Економічна теорія марксизму. . Фінансова література . FinaRoad

22.09.2015

Економічна теорія марксизму

«Маркс продовжує жити і все ще актуальний»

[1]протягом вже більш ніж півтораста років. Ніхто не відстоює правоту А. Сміта, Д. Рікардо, але «як і раніше піднімається кров’яний тиск, як тільки Маркс ставати предметом дослідження

[2]. Крім заслуг перед економічною теорією за Марксом безліч відкриттів в галузі історії, соціології, філософії, політології.

Праці Маркса внесли величезний внесок у розвиток світової науки. Але основною трудністю була і є зайва идеалогизированность економічного вчення марксизму, особливо в Росії та на всьому пострадянському просторі. Склалося враження, що для радянських економістів спростувати якусь теорію, не відповідає, на їхню думку, духу і букві марксизму було справою честі. А запропонувати свою, відповідну всім канонам марксизму, у них не вистачало сил. Тому величезне значення саме зараз в Росії набувають дослідження вчення Маркса, відділення науки від ідеології, створення позитивного образу Маркса як вченого, який зробив неоціненний внесок у розвиток всіх соціальних наук.

З усього вищесказаного очевидно, що досліджувати дану тему неупереджено вкрай складно. Маркса обожнювали, намагалися закидати брудом, але нічого ні з одного, ні з іншого не вийшло. Напружена полеміка спостерігається у пресі і по сей день. З одного боку Маркса звинувачують в упередженості, помилковості методів, з іншого – сучасні економісти на основі вчення Маркса розробляють нові способи обчислення вартості робочої сили, модифікації трудової теорії вартості, моделі руху капіталу. Важливо відокремити Маркса – класичного економіста, від «ленинизированного» його образу.

Мета даної роботи – проаналізувати основні категорії й закони економічного вчення Маркса, виявити їх недоліки та запропонувати можливі варіанти оновлення. Останнє не втратило актуальності з падінням соціалістичної системи. Швидше навпаки, у російських економістів є в розпорядженні величезний досвід дослідників-марксистів у вирішенні тих чи інших питань, який можна відобразити з поправками на сучасність на нинішні проблеми. Наприклад, дослідження про вартість робочої сили в п. 3.2. цієї роботи.

Основним завданням є розгляд різноманітних перетворень вартості, додаткової вартості та капіталу. Це найбільш цікаві та складні моменти в марксистському економічному вченні.

Що було для Маркса сьогоднішнім днем для нас вже історія. З цієї причини доводиться пропускати цілі теорії, про деякі явища, поняттях, законах згадувати лише побіжно, так як вони відносяться швидше до історії економіки або історії економічних вчень (мануфактури і «домашня промисловість», фабричне законодавство та ін) ніж до економічної теорії і практиці. Чи можуть стати предметом окремого великого дослідження (теорії обміну, грошей). Хоча це анітрохи не применшує їхньої значущості для економічної думки в цілому.

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму

Джерело: Економічна теорія марксизму :: :: Фінансова література | FinaRoad

Також ви можете прочитати