Дегтярьов А. Основи політичної теорії. політологія

04.10.2015

ЗМІСТ

ОСНОВИ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 1

Зміст 2

Глава I. Політика як об’єкт і предмет наукового дослідження 7

§ 1. ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ 8

§ 2. АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ І ПРЕДМЕТ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕОРІЇ 11

§ З. ЛОГІКА ПІЗНАННЯ ПОЛІТИКИ І СТРУКТУРА ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 18

Глава II. Методи вивчення політики 26

§ 1. РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АНАЛІЗУ ПОЛІТИЧНИХ ЯВИЩ 28

§ 2. ТИПИ І РІВНІ МЕТОДІВ ВИВЧЕННЯ ПОЛІТИКИ 32

§ 3. ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА АНАЛІТИЧНІ МЕТОДИКИ В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 36

Розділ III. Політична влада як регулятивний механізм соціального спілкування 40

§ 1. КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ І ВПЛИВУ 41

§ 2. ГЕНЕЗИС І ПРИРОДА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 46

§3. СТРУКТУРА ТА ЛЕГІТИМНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. БАГАТОВИМІРНА МОДЕЛЬ ВЛАДНОГО СПІЛКУВАННЯ 49

Розділ IV. Політична сфера соціальної життєдіяльності (концептуальні підходи) 58

§ 1. ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПОЛІТИКУ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПАРАДИГМИ 60

§2. СУЧАСНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ 63

§3. СВІТ ПОЛІТИКИ ЯК АНСАМБЛЬ РЕАЛЬНИХ І РЕФЛЕКСИВНИХ ВИМІРЮВАНЬ 70

Розділ V. Політичне життя в объективированном вимірі 74

§ 1. ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ І ВЛАДНІ РЕГУЛЯТИВИ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ. ПОЛІТИЧНІ НОРМИ І КОДОВІ ВСТАНОВЛЕННЯ 75

§ 2. ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ КОНТИНУУМ ПОЛІТИЧНОЇ СФЕРИ. МІКРО-, МАКРО — І МЕГАПОЛИТИКА 79

§ 3. ПОЛІТИЧНИЙ ПОРЯДОК І ЗМІНА. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ І ДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ 85

Розділ VI. Субъективированное вимір політичного життя 91

§ 1. ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТИВНА РЕФЛЕКСІЯ І АКТУАЛЬНА ОРІЄНТУВАННЯ В ПОЛІ ПОЛІТИКИ 92

§2. ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ І ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ. КОНЦЕПЦІЯ «РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ» ПОЛІТИЧНИХ ДІЙ 97

§3. ПОЛІТИЧНІ ІНСТИТУТИ ТА СОЦІАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ. КОНЦЕПЦІЯ «НОВОГО ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ» 100

Розділ VII. Агенти політичних відносин 106

§ 1. ПОНЯТТЯ АГЕНТА ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 106

§2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ І ОБ’ЄКТІВ ПОЛІТИКИ 110

§ 3. ВИДИ ПОЛІТИЧНИХ АГЕНТІВ 114

Розділ VIII. Макрополитика. Політична структура та інституційна організація товариства 118

§1. МАКРОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ КОМПОНЕНТИ 119

§ 2. ДЕРЖАВА ЯК загальний ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТИТУТ 136

§3. НЕДЕРЖАВНІ ІНСТИТУТИ В МАКРОПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРІ 139

Розділ IX. Політичний процес: концептуальні підходи та механізми функціонування 148

Глава X. Політичні зміни і соціальний розвиток 187

§ 1. СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОЛІТИЧНОГО ЗМІНИ 188

§ 2. СТАБІЛЬНІСТЬ І КРИЗУ В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ РОЗВИТКУ 197

§ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В КОНТЕКСТІ СТАБІЛЬНОЇ ДИНАМІКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 202

Уже близько десяти років у російських вузах читаються курси політології, або політичної науки. Увазі читачів пропонується навчальний посібник «Основи політичної теорії», яке підготовлено на базі узагальнення семирічного досвіду читання автором першого розділу загального курсу лекцій з політології та соціології політики для студентів соціологічного факультету МДУ їм. М. В. Ломоносова.

Короткий опис статті: теорія політики електронна бібліотека — книги розділів історія, культурологія, богослов’я, філософія, православ’я, психологія, іудаїзм, соціологія, релігія бібліотека завантажити книга Дегтярьов Основи політичної теорії

Джерело: Дегтярьов А. Основи політичної теорії. політологія

Також ви можете прочитати