Філософія марксизму, Презентація 8950-39

17.09.2015

Філософія марксизму

<< Філософія епохи Відродження

Російська філософія західники і слов’янофіли >>

Філософія марксизму. Передумови виникнення філософії марксизму. Перехід до некласичної філософії К. Маркс (1818-1883гг.) Ф. Енгельс (1820-1895гг.). Історичні умови. Зміна предмету філософії. Зміна суспільної ролі філософії. Діалектико — матеріалістичне розуміння природи. Діалектичний матеріалізм. Матеріалістичне розуміння історії. Історичний матеріалізм. Економічні (прояв суперечностей капіталізму) 2. Соціально-політичні (перші виступи робітників). Природно-наукові відкриття. Теоретичні джерела. 1. Німецька класична філософія Р. В. Ф. Гегель (1770-1831гг.) Л. Фейєрбах (1804-1872гг.) 2. Класична англійська політична економія А. Сміт (1723-1790гг.) Д. Рікардо (1772-1823рр.) 3. Критичний-утопічний соціалізм XIX ст. А. К. Сен-Симон (1760-1825гг.) Ш. Фур’є (1772-1837гг.). 1. Клітинна теорія. Т. Шван (1810-1882рр.) М. Я. Шлейден (1804-1881гг.). 2. Теорія походження розвитку видів рослин і тварин. Ч. Дарвін (1809-1882рр.). 3.Закон збереження і перетворення енергії. Ю. Н. Майер (1814-1878гг.) Р. Гельмгольц (1821-1894гг.). 38.

Слайд 39 з презентації «Філософія людини» до уроків філософії на тему «Філософія людини»

Філософія людини

короткий зміст інших презентацій про філософію людини

«Філософія життя» — Американський прагматизм: Дж.Дьюї, Ч. Пірс. Психоаналіз: З. Фрейд, Е. Фромм, К. Р. Юнг, Адлер. Екзистенціалізм: С. К’єркегор, Л. Шестов, М.А.Бердяєв, М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю. Основна праця: «Світ як воля і уявлення». Хайдеггер М. Лист про гуманізм. Західна філософія другої половини XIX-ХХвв.

«Суспільна свідомість» — Мистецтво. Висловлює ставлення до права як до соціальної цінності. Формує естетичну свідомість. Які чинники впливають на формування суспільної свідомості? Порівняйте категорії суспільної психології та ідеології. Обслуговує соціальні групи, обґрунтовуючи політичні ідеї. Включає моральні принципи суспільства, норми поведінки.

«Філософія людини» — Допустимість методу. ХУвв. Сприйняття Осмислення Оцінка Спогад Фантазування Життєвий досвід. Визначається самим об’єктом пізнання. Світ пізнаваний. Вищі форми буття предмета. Громадські рухи та організації. 97. Атрибут практично-діяльнісного суб’єкта з об’єктом. Позитивізм. Дуалізм.

«Філософія» — 10. Зародження філософської думки (давньоіндійська та давньокитайська філософія). Навчальний матеріал Конфуціанство. 15. 14. 3.

«Сенс життя» — «У чому сенс життя?» (за казкою М. Е. Салтикова-Щедріна «Премудрий піскар»). Чесність Шляхетність Сміливість Сенс людського життя. Три сторони життя: Б. Ясенський «Змова байдужих»: І. С. Тургенев писав: «СЕБЕЛЮБСТВО – самогубство. А бійся байдужих.». Премудрий. Самолюбна людина засихає, немов самотнє безплідне дерево.».

«Російська філософія» — Малі жанри, рецензії, статті, відкриті листи, філософська публіцистика. За Ст. Ст. Зеньковскому, до XIX ст. розвиток філософської думки в релігійному світогляді. Домінування моральної установки. Тема соборності, єдності (В. С. Соловйов, А. С. Хомяков та ін). «Філософія серця». Сповідальність.

Всього в темі «Філософія людини» 23 презентації

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму Зміст: Філософія марксизму. Передумови виникнення філософії марксизму. Перехід до некласичної філософії К. Маркс (1818-1883гг.) Ф. Енгельс (1820-1895гг.). Історичні умови. Зміна предмету філософії. Зміна суспільної ролі філософії. Діалектико — матеріалістичне розуміння природи. Діалектичний матеріалізм. Матеріалістичне розуміння історії. Історичний матеріалізм. Економічні (роявление суперечностей капіталізму) 2. Соціально-політичні (перші виступи робітників). Слайд: 39, Презентація: Філософія человека.ppt Тема: — Філософія людини — Презентації з філософії, Вид: Презентації філософія марксизму, еловека, презентації, філософії

Джерело: Філософія марксизму — Презентація 8950-39

Також ви можете прочитати