Марксистська теорія особистості

28.09.2015

Марксистська теорія особистості

Марксистська теорія особистості

Першорядне увагу у соціологічних теоріях особистості приділяється соціальній структурі особистості. Однією з таких теорій є модель соціальної структури особистості, розроблена в рамках марксистської соціально-філософської традиції. Вихідний принцип цієї моделі говорить: «Сутність людини не є абстракт, властивий окремому індивіду. У своїй дійсності вона є сукупність усіх суспільних відносин».

Що Маркс був переконаний, що зрозуміти сутність людини і особливості, структуру реалізації його особистості можна тільки на основі конкретного принципу історизму. В його розумінні, світ людини виступає як історично і соціально заданої людині об’єктивної дійсності, перетворюючи яку у своїй діяльності, він творить, перетворює і розвиває свої цілі та ідеали, формує і збагачує свою людську сутність, раскрывающуюся в його особистості.

А з цього випливає, що структурні компоненти людської особистості зумовлюються не її фізичної або біологічної природою, а всією сукупністю суспільних відносин, в які вона включається в якості суб’єкта активної соціальної діяльності. Засвоюючи в процесі активної діяльності у конкретно-історичній соціальній середовищі пануючі в ній ідеї, норми, цінності, індивід стає особистістю саме під тиском економічних, соціальних, культурних чинників у їх органічній взаємодії. Вирішальне ж значення цієї багатогранної сукупності факторів діяльності і відносин, що складають конкретно-історичні умови формування та розвитку особистості, вважав Маркс К., належить економічним відносинам, що становлять реальний базис суспільства, а над ними надбудовуються соціальні, політичні, соціокультурні, сімейно-побутові відносини, а також надають вплив на становлення певної структури особистості.

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму Марксистська теорія особистості Соціологія, Лекції, Марксистська теорія особистості

Джерело: Марксистська теорія особистості

Також ви можете прочитати