Історія Стародавнього Сходу (Авдієв В. І. )

24.09.2015

Класики марксизму-ленінізму

Маркс К. Британське володарювання в Індії. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Про Англії. М. 1952, с. 335-341.

Маркс К. Майбутні результати британського володарювання в Індії. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Про Англії. М. 1952, с. 342-348. Маркс К. До критики політичної економії. М. 1952. 270 с.

Маркс К. Капітал. Т. I, III. М. 1951. Т. I. Гл. 11, 12, 14. Т. III. Гл. 20, 36, 47.

Маркс К. Конспект книги Льюїса Р. Моргана «Стародавнє суспільство». — У кн. «Архів Маркса і Енгельса». Т. IX. М. 1941. VI, 216 с. Маркс К. (Лист) Енгельсу 2 червня 1853 р. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Вибрані листи. М. 1948, с. 73-74.

Маркс К. Відповідь Маркса (Ст. Засулич). Перша чернетка. 1881. — У кн. «Архів Маркса і Енгельса». Т. I. M. 1924, с. 270-279. Маркс К. (Лист) Енгельсу 14 червня 1853 р. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Вибрані листи. М. 1948, с. 76-79.

Маркс К. Форми, попередні капіталістичному виробництву, — М. 1940. 52 с.

Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. Переворот у науці, вироблений паном Євгеном Дюрингом. М. 1952. Відділ другий. Гл. 2, 3, 4. Енгельс Ф. (Лист) Марксу 6 червня 1853 р. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Вибрані листи. М. 1948, с. 74-76.

Енгельс Ф. Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Вибрані твори. Т. II. М. 1948, с. 70-82.

Енгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави. — У кн. Маркс К. і Енгельс Ф. Вибрані твори. Т. II. М. 1948, с. 160-310. Той же отд. изд. М. 1952. 192 с.

Ленін в. І. Про державу. Лекція в Свердловському університеті. 11 липня 1919 р. — У кн. Ленін В. І. Твори. Т. 29, с. 433-451.

Сталін В. В. Про діалектичному та історичному матеріалізмі (вересень 1938 р.). — У кн. Питання ленінізму. Изд. 11-е. М. 1952, с. 574-602. Той же отд. изд. М. 1952. 35 с. Сталін І., Марксизм і питання мовознавства, М. 1952. 55 с.

Сталін І. Ст. Марксизм і національне питання. — У кн. Сталін В. В. Твори. Т. 2. М. 1946, с. 290-367.

Сталін В. В. Економічні проблеми соціалізму в СРСР. — М. 1952. 95 с.

Значення рукописи Маркса «Форми, попередні капіталістичному виробництву» для історії давнини. (Передова). — «Вісник древньої історії». 1940. № 1, с. 3-7.

Історичне значення праць товариша Сталіна для вивчення первісно общинного і рабовласницького суспільства. (Передова). — «Вісник древньої історії». 1949. № 4, с. 3-14.

Про вивчення давньої історії на основі праці І. в. Сталіна «Марксизм і питання мовознавства». (Передова). — «Вісник древньої історії». 1952. № 2, с. 3-12.

Струве Ст. Ст. Значення праць В. В. Сталіна з національного питання для вивчення історії народів стародавнього світу. — У кн. Наукова сесія 1950 р. (Ленингр. держ. ордена Леніна ун-ту ім. А. А. Жданова). Тези доповідей по секції іст. наук (I а). Л. 1950, с. 28-31.

Струве Ст. Ст. і Флиттнер Н. Д. Ф. Енгельс і історія техніки стародавнього Сходу. — У кн. До 40-річчя з дня смерті Фрідріха Енгельса. М. — Л. 1936, с. 75-107 (Історія техніки, 5).

Короткий опис статті: марксизм і національне питання

Джерело: Історія Стародавнього Сходу (Авдієв в. І. )

Також ви можете прочитати