя / Пров. з ньому. і англ. В. О. Бибихина. — СПб. Алетейя, 2000.
 • Арендт Х. Люди в темні часи: [Нариси] / Пер. з англ. і ньому. Р. Дашевского, Б. Дубина. М. Московська школа політичних досліджень, 2003.

Статті :

 • Арендт Х. Традиції і сучасність // Радянська держава і право. — 1991. — N 3. — С. 124-133.
 • Арендт Х. Традиції та сучасна епоха // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Філософія. — 1992. — № 1. — С. 80-95.
 • Арендт Х. Маси і тоталітаризм // Питання соціології. — 1992. — Т. 1. — С. 24-31.
 • Арендт Х. Гайдеґґера — вісімдесят років // Питання філософії. — 1998. — № 1. — С. 126-134.
 • Арендт Х. Ситуація людини. Розділи 24-26 глави V // Питан. філософії. — 1998. — № 11. — C. 131-141.

Література про Ханну Арендт Арендт, Ханна RuData.ru

Список складений у хронологічному порядку. Книги :

 • Мишкинене Ю. Б. Арендт і Хайдеггер: спроба порівняльного аналізу фундаментальної онтології людини і онтології політики / МДУ їм. М. В. Ломоносова. Філос. фак. — М. 1990.
 • Сморгунова В. Ю. Гносеологічні проблеми політичної філософії: Гносеологічний потенціал полититики: Ханна Арендт про істину і політиці / Рос. держ. пед. ун-т ім. А. В. Герцена. СПб. Освіта, 1997.
 • Хевеши М. А. Натовп, маси, політика: Історико-філософський нарис. — М. 2001.
 • Хейфец М. Р. Ханна Арендт судить XX століття. М.; Єрусалим: ДААТ/Знання, 2003.
 • Ямпільський М. Б. Співтовариство одинаків: Арендт, Беньямін, Шолем, Кафка. [лекція] М. Изд-во Іпполітова, 2004.

Статті :

 • Косич В. В. Ханна Арендт. Філософія і політика // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7, Філософія. — 1991. — № 6. — С. 79-92.
 • Мушинський Ст. Ханна Арендт і її головна книга // Вільна думка. — 1992. — № 8. — С. 72-81.
 • Лівшиць М. С. Науковий семінар по книзі Х. Арендт «Джерела тоталітаризму» // Соціологічний журнал = Journal of sociology. — 1995. — № 4. — С. 224-231.
 • Шудра О. В. Ханна Арендт: судження про відповідальність // Московський журнал міжнародного права = Moscow journal of international law. — 1995. — № 3. — С. 125-138.
 • Шудра О. В. Ханна Арендт про «радикальне зло» // Известия вузів. Правознавство. — СПб. 1995. — № 6. — С. 95-102.
 • Лоолер Д. Етика, політика і судження смаку: Арендт проти Канта // Вісник Московського університету. Сер. 7, Філософія. — 1997. — № 2. — С. 16-33.
 • Трубіна Е. Р. Ідентичність в світі множинності: прозріння Ханни Адрендт // Питання філософії. — 1998. — № 11. — C. 116-130.
 • Магун А. В. Поняття судження в філософії Ханни Арендт // Питання філософії. — 1998. — № 11. — C. 102-115. (див. також Магун А. В. Поняття судження в філософії Ханни Арендт // Знання і традиція в історії світової філософії: Збірник статей. — М. 2001. — С. 345-366.)
 • Давидов Ю. Н. Ханна Арендт і проблема тоталітаризму // Нове й старе в теоретичній соціології. — М. 1999. — Кн. 1. — С. 144-160.
 • Золотов А. А. Культура і влада в філософії X. Арендт // Культура і влада. — Твер, 1999. — С. 61-66.
 • Файн Р. Фетишизм політики: критичний аналіз робіт Ханни Арендт // Рубіж. — Сиктивкар, 1999. — № 13/14. — С. 36-64.
 • Еткінд А. З ізмів в демократію: Айн Ранд і Ханна Арендт // Прапор. — 2000. — № 12. — С. 161-181.* Ілон А. Повернення Ханни Арендт // Інтелектуальний форум. — 2001. — № 4. — С. 35-57.
 • Лапицький М. І. Роздуми про час і працю: (До виходу в світ книги Ханни Арендт) // Політія. — 2001. — № 3. — C. 167-176.
 • Сінченко Р. Ч. «так Само як і навпаки», або Ханна Арендт в російськомовному просторі публічності // Вісник Омського університету. — 2001. — Вип. 4. — С. 44-48.

Первісна версія статті була взята з російської Вікіпедії на умовах ліцензії GNU FDL .

Короткий опис статті: ханна арендт витоки тоталітаризму Арендт, Ханна,GNU FDL,Англійська мова,Гюнтер, Андерс,Нью-Йорк,Хайдеггер Мартін,Ясперс, Карл,1929,1937,Кенігсберг,Ганновер

Джерело: Арендт, Ханна — RuData.ru

Також ви можете прочитати