Маркс, Карл. Передмова до третього видання, Скачати безкоштовно

24.09.2015

Капітал » Передмова до третього видання

Марксу не судилося самому підготувати до друку третє видання. Могутній мислитель, перед величчю якого в даний час схиляються навіть його противники, помер 14 березня 1883 року.

На мене, що втратив в особі Маркса людини, з яким був пов’язаний сорокарічної найтіснішого дружбою, друга, якому я зобов’язаний більше, ніж це може бути виражено словами, – па мене падає тепер борг випустити у світ як це третє видання першого тому, так і другий том, залишений Марксом у вигляді рукопису. Про виконання мною першої частини цього боргу я і даю тут звіт читачеві.

Маркс спочатку припускав переробити велику частину тексту першого тому, чіткіше формулювати деякі теоретичні положення, приєднати до них нові, доповнити історичний і статистичний матеріал новими даними аж до теперішнього часу. Хвороба і необхідність зайнятися остаточною редакцією другого тому змусили його відмовитися від цього. Довелося обмежитися лише самими необхідними змінами, внести лише ті доповнення, які вже містить в собі вийшов за цей час французький переклад («Le Capital», par Karl Marx. Paris, Lachatre, 1872-1875).

В числі залишилися після Маркса книг був виявлений німецький примірник «Капіталу», що містить в окремих місцях поправки і посилання на французьке видання; рівним чином був знайдений французький примірник, у якій точно зазначені всі місця, які Маркс хотів використати в новому виданні.

Ці зміни і доповнення обмежуються, за небагатьма винятками, останньою частиною книги, відділом «Процес накопичення капіталу». Текст цього відділу досі зазнав найменшим змінам в порівнянні з первинним нарисом книги, в той час як текст передують відділів її був грунтовно перероблений. Тому стиль був тут більш живою, більш цілісним, але в той же час більш недбалим, ніж в інших частинах: траплялися англіцизми, місцями неясності, хід викладу виявляв подекуди прогалини, так як окремі важливі моменти були лише намічені.

Що стосується стилю, то Маркс сам ретельно переглянув і виправив деякі розділи і цим, а також численними усними вказівками, дав мені критерій того, якою мірою слід усунути англійські технічні вираження та інші англіцизми. Вставки і доповнення Маркс піддав би, звичайно, переробки, замінивши гладкий французьку мову своїм стисненим німецьким. Я ж повинен був обмежитися простим включенням їх у відповідні місця книги, намагаючись лише, щоб вони можливо більш гармоніювали з основним текстом.

Таким чином, у цьому третьому виданні я не змінив жодного слова, якщо не був переконаний з повною переконливістю, що його змінив би і сам автор. Мені, звичайно, і в голову не приходило ввести в «Капітал» той ходячий жаргон, на якому висловлюються німецькі економісти, – цю тарабарщину, на якій той, хто за готівкові гроші отримує чужу працю, називається роботодавцем [Arbeitgeber ], а той, у кого за плату відбирають його праця, – работополучателем [Arbeitnehmer ]. Французи в повсякденному житті також вживають слово «travail» [«праця»] у значенні «заняття». Але, звичайно, французи взяли б за божевільного такого економіста, який надумав би назвати капіталіста donneur de travail [роботодавцем], а робітника– receveur de travail [работополучателем].

Рівним чином я вважав неприпустимим зводити вживаються скрізь у книзі англійські одиниці грошей, міри та ваги до їх новогерманским еквівалентів. Коли з’явилося перше видання «Капіталу», в Німеччині різних одиниць міри й ваги було стільки, скільки днів у році; до того ж малося два види марок (імперська марка існувала тоді лише в голові Зетбера, який винайшов її в кінці 30-х років), два види гульденів і принаймні три види талерів, з яких один – «нові дві третини» 16. У природознавстві панували метричні, на світовому ринку – англійські системи міри і ваги. При таких умовах користування англійськими одиницями вимірювання було цілком природним у книзі, автор якої змушений був брати фактичні дані майже виключно з області англійських промислових відносин. Ці останні міркування зберігають свою силу і до теперішнього часу, тим більше, що відповідні відносини на світовому ринку майже не змінилися і як раз у вирішальних галузях промисловості – железоделательной і бавовняної – і понині майже виключно панують англійські системи міри і ваги.

На закінчення кілька слів про применявшемся Марксом методі цитування, який був не цілком зрозумілий. Коли справа йде про чисто фактичне викладі або описі, цитати, наприклад з англійських Синіх книг, само собою зрозуміло, простий посиланням на документи. Інакше йде справа, коли цитуються теоретичні погляди інших економістів. Тут цитата повинна лише встановити, де, коли і ким була вперше ясно висловлена та або інша думка, складова певну щабель в розвитку економічних вчень. При цьому мається на увазі вказати лише одне: що даний погляд економіста має значення для історії науки, що він являє собою більш чи менш адекватне теоретичний вираз економічних умов свого часу. Але зовсім осторонь залишається питання, чи має даний погляд якесь абсолютне або відносне значення з точки зору самого автора або ж представляє для нього лише історичний інтерес. Таким чином, ці цитати утворюють лише безперервний, запозичений з історії економічної науки коментар до тексту і встановлюють дати і авторів окремих найбільш важливих досягнень у сфері економічної теорії. І така робота була особливо потрібна в павука, історики якої відрізнялися досі лише тенденційним невіглаством кар’єристів. Це пояснює також, чому Маркс, у відповідності з тим, що говориться в післямові до другого видання, лише дуже рідко цитує німецьких економістів.

Я сподіваюся, що другий том вдасться випустити в світ у 1884 році.

Фрідріх Енгельс

Лондон, 7 листопада 1833 р.

Короткий опис статті: книги карла маркса

Марксу не судилося самому підготувати до друку третє видання. Могутній мислитель, перед величчю якого в даний час з

Джерело: Маркс, Карл. Передмова до третього видання — Завантажити безкоштовно

Також ви можете прочитати