Есе з тоталітаризму

25.12.2015

Есе за тоталітаризму

Есе за тоталітаризму

Перемога тоталітаризму може збігтися з руйнуванням людства.

«Перемога тоталітаризму може збігтися з руйнуванням людства». Ці слова належать відомому німецько-американському філософу єврейського походження, політолога й історика, засновниці теорії тоталітаризму в ХХ столітті.

Піднімається автором проблема, на мій погляд, полягає у співвідношенні суспільного прогресу і ступеня розвитку в соціумі людської свободи. Сенс висловлювання, таким чином, полягає в ймовірної загибелі людського суспільства, стиснутого рамками тоталітаризму, коли повністю відсутні умови для прояву волі людей, що, в свою чергу, є необхідною підставою для суспільного прогресу.

Я повністю згодна з точкою зору Ханни Арендт. Тоталітаризм, як відомо, це форма ставлення суспільства і влади, при якій політична влада бере під повний (тотальний) контроль суспільство, повністю контролюючи всі аспекти життя людини. Таким чином, в тоталітарному суспільстві людина повністю вільний, маса перетворюється на рабів, яких, як писав англійський письменник Олдос Хакслі, «не треба примушувати, бо вони люблять своє рабство».

Поняття «свободи» в самому загальному вигляді визначається як здатність людини до активної діяльності у відповідності зі своїми бажаннями, інтересами. Прогрес — це напрям розвитку, що характеризується переходом від нижчого до вищого, від простих до більш складних і досконалих форм, що виражається в більш високій організації, у зростанні еволюційних можливостей. Багато мислителів встановлювали взаємозв’язок між поняттями «свобода» і «громадський прогрес». Так, наприклад, німецький філософ Р. Гегель критерій прогресу вбачав у свідомості свободи. У відповідності з поглядами мислителя, у міру зростання свідомості свободи відбувається поступальний розвиток суспільства. Такий погляд закріпився в сучасних суспільних науках, коли ступінь зростання свободи визначається як один з критеріїв суспільного прогресу. Дійсно, в сучасному демократичному суспільстві людина володіє значною свободою в усвідомленні і визначенні цілей своєї діяльності, оскільки існує не одна, а кілька цілком реальних можливостей розвитку. Це значно розширює творчий потенціал його діяльності, що, в свою чергу, сприяє появі в суспільстві нових наукових відкриттів, поліпшення матеріального добробуту людей, відкриває можливості для їх морального розвитку. Іншими словами, збільшення міри свободи індивідів визначає розвиток людської цивілізації суспільний прогрес. Таким чином, відсутність свободи в тоталітарному світі неминуче має призвести до стагнації всієї суспільної системи та її подальшого руйнування.

Ці висновки можна підкріпити прикладами з людської історії. Так, наприклад, в німецькому Третьому Рейху Адольфом Гітлером було створено тоталітарна держава, яка повністю контролювала життя його громадян. Незалежність думки жорстоко переслідувалася. В результаті, німцям була нав’язана людиноненависницька ідеологія їх расової переваги над іншими народами планети, що призвело до розв’язання Другої світової війни. У підсумку, незліченні жертви і руйнування, світ був поставлений на край загибелі, сам німецький народ у своєму розвитку буде відкинутий на кілька десятиліть назад. І тільки повна заборона нацистської ідеології, розвиток демократичних засад у суспільстві, свободи людини дозволило Німеччині в сучасному світі зайняти місце одного з найбільш розвинених країн.

Іншим прикладом деструктивності тоталітаризму може служити історія Радянського Союзу. У країні також панувала одна ідеологія (вчення марксизму-ленінізму), люди не мали можливості вільно реалізовувати свій творчий потенціал. Все, що не вписувалося в рамки одного єдиного правильного вчення, відмітає і переслідувалося (наприклад, дослідження в області генетики, сучасних інформаційних технологій, психології, соціології, економіки тощо). Під забороною також перебували багато видів мистецтва. Крім того, пропагувалася ненависть до інших суспільних систем, культивувався образ «ворога» в особі західного капіталістичного світу. В результаті, Радянський Союз не тільки відстав у розвитку від передових країн світу, але й мало не спричинив Третьої світової війни, яка, безсумнівно, призвела б планету до загибелі. Все разом узяте визначило руйнування самої держави і подальший перехід суспільства до будівництва демократії.

Необхідно також відзначити Північну Корею, яка аж до теперішнього часу залишається тоталітарною державою. Всі риси, властиві тоталітаризму, проявляються там в повній мірі. Населення повністю задавлене рамками однієї ідеології та контролем з боку держави. Також культивується образ «ворога» в особі капіталістичних систем (насамперед, США і Південної Кореї). В останні роки Північна Корея провела ряд випробувань ядерної зброї і світ знову стоїть під загрозою тотальної атомної війни.

Таким чином, загальне поширення тоталітаризму, безсумнівно, загрожує руйнуванням всього людства. По-перше, відсутність свободи зупинить суспільний прогрес і відкине людей на декілька століть назад. По-друге, навіть цей несприятливий варіант розвитку найпевніше не отримає здійснення(всі ж люди отримують шанс почати все спочатку), так як взаємна ненависть тоталітарних держав призведе до світової війни, після якої людська цивілізація припинить своє існування. Амінь.

Короткий опис статті: ханна арендт витоки тоталітаризму Есе за тоталітаризму Перемога тоталітаризму може збігтися з руйнуванням людства. (Ханна Арендт) «Перемога тоталітаризму може збігтися з руйнуванням людства». Ці слова належать відомому німецько-американському філософу єврейського походження, політолога й історика, засновниці теорії тоталітаризму в ХХ столітті. Піднімається автором проблема, на […]

Джерело: Есе за тоталітаризму

Також ви можете прочитати