Марксистська філософія., Конспект з Філософії , Каталог статей

03.10.2015

Каталог статей

Марксистська філософія.

Марксизм — один з найбільш впливових напрямків у громадській думці ХІХ–ХХ ст.

Карл Маркс (1818-1883) і Енгельс Фрідріх (1820-1895) здійснили глибокий переворот у громадській думці — у філософії, соціології та політичної економії. Вчення Маркса і Енгельса отримало назву марксизм — по імені автора головного теоретичного праці, в якому висловлено й обґрунтовано сутність цього вчення, — «Капіталу» Маркса.

досі, вважає Маркс, «філософи лише різним чином пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його» — головне положення марксизму. Змінювати світ потрібно з допомогою теорії, але не однією теорією. Змінити світ можуть не одинаки, а тільки народні маси, трудящі. Маркс вірив у силу революційного, якісного перетворення соціального життя. В історичній перспективі це могла бути лише зміна соціально-економічних формацій, зміна способів виробництва і політичного ладу: буржуазно-капіталістичного — комуністичним.

Перша нова ідея: докорінна зміна підходу до філософського знання і його місця в культурі. Наука має здебільшого теоретичне значення. Царство філософії — це сфера чистої думки. Вона тільки пояснює світ, не втручаючись в що відбуваються в ньому події (економіку, політичну боротьбу і т. п.). Філософія — цариця наук, яка об’єднує в цілісну систему всі теоретичне знання. У своїй ранній роботі «Тези про Фейєрбаха» Маркс.

Друга фундаментальна ідея марксистської філософії — створення концепції діалектичного матеріалізму.

Власне філософське вчення Маркса і Енгельса отримало назву діалектичний матеріалізм. Формування нової концепції матеріалізму та діалектики (тобто діалектичного матеріалізму і включеної в нього матеріалістичної діалектики) є результатом дії трьох груп передумов:

Соціально-економічних (виникнення зрілої форми капіталістичного суспільства);

Конкретно-наукових (великі відкриття в природничих та суспільних науках);

Філософсько-теоретичних (німецька класична філософія, перш за все діалектика Гегеля та матеріалізм Фейєрбаха).

Третя фундаментальна ідея — створення історичного матеріалізму, або матеріалістичного розуміння історії. Завдяки цій ідеї філософія марксизму отримала повну назву «діалектичний та історичний матеріалізм».

Четверта нова ідея — вчення про форми руху матерії та закономірності їх взаємозв’язку.

У відомій нам області Всесвіті існують чотири основні, якісно розрізняються форми матерії: фізична, хімічна, біологічна і соціальна. Кожній з основних форм матерії відповідає і одна з основних форм руху. Найбільш елементарна форма руху, що представляє собою просто переміщення в просторі і в часі, — механічна. Після неї в порядку ускладнення слідують фізична, хімічна, біологічна і соціальна форми руху.

П’ята нова ідея марксистської філософії — матеріалістична концепція свідомості і людини, пов’язана з трудовою теорією антропосоциогенеза.

Розвиток науки у ХІХ–ХХ ст. створило можливість в основних рисах пояснити, яким чином виникло свідомість. З точки зору марксизму воно сформувалося в процесі антропосоциогенеза, тобто розвитку людини під впливом соціальних факторів. Головним соціальним фактором формування людини і суспільства був процес праці — у цьому змісті і говорять, що «праця створила людину».

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму

Джерело: Марксистська філософія. — Конспект «Філософії» — Каталог статей — РЕФЕРАТИ ТА КОНСПЕКТИ

Також ви можете прочитати