Чим тоталітаризм небезпечніше фашизму, і слабкіше милитар (Платон Іванов Аль-Фадлан).

03.01.2016

Ніж тоталітаризм небезпечніше фашизму, і слабкіше милитар

Чим тоталітаризм небезпечніше фашизму, і слабкіше мілітаризму США?

(Армія яку свій власний народ боїться більше потенційного ворога —

культурна інфляція ідеології.)

(с) Балда Правдоруб. 2013.

Феодальний шовінізм посилено. Виділяється прошарок населення,

який здійснює функції рабовласницькі массово.јрд

Тоталітаризм

Тоталитари;зм (від лат. totalis — весь, цілий, повний; лат. totalitas — цілісність, повнота) — політичний режим, який прагне до повного (тотального) контролю держави над всіма аспектами життя суспільства.

ru.wikipedia.org

ТОТАЛІТАРИЗМ ТОТАЛІТАРИЗМ — всеосяжна репресивно-идеократическая система, феномен 20 століття. Термін вперше введений в політичний лексикон в 20-х рр. ідеологами італійського фашизму (Дж. Джентіле, Б. Муссоліні та ін).

dic.academic.ru » Філософська енциклопедія

ТОТАЛІТАРИЗМ (від пізньолатинського totelitas — весь, цілий, повний) — антигуманна суспільно-політична система, яка заради певних цілей своїх творців прагне до повного (тотального) контролю над усім життям суспільства та всіма сторонами…

www.politike.ru » Порівняльна політологія в термінах і поняттях

ще 40 статей

Тоталітаризм

ТОТАЛІТАРИЗМ — (від лат.totalis — весь, цілий, повний) — термін, що застосовується для характеристики таких політичних систем, що прагнуть до повного (тотального) контролю над усім життям суспільства в цілому і над життям кожної людини окремо.

www.politike.ru » Коновалов Ст. Н. Словник з полититологии

Ст. Н. Коновалов. Словник з полититологии.

ТОТАЛІТАРИЗМ — (від лат.totalis — весь, цілий, повний) — термін, що застосовується для характеристики таких політичних систем, що прагнуть до повного (тотального) контролю над усім життям суспільства в цілому і над життям кожної людини окремо.

У наукову мову політології поняття тоталітаризму вперше ввели в 1923 році італійські ліберали Джованні Амендола і Пиерро Гобетти для позначення встановленої в 1923 році в Італії фашистської диктатури з метою підкреслити якісну відмінність італійського фашизму від попередніх типів диктатур: деспотизму, олігархії, тиранії і т.д.

Муссоліні і його сподвижники надавали даного терміну позитивний сенс, звеличуючи і прославляючи тоталітарний дух, тоталітарну волю, тоталітарна держава. Але за межами італійського фашизму і німецького нацизму термін «тоталітарний» має негативний сенс і з 20-х років стає терміном науки політології.

У другій половині 40-х років почалася «холодна війна». Концепція тоталітаризму стала одним з ключових елементів в ідеологічній боротьбі між Заходом і Сходом; демократію і тоталітаризм стали розглядати як два протилежних способу життя, дві протилежні культури.

Аналізуючи роботи таких авторів, як Х. Арендт («Витоки тоталітаризму»,1951), К. Фрідріха і З. Бжезинського («Тоталітарна диктатура і автократія»,1956), Р. Арона («Демократія і тоталітаризм»,1965) слід бачити їх серйозний науковий внесок в аналіз феномену тоталітаризму. Наприклад, К. Фрідріх виділив п’ять основних ознак тоталітаризму, які набули загального визнання і зберігають свою актуальність, так і теоретичну значимість: 1. одна ідеологія; 2. одна партія; 3.терористична таємна поліція; 4.монополія на засоби масової інформації; 5. централізована економіка.

Тоталітарний режим державної влади характеризується самопорабощением суспільства, де всі беруть участь в поневоленні один одного. Якщо в традиційному деспотическом суспільстві функції правлячої групи — примус людей дотримуватися норми і регламенти функціонування даного суспільства, в одноосібному підборі апарату контролю, недопущення широких мас до управління, то тоталітаризм передбачає виконання нібито всіма, а не тільки обраними функції управління і контролю. Люди сприймають це як «самопримус» заради загального блага, а існуючі апарати управління і контролю розглядають як інструменти самого народу, що виконують його волю. А культ тирана, властивий будь-якому тоталітарному режиму, сприймається як культ влади самого народу.

При тоталітаризмі громадяни формально допускаються у політичний процес, але в реальності вони виявляються повністю відчуженими, але зберігають при цьому ілюзію участі у суспільному управлінні та громадському контролі.

В умовах тоталітаризму люди впевнені, що вони «самі творять свою історію», самі і визначають рамки і межі примусу, в результаті чого останні можуть бути безмежно розширені, що мало місце і в гітлерівській Німеччині, і в сталінському СРСР, і в полпотовской Кампучії.

Таким чином, головна відмітна риса у механізмі здійснення влади тоталітарного суспільства полягає в тому, що людина як би ідентифікує себе з державою і вважає суб’єктом політичної влади, хоча в дійсності спостерігається повне відчуження людини від влади.

Типовою рисою тоталітаризму є поступове, неухильне деклассирование суспільства. Цей процес здійснюється шляхом руйнування органічних зв’язків, відчуження людей від власності і влади і підключення надалі кожної окремої людини до суспільної системи поза всяких горизонтальних або будь-яких інших несанкціонованих зв’язків.

Низведення суспільства в аморфне, бесструктурное стан — це одне з принципових умов і функціонування тоталітарної системи. Все, що забезпечує самостійність людини, а тим більше — якої-небудь соціальної групи, підлягає викоріненню.

Характерною рисою тоталітарного режиму стає абсолютна насильство суб’єктивного чинника над об’єктивною реальністю. Будь-який тоталітарний режим прагне до повного скасування об’єктивних регуляторів суспільного життя, беручи на себе всі більше обов’язків, поки не буде регулювати всі сторони життя суспільства і кожного

окремої людини.

Практично відсутня або зникає поділ громадянського суспільства і держави, а останнє безроздільно панує над суспільством. Здійснюється гранична політизація й ідеологізація суспільного життя.

Оскільки такий стан суспільства протиприродно, то в цьому полягає і нежиттєздатність такого політичного режиму та його історична приреченість.

З ресурсу:

http://www.politike.ru/dictionary/274/word/totalitarizm

Короткий опис статті: тоталітаризм

Джерело: Чим тоталітаризм небезпечніше фашизму, і слабкіше милитар (Платон Іванов Аль-Фадлан) / Вірші.ру

Також ви можете прочитати