Функції політики, YourLib.net

23.09.2015

Функції політики

Формуючись у процесі регулювання міжгрупових протиріч, підтримки цілісності соціуму і збереження суспільної стабільності, політика у своєму розвитку отримала статус найважливішого соціального механізму, без якого жодне сложноорганизованное суспільство не здатне відтворювати й розвивати свої соціальні порядки. В даний час роль і значення політики залежать від виконання нею наступних функцій:

— вираження та реалізації владно значущих інтересів груп і верств суспільства;

— раціоналізації конфліктів, надання міжгрупових відносин цивілізованого характеру, заспокійливого протиборчі сторони;

— розподілу та перерозподілу суспільних благ з урахуванням групових пріоритетів для життєдіяльності суспільства в цілому;

— управління і керівництва суспільними процесами як головного методу узгодження групових інтересів за допомогою висунення найбільш загальних цілей соціального розвитку;

— інтеграції суспільства і забезпечення цілісності суспільної системи;

— соціалізації особистості, включення її в життя сложноорганизованного держави і суспільства. Через політику людина набуває якості, необхідні йому для реалістичного сприйняття дійсності, подолання руйнівних наслідків підсвідомих реакцій на політичні процеси, що перешкоджають раціональному ставленню до життя. Конституируя особистість як самостійне, активне істота, політика здатна здійснювати і людинотворчі завдання;

— забезпечення комунікації. Політика створює особливі форми спілкування між конфліктуючими з приводу влади групами населення, формуючи або використовуючи для цього специфічні інститути (ЗМІ), способи підтримання контактів між владою і населенням (політичну рекламу), стратегії інформування населення та боротьби з конкурентами (пропаганду, агітацію, політичний паблік рілейшнз — особливі техніки зв’язки з громадськістю);

— творення дійсності (проективна функція). Політика здатна формувати нові стосунки між людьми і державами, перетворювати дійсність у відповідності з планами різних політичних суб’єктів, створювати нові форми організації соціального життя, формувати можливості для нових відносин між людиною і природою.

Більш приватні, різноманітні функції політики складаються при взаємодії її з окремими конкретними сферами життя (наприклад, зі сферою формування громадської думки, створення органів влади тощо). Політика може мати як явними, так і прихованими (латентними) функціями, наприклад, при погодженні інтересів у сфері прийняття державних рішень.

У цілому ж функції політики можуть трансформуватися в залежності від часу, місця і суб’єктів політичної діяльності. Це говорить не тільки про те, що окремі функції здатні здійснюватися в більш або менш розвинених формах, але і про те, що в ряді випадків вони можуть набувати протилежний своїм призначенням характер (коли, наприклад, жорсткість конкуренції за владу може десоциализировать людини, відштовхнувши його від активного політичного життя). Далі ми побачимо, які якісні зміни відбуваються з функціями політики в рамках тоталітарних суспільств, на пізніх стадіях розвитку сучасних індустріальних держав, в перехідних процесах, гострих кризи державної влади.

Короткий опис статті: функції політики Читати: Функції політики підручники, лекції, шпаргалки, онлайн бібліотека

Джерело: Функції політики — YourLib.net

Також ви можете прочитати