Кондулуков С. В., Марксизм і сучасність

01.10.2015

Кондулуков С. В. — Марксизм і сучасність

Кондулуков Сергій Васильович

Марксизм і сучасність

Т. е — Картині

Присвячую

Маркс застарів дехто каже сміючись. Але действіетельно чи застаріло

вчення Карла про суспільно-економічних формаціях, нападки на яке

стали особливо лютими і нетерпимими після відомих подій 1991р.

Як відомо, вчення Карла Маркса про суспільно-економічних формаціях

базується на матеріалістичному погляді на історію, яку слід описувати

тотожним самому собі, він розвивається а тим самим розвиваються і відносини

обумовленими їм.

7. Таким чином певного способу виробництва

відповідає певні виробничі відносини.

Спосіб виробництва згідно Карлу Марксу є первинним у життя

суспільства, а виробничі відносини вторинними залежними від нього.

8. Тому єдність способу виробництва і відповідних

їм виробничих відносин в реальному суспільстві, реальних людей Карл Маркс

назвав суспільно-економічною формацією.

Таким чином основоположники марксизму на відміну від всіх інших

істориків за основу взяли не життєпис різних царів, не дослідження

окремих держав, а те, що становить глибинну сутність самих людей — їх

матеріальне виробництво.

Згідно з їх поглядами матеріальне суспільне виробництво людей

проходить у своєму розвитку ряд стадій їх Карл Маркс назвав

суспільно-економічними формаціями

За їх основу основоположники матеріалістичного погляду на історію людей

взяли тодішню періодизацію світової історії розділеної відповідно на

наступні епохи античну, середньовічну і нову потім вони додали і епоху

Стародавнього Сходу як попередню епоху рабовласницької.

«У загальних рисах азіатський, античний, феодальний і сучасний

буржазные способи виробництва можна позначити як прогресивні епохи

суспільно-економічних формацій»

Так писав Карл Маркс у Передмові до «Критики політичної

економії» в 1859г.

В подальшому Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, розвиваючи матеріалістичне

розуміння історії, якого в чималій мірі способствало вихід у світ книги

американського вченого Л.Р. Моргана «Стародавнє суспільство» прийшли до

висновку, що способам виробництва заснованих на експлуатації людини

людиною, яку вони вважали протирічить людській природі, передує

первісно-общинний або як казали вони первісно-комуністичний спосіб

виробництва.

Цей же комунізм, справжнє царство свободи як вважали вони

настане після скасування, повалення буржуазного суспільства, суспільства, де

експлуатація людини людиною доведена до своєї останньої вищої міри,

суспільства де вперше з’являється клас не має ніякої власності, крім

своїх робочих рук і тому вимушений продавати їх за безцінь, вірніше свою

Короткий опис статті: марксизм і сучасність

Джерело: Кондулуков С. В. — Марксизм і сучасність

Також ви можете прочитати