Карл Маркс, Основні ідеї

02.10.2015

Карл Маркс: біографія

У травні 1867 року вийшов у світ перший том «Капіталу».

Карл Маркс помер у Лондоні в 1883 році, у віці 64 років і похований на Highgate кладовищі.

2-й (1885) і 3-й (1894) томи «Капіталу» були видані Енгельсом після смерті Маркса.

Основні ідеї

Роботи Маркса сформували в філософії діалектичний і історичний матеріалізм, в економіці — теорію додаткової вартості, в політиці — теорію класової боротьби.

Для розуміння основних ідей Маркса слід насамперед мати на увазі, що за своїм первісним освіти і способу мислення Маркс був філософом. Приблизно до 1848 року (тобто до 30 років) він розвивався майже виключно як філософ, і як журналіст. Політичною економією він став займатися вже після 30 років (приблизно з 1850 року) і підходив до неї з методологічних позицій філософа.

Як філософ Маркс сформувався значною мірою під впливом робіт Р. Гегеля. В основі ідей Гегеля лежало протиставлення «суб’єктивного духу» (окремої людини), «об’єктивного духу» (системи існуючих умов і умовностей, які накладають на людину обмеження в його можливостях) і «абсолютного духу» (у термінах релігії — «бога», в термінах Платона — «ідеї», а в термінах неоплатоніків — «єдиного»).

Суть капіталізму — 1, або Маркс К. про капіталізм

Гегель вважав, що в русі своєї думки людина може піднятися до рівня свого суб’єктивного мислення на рівень абсолютного умогляду, долаючи систему об’єктивних обмежень. Це рух Гегель називав «феноменологією духу», а логіку і закономірності цього руху — «діалектикою».

У той же час на погляди Карла Маркса вплинули ідеї матеріалізму, зокрема ідеї Людвіга Фейєрбаха. Інтерес до матеріалізму Маркса проявився вже в його дисертації, присвяченій давньогрецького атомизму. Незадоволений ідеалізмом Гегеля, Маркс схилявся до гуртка младогегельянцев. Останні закликали «перевернути Гегеля з голови на ноги» — повернути його умоглядну діалектику на реальний грунт. Вони пропонували розглядати замість умоглядного «суб’єктивного духу» конкретної людини з її потребами та емоціями, наприклад страхом смерті (М. Штирнер «Єдиний і його власність»).

Маркс пішов далі по шляху творчої переробки (або, висловлюючись німецьким філософським терміном, «критики») Гегеля — він запропонував поставити на місце уявного «абсолютного духу» конкретні поняття і явища — суспільство, держава, науку та т. п.

Суспільство, а не бог, є більш високою стадією розвитку окремої людини. Щоб пізнати і поліпшити світ, потрібно пізнати і поліпшити своє суспільство. Здійснюючи цю «філософську революцію», він знайшов союзника в особі Ф. Енгельс. Маркс і Енгельс вважали, що тільки історичний розвиток людського співтовариства — а не кабінетний аналіз — зможе насправді покращити світ: «…Точка зору нового матеріалізму є людське суспільство, або про?бществившееся людство», «Філософи лише різним чином пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його» (Тези про Фейєрбаха, 1845, 10-й та 11-й теза).

У 1848 році виходить «Маніфест комуністичної партії», в якому Маркс і Енгельс вже дуже чітко заявляють:

Іншими словами, на думку Маркса і Енгельса, основна причина існування експлуатації — це наявність приватної власності і породжувана нею класова боротьба.

Маркс і Енгельс не виділяли як скільки-небудь істотних суспільних суперечностей відмінність мов і культур, ні територіальну роз’єднаність людей. Сучасне ним економічний і соціальний розвиток показувало, що всі ці суперечності швидко і успішно долаються, в той час як виявлене ними, ключове на їхню думку, суперечність — у відношенні до засобів виробництва й у розподілі виробленого продукту — навпаки, дуже швидко посилюється.

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму Карл Маркс, німецький філософ, соціолог, економіст, політичний журналіст, громадський діяч — біографія, дата народження

Джерело: Карл Маркс, Основні ідеї

Також ви можете прочитати