Читати книгу Витоки тоталітаризму онлайн .Читати книгу без реєстрації

01.01.2016

ЗМІСТ

Від редакторів російського видання

Колектив перекладачів і редакторів, зі всіляким ретельно готував до видання в Росії цю книгу, з великим задоволенням пропонує вітчизняної читацької аудиторії фундаментальна праця всесвітньо відомого соціального мислителя, філософа, політолога Ханни Арендт — «Витоки тоталітаризму». У досить великий на сьогодні літературі про тоталітаризм переважають документального джерела, мемуарного, історичного характеру. Книга X. Арендт — це насамперед аналіз, аналіз умов, що породили розглянутий феномен, і його елементів. А також концептуалізація, теоретичне осмислення самого жахливого явища нашого століття-експериментатора — тоталітарного суспільства (двох його хрестоматійних іпостасей — сталінізму і гітлеризму).

На наше глибоке переконання, ця робота не просто містить у собі колосальну достовірну інформацію, величезну бібліографію, відповідь на питання, як таке античеловечное явище стало можливим в людській історії, але і ще щось більше. Це більше пов’язано не тільки з високим професіоналізмом і глибиною проникнення в суть предмета дослідження, але з тим, що автор віддала цій праці частину себе самої, своєї душі, свого болю… А така книга, що увібрала в себе частинку авторського серця, за справедливим і влучним зауваженням одного з перших філософів історії В. Р. Гердера, має особливу долю і особливі властивості. Вона не тільки дає читачеві факти, історичний матеріал та авторські роздуми про них, але спонукає читача розмірковувати, замислюватися, шукати істину, породжує в ньому несподівані асоціації зі своїми заповітними думками і тим самим підтримує його власне прагнення до пошуку.

Все це надає нам впевненості, що дана праця, незважаючи на те, що він був написаний майже півстоліття тому і суспільні науки збагатилися за цей час новими знаннями, а людство новим досвідом, анітрохи не застарів, своєчасно і обов’язково знайде свого читача.

Робота над перекладом на російську мову і підготовкою до друку «Джерел тоталітаризму» була розпочата у 1990 р. однак змінилися умови життя не дозволили тоді ж видати цю книгу. Завершення перекладу і редакційна підготовка тома до видання стали можливі лише завдяки підтримці Інституту «Відкрите суспільство» (засновано в Росії фондом Дж. Сороса), без якої робота Ханни Арендт прийшла б до нашого читача ще пізніше. Колектив перекладачів і редакторів висловлює свою щиру вдячність фонду Дж. Сороса за його плідну діяльність в Росії.

При підготовці до видання колектив насамперед прагнув максимально точно передати російською мовою дух і букву оригіналу, крім того редактори ставили перед собою мету точного відтворення всього наукового апарату, наявного в найбільш повному американському виданні 1966 р. а також максимального наближення його до російського читача. Книга забезпечена примітками редакторів і перекладачів, що стосуються, однак, тільки питань перекладу та вживання термінів (змістовні коментарі надмірно збільшили і без того значний обсяг книги), та бібліографічними посиланнями на російські видання відповідних джерел. Укладає книгу післямова відомого вітчизняного дослідника, доктора філософських наук Ю. Н. Давидова, який представив своє трактування вкладу X. Арендт у вивчення причин виникнення, умов функціонування та наслідків існування тоталітаризму.

Авторські примітки та посилання дано у книзі посторінково з суцільною нумерацією в межах кожного розділу; редакторські примітки до російського виданню дані посторінково і позначені зірочками; у квадратних дужках наводяться посилання на джерела на російській мові (в тих випадках, природно, коли їх вдалося розшукати).

Вступ

Рукопис «Витоки тоталітаризму», яка стала основою цієї книги, була завершена восени 1949 р. через більш ніж чотири роки після поразки гітлерівської Німеччини і менш ніж за чотири роки до смерті Сталіна. Перше видання книги з’явилося в 1951 р. І якщо озирнутися назад, то роки після 1945 р. проведені мною за її написанням, постають як перший період відносного спокою після десятиліть безладу, розгубленості і явного жаху — революцій, що відбулися після першої світової війни, виникнення тоталітарних рухів та підриву парламентарної форми правління, слідом за чим з’явилися всілякі тиранії, фашистські і напівфашистські, однопартійні і військові диктатури і, нарешті, встановилися, причому, як здавалося, міцно, тоталітарні форми правління, що спираються на масову підтримку:[1] в Росії це сталося в 1929 р. який зараз часто називають «другою революцією», а в Німеччині — в 1933 р.

Значно більш великий, документальний та інший матеріал, що має відношення до нацистського режиму, з’явився в бібліотеках і архівах до того часу, коли в 1958 р. вийшло друге (у паперовій обкладинці) видання цієї книги. Те, що я дізналася тоді, було досить цікавим, але навряд чи спонукало до якихось істотних змін у характері аналізу або в аргументації мого первісного тексту. Представлялося доцільним внести численні доповнення і зробити заміни цитат у виносках, і текст значно розширився. Але всі ці зміни мали суто технічний характер. У 1949 р. нюрнберзькі документи були відомі лише частково і в англійських перекладах, а значне число книг, памфлетів і журналів, що публікувалися в Німеччині між 1933 і 1945 рр. не були доступні взагалі. У цілому ряді доповнень я також врахувала деякі з найбільш важливих подій, що відбулися після смерті Сталіна, — такі, як криза, пов’язаний з вибором наступника, і промова Хрущова на XX з’їзді КПРС, — а заразом і нову інформацію про сталінський режим, яка була в останніх публікаціях. Таким чином я переглянула частину третю і останню главу частини другої, а частина перша, присвячена антисемітизму, і перші чотири глави про імперіалізм залишилися недоторканими. Крім того, в цей час у мене з’явилися деякі погляди суто теоретичного характеру, тісно пов’язані з моїм аналізом елементів тотального панування, яких не було, коли я закінчувала рукопис цієї книги, яка завершувалася досить непослідовними «Заключними

Короткий опис статті: витоки тоталітаризму Книга Витоки тоталітаризму — (Дана книга — перше видання російською мовою всесвітньо відомої вченого, філософа і політолога, — Ханни Арендт. В ній досліджуються витоки, умови формування та принципи функціонування тоталітарного суспільства. Автором запропоновано оригінальне і всебічно обґрунтоване визначення терміна «тоталітаризм». Адресовано фахівцям і широкому колу читачів.) Читати книги онлайн безкоштовно і без реєстрації, безкоштовні книги читати, бібліотека книг онлайн

Джерело: Читати книгу Витоки тоталітаризму онлайн .Читати книгу без реєстрації

Також ви можете прочитати