Ханна арендт витоки тоталітаризму

Ханна Арендт, ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК, Великі філософи навчальний

25.12.2015

Вступ до філософії

Великі філософи навчальний посібник

ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК

Ханна Арендт

(1902-1975)

«Втеча від землі у Всесвіт і втеча від світу в самосвідомість; тільки так, можливо, можна досягти кращого розуміння новоєвропейського суспільства»

Німецько-американський філософ і політолог, почесний доктор багатьох університетів світу, лауреат премії в галузі соціальних наук Німеччини, США і Данії, учениця К. Ясперса, М. Хайдеггера та Е. Гуссерля народилася в містечку Лінден поблизу Ганновера. Отримавши непогану початкову освіту, вона навчалася в університетах Кенігсберга, Берліна і Марбурга. Предметом свого захоплення майбутній філософ вибрала класичну філологію і теологію. Цим предметом вона опанувала блискуче, і вже в 26 років (під керівництвом К. Ясперса) захищає докторську дисертацію про поняття любові у Августина.

З приходом до влади нацистів, X. Арендт емігрувала у Францію, а з 1940 р. — в США, де вела співробітництво з рядом єврейських організацій, викладала в Чиказькому, Прінстон, Колумбійському університетах, був професором Нової школи соціальних досліджень, професором університету Берклі.

Філософські погляди Оренд сформувалися під впливом ідей екзистенціалізму і неомарксиму Франкфуртської школи. Визнання йому як філософу — гуманісту принесли роботи, присвячені засудження теорії і практики тоталітаризму, а також проблемам соціальної революції, насильства, влади, політичних традицій, демократії.

Центральною темою соціальної концепції Арендт є людина, його життя, що складається, на думку філософа, з трьох відносно самостійних виразів: 1) «праці» — діяльності, що забезпечує біологічні процеси людини і є умовою самого життя; 2) «виробництва» — діяльності, що відповідає всеприродності людини, завдяки якій створюється «надприродний» (культурний) світ; 3) «активності» — діяльності, яка розгортається як спілкування між людьми, до якої не потрібно додатково нічого «матеріального», яка здатна створювати щось принципово нове.

Саме в активності, на думку Арендт, криється джерело людської свободи як можливості для зародження нового, « народження того, чого ще не було».

Життєдіяльність в поле свободи розгортається лише у випадку, коли людина є індивідуальністю, що виявляє себе у тієї частини соціуму, який належить людині особисто, тобто є її власністю. Відторгнення людини від власності, приватної справи створює основу для знеособлення соціуму; обмеження волі і виникнення тоталітаризму. У тоталітарному суспільстві особистість втрачає свободу, індивідуальність, а місце витіснених індивідуальних цінностей займає ідеологія. Звільнення людини від ідеології відбувається через революцію, що несе світу «народження нового».

У наш час загроза для цивілізації обумовлена не природними катаклізмами або вторгненням з поза, а в ній самій — XX століття продемонструвало, що «варварство може народжуватися із внутрішніх обставин існування цивілізації». Новітнім варварством, на думку філософа, є тоталітаризм, розвінчуванню якого X. Аренд присвятила книгу «Витоки тоталітаризму». Ця книга, написана на основі власного пережитого досвіду, принесла їй світову славу.

На думку X. Арендт, витоки тоталітаризму слід шукати В двох попередніх епохах, де сформувалися такі потворні явища, як «антисемітизм», «расизм» і «імперіалізм». В результаті цього, соціальні реалії набули масового характеру. Люди перетворилися в «маси» — унікальне об’єднання не шляхом усвідомлення спільних інтересів, а шляхом «негативної самоідентифікації». Гігантська масовізація як раз і сформувала звичку мислити століттями і континентами», а разом з цим — зневагу до конкретної людини.

Тоталітаризм, міркує далі X. Арендт, є явищем більш складним, ніж, скажімо, убогість духу або пряма злочинність конкретних організаторів цього політичного режиму. Тоталітаризм створюється в результаті поєднання двох типів насильства: зовнішнього (політичні репресії, які терористичними засобами підтримують і відтворюють феномен «маси») і внутрішнього (панування ідеології, «тиранією логічності», в ході якої людина довіряє власні думки державним інститутам і тим самим змінює власної духовної свободи). У тоталітарному суспільстві людина втрачає віру в себе. Для неї не існує досвіду і думки. Її розум не розрізняє факт і функцію, істину і брехню. Вона стає покірною, керованої, невільником при зовнішніх проявах свободи. Тоталітаризм, робить висновок автор, є ворожим режимом свободу, людину і культуру. Зусилля людства повинні бути спрямовані на викорінення тоталітаризму як «останньої чуми XX століття».

Єврейка за походженням, X. Арендт гостро засуджує злочини нацистів, вчинені протягом Другої світової війни. Філософ вдивляється в німецьку націю і задається питанням: «скільки моїх ти знищив?». І хоча вона розуміла, що переважна більшість німців були супротивниками нацистського режиму і страждання від нього взяли на себе в першу чергу, за її словами, все ж не знала, як до них ставитися і поважала в Німеччині тільки філософію. Те ж саме стосується і тоталітарного режиму, що існував в СРСР.

Події 1956 р. в Угорщині — придушення радянськими військами спроби звільнення від тоталітарного режиму — X. Аренд сприйняла як «внутрішній надлом радянської системи». У листі до к. Ясперса воно прямо вказувала, що угорські події («зупинки радянських танків на кордоні з Австрією») показали просту істину: тоталітарний режим радянського типу має глибокі внутрішні протиріччя, які врешті решт призведуть до його остаточного падіння.

Віхою у творчій біографії X. Арендт стала книга «Vita aktiva» (Про діяльне життя). Міркування про «вічне» і «нетлінне», моральне і красиве переплітається тут з аналізом історичних форм еволюції соціального і політичного, ролі праці в житті суспільства і людини, умов і способів досягнення миру на засадах духовної гармонії і духовної активності особистості. Філософа хвилює, насамперед, розбалансованість сучасного буття, в якому повсякденна робота, проекційна діяльність, наука і частково художня творчість служать засобом втечі від політичної діяльності, втечі з відкритого громадянського суспільства. Сучасний соціум, вважає X. Арендт, став занадто діловим, прагматичним. У ньому немає місця власною ініціативою, немає можливостей для вільного особистого вчинку. «Жорстокість світу» зумовлює пошуки «вічного» за межами Землі або у створеному людиною штучному середовищі, особливо після запуску першого супутника, виходом Людини в Космос. Між тим, це велика ілюзія. Людина назавжди пов’язана з Землею і, незалежно від успіхів освоєння Космосу, вихід із ситуації, вважає автор, потрібно шукати на Землі — в області духу, вічних моральних цінностях, особливо в любові до життя, людини і культури.

Короткий опис статті: ханна арендт витоки тоталітаризму Ханна Арендт — ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК — Великі філософи навчальний посібник — Введення у філософію — Книга Вступ до філософії написана з мстою первинної, пропедевтичної підготовки студентів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до сприяння філософської мудрості тисячоліть Ханна Арендт, ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК, Великі, філософи, навчальний посібник, Введення у філософію

Джерело: Ханна Арендт — ЧЕРЕЗ ТЕРНИ ДО ЗІРОК — Великі філософи навчальний посібник — Введення у філософію

Також ви можете прочитати