Різне

Історія економічних вчень, Ядгаров Я. С., 2009, Скачати книги безкоштовно.

05.10.2016

Історія економічних вчень, Ядгаров Я. С. 2009

Історія економічних вчень, Ядгаров Я. С. 2009.

У підручнику викладається курс історії економічних вчень згідно з загальним задумом попередніх трьох його видань у 1996, 1997 і 1999 рр. З метою відображення особливостей еволюції економічної думки Росії в період так званого «золотого століття» вітчизняної теоретичної економіки у відповідні розділи підручника включені фрагменти з праць найбільш відомих російських економістів XIX — початку XX ст.

В якості додаткового навчально-методичного матеріалу підручник містить програму дисципліни і методичні вказівки до її вивчення, тестові контрольні питання з дисципліни, орієнтовну тематику курсових робіт та випускних робіт бакалавра економіки, приблизний перелік екзаменаційних (залікових) квитків за курсом.

Підручник призначений для студентів, аспірантів, наукових працівників та всіх, хто цікавиться історією світової та вітчизняної економічної думки.

Історія економічних вчень — це невід’ємна ланка в циклі загальноосвітніх дисциплін за напрямом «економіка».

Предметом вивчення цієї дисципліни є історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних ідей та поглядів, який у міру змін, що відбуваються в економіці, науці, техніці і соціальній сфері знаходить своє відображення у теоріях окремих економістів, теоретичних школах, течіях і напрямах.

Свій початок історія економічних учень бере з часів стародавнього світу, тобто появи перших держав. З тих пір і до теперішнього часу чиняться постійні спроби систематизувати економічні погляди в економічну теорію, прийняту суспільством в якості керівництва до дії в здійсненні господарської політики.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 9

Розділ перший ВВЕДЕННЯ В ІСТОРІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ

Глава 1. Основні завдання і структура курсу історії економічної думки 12

§ 1. Чому вивчають історію економічних вчень 12

§ 2. Напрямки та етапи розвитку економічної думки 17

Додаток 23

Глава 2. Проблеми методології в курсі історії економічних вчень 32

§ 1. Методологія економічної науки: постановка проблеми 32

§ 2. Особливості основних методологічних принципів та методів вивчення в економічній науці 34

§ 3. Предмет і метод економічної науки в ретроспективі 40

Додаток 45

Розділ другий ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ДОРИНКОВІЙ ЕКОНОМІКИ

Глава 3. Натурально-господарська економічна думка стародавнього світу та середньовіччя 48

§ 1. Економічні вчення стародавнього світу 48

§ 2. Економічні вчення середньовіччя 54

Глава 4. Меркантилізм — перша теоретична школа періоду зародження ринкових економічних відносин 62

§ 1. Предмет і метод вивчення меркантилістів 62

§ 2. Концепція багатства раннього і пізнього меркантилізму 65

§ 3. Історичне значення меркантилізму 68

Розділ третій ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ НЕРЕГУЛЬОВАНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ЧАСТИНА ПЕРША. Класична політична економія

Глава 5. Загальні ознаки та етапи еволюції класичної політичної економії 71

§ 1. Сутність класичної політичної економії та особливості її предмета і методу 71

§ 2. Загальні ознаки класичної політичної економії 73

§ 3. Основні етапи розвитку класичної школи 80

Глава 6. Зародження класичної політичної економії 85

§ 1. Економічне вчення У. Петті 85

§ 2. Економічне вчення П. Буагильбера 89

Глава 7. Физиократия — специфічне протягом класичної політичної економії 94

§ 1. Економічне вчення Ф. Кене 94

Глава 10. Завершення класичної політичної економії 166

§ 1. Економічне вчення Дж.С. Мілля 166

§ 2. Економічне вчення Маркса К. 172

Додаток 1 89

ЧАСТИНА ДРУГА. Противники класичної політичної економії

Глава 11. Виникнення реформаторських програм економістів-романтиків 208

§ 1. Економічне вчення С. Сісмонді 210

§ 2. Економічне вчення П. Прудона 219

§ 3. Історичне значення економічного романтизму 227

Глава 12. Соціально-економічні реформаторські проекти утопічного соціалізму 233

§ 1. Особливості утопічного соціалізму постмануфактурного періоду 233

§ 2. Економічні погляди Р. Оуена, К. Сен-Симона і Ш. Фур’є 235

§ 3. Історичне значення утопічного соціалізму 241

Додаток 244

Глава 13. Німецька історична школа 252

§ 1. Передумови виникнення історичної школи Німеччини в працях її попередників і родоначальників 252

§ 2. Методологічні особливості німецької історичної школи 255

Додаток 260

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Маржиналізм: формування неокласичного напряму економічної думки

Глава 14. «Маржинальна революція та її особливості 272

§ 1. Що таке маржиналізм і «маржинальна революція» 272

§ 2. Попередники маржиналізму. «Закони Госсена» 275

§ 3. Особливості етапів «маржинальної революції» 278

Глава 15. Виникнення суб’єктивного напряму економічної думки як перший етап «маржинальної революції» 284

§ 1. Економічне вчення К. Менгера 284

§ 2. Економічні погляди О. Бем-Баверка і Ф. Визера 291

§ 3. Маржинальні концепції У. Джевонса і Л. Вальраса 298

Додаток 304

Розділ 16. Формування неокласичного напрямку економічної думки як другий етап «маржинальної революції» 310

§ 1. Економічне вчення А. Маршалла 310

§ 2. Економічне вчення Дж.Б. Кларка 316

§ 3. Концепція загальної економічної рівноваги Ст. Парето 322

Додаток 329

Розділ четвертий ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ РЕГУЛЬОВАНИХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

ЧАСТИНА ПЕРША. Зародження теорій соціального контролю суспільства над економікою і ринку з недосконалою конкуренцією

Глава 17. Виникнення соціально-інституціонального напряму економічної думки 332

§ 1. Передумови зародження та загальні ознаки і нституционализма 332

§ 2. Концепції реформ основоположників і нституционализма 335

Глава 18. Теорії ринку з недосконалою конкуренцією 343

§ 1. Теорія монополістичної конкуренції Е. Чемберліна 344

§ 2. Економічна теорія недосконалої конкуренції Дж. Робінсон 352

ЧАСТИНА ДРУГА. Теорія державного регулювання економіки

Глава 19. Кейнсіанство 355

§ 1. Економічне вчення Дж.М. Кейнса 356

§ 2. Неокейнсианські доктрини державного регулювання економіки 363

Глава 20. Неолібералізм 367

§ 1. Концепція соціального ринкового господарства 368

§ 2. Чиказька школа монетаризму 371

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Еволюція сучасних доктрин економічної думки

Глава 21. Концепція неокласичного синтезу 375

§ 1. Зародження концепції «неокласичного синтезу» 375

§ 2. Нові версії концепції «неокласичного синтезу» 376

Глава 22. Олімп сучасної економічної думки 380

§ 1. Про лауреатів Нобелівської премії по економіці 380

§ 2. Короткий нарис історії економічних доктрин у підручнику «Економікс» П. Самуельсона 387

§ 3. «Вітер змін» П. Самуельсона 388

ПРИМІТКИ 392

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 423

1. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 423

2. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 441

3. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ АВТОРОВІ КУРСОВИХ РОБІТ ТА ВИПУСКНИХ РОБІТ БАКАЛАВРА ЕКОНОМІКИ 454

4. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ (ЗАЛІКОВИХ) КВИТКІВ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЧЕНЬ» 458

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ 462

Короткий опис статті: економічне вчення маркса к. Скачати книгу безкоштовно Історія економічних вчень, Ядгаров Я.С., 2009. Опис: Історія економічних вчень, Ядгаров Я. С., 2009. У підручнику викладається курс історії економічних вчень згідно з загальним задумом попередніх трьох його видань у 1996, 1997 і 1999 рр. З метою відображення особливостей еволюції екон. Сторінка 2 задумом, відображення, еволюції, економічних, трьох, 1999, курс, 1996, 1997, видань, що викладається, особливостей, скачати, 2009, метою, попередніх, відповідно, загальним, вчень, історії, його, екон, історія, ядгаров, підручнику

Джерело: Історія економічних вчень, Ядгаров Я. С., 2009 — Скачати книгу безкоштовно. Сторінка 2

Також ви можете прочитати