Марксизм економіка

МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ: Марксизм виник у 40-х роках XIX століття.

30.09.2015

МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ

Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. В теорії марксизму міститься ряд принципових положень, які відносяться до політичної сфери суспільства. У соціально-політичній доктрині марксизму, що отримала назву «історичний матеріалізм», доводили, що на зміну капіталізму прийде нове, справедливе суспільство. Воно виступає як альтернатива суспільству, осно ванному на приватній власності та розділеному на антагоністичні класи.

Суть історико-матеріалістичного підходу до держави і політики полягає у розумінні цих явищ як надбудовних по відношенню до економічної структурі суспільства. Марксизмом стверджується, що «реальний базис» (економіка) завжди залишається первинним і визначальним моментом для політичної надбудови. Ідея детермінації надбудовних закладів економічним базисом нерозривно пов’язана з ідеєю відносної самостійності і постійної активності надбудови держави і політики в цілому).

Класова суспільно-економічна формація, відповідно до марксизму, неодмінно визначає і якість класовості політичної надбудови. До останнього марксизм відносить такі моменти: обумовленість факту існування політичної надбудови наявністю соціальних класів, определяемость форми держави процесами взаємодії класів, залежність напрямків і методів діяльності апарату держави від співвідношення класових сил і т. д.

Маркс і Енгельс показали, що публічна влада є функція управління суспільством. В «Маніфесті Комуністичної партії» вказується: «Коли в ході розвитку зникнуть класові відмінності і все виробництво зосередиться в руках асоціації індивідів, тоді публічна влада втратить свій політичний характер». Описуються також умови, при яких закономірно відбудеться остаточне скидання з публічної влади, її політичних покривів.

Відповідно до марксизму у державності є і кінцевий рубіж. Оскільки держава «з’являється тільки на певному щаблі розвитку суспільства, воно знову зникне, як тільки суспільство досягне досі ще не досягнутою щаблі», — зазначає Маркс у 1881 р. Такої високоорганізованої, гармонійної і планомірно розвивається щаблем вони вважали, що майбутнє комуністичне суспільство.

Поряд з видатними науковими відкриттями і висновками, творці «наукового соціалізму» не передбачили конституирова — ня в постбуржуазном суспільстві правової держави, відкинули принцип поділу влади, вони нічого не говорили про необхідність збереження політичного та ідеологічного плюралізму, обіцяли в майбутньому подолання «вузького горизонти буржуазного права», але не позначили горизонти будь-якого іншого права.

Сьогодні відбувається суттєва переоцінка цінності та актуальності даного вчення. Але як би не видозмінювалися підходи ди до тих чи інших поглядів Маркса та Енгельса на політику, державу, як би не варіювалися їх оцінки, одне залишається безсумнівним: ці погляди назавжди увійшли в історію світової політичної думки, становлять її солідний пласт. Без глибокого осмислення марксизму неможливо уявити істинної картини політичного і духовного життя світу XIX і XX ст.

Короткий опис статті: марксизм економіка МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ: Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. В теорії марксизму міститься ряд принципових положень, які відносяться до політичної сфери суспільства. У соціально-політичній доктрині марксизму, що отримала назву «історичний матеріалізм», … — — МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ: Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. В теорії марксизму

Джерело: МАРКСИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПОЛІТИКИ: Марксизм виник у 40-х роках XIX століття. В теорії марксизму

Також ви можете прочитати