Марксизм, Економіка, Економічні

03.10.2015

Марксизм Економіка. Контрольна

Цитата

1. Сутність економічного вчення марксизму

Карл Маркс, є основоположником міжнародного комунізму. Він досліджував реалії сучасного йому суспільства:

сукупність виробничих відносин, в які вступають люди в суспільному виробництві, становить економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому підноситься юридична і політична надбудова.

капіталізм заперечує демократію, працюють заради одержання прибутку і має місце експлуатація одного класу іншим. Неминучий Крах капіталізму, тому що не забезпечується повна зайнятість.

ідеалом вважає комуністичне суспільство, що складається з двох фаз: нижчої соціалізму і вищої комунізму. У цьому суспільстві засоби виробництва не стануть об’єктом індивідуального присвоєння, і кожна людина знайде справжню свободу.

ключовою теорією є теорія додаткової вартості:

а) робоча сила як товар продається за вартістю;

б) джерелом додаткової вартості є «неоплачений працю» робітників, які продають свою робочу силу;

в) робочий день ділиться на «необхідний час» і «додаткове час» (створюється додаткова вартість);

капітал засіб експлуатації робітника і встановлення влади над робочою силою. Він буває: постійним (частина капіталу, втілена у засобах виробництва) і змінних (частина, яка втілена в робочій силі).

трудова теорія вартості (вартість визначається суспільно необхідним робочим часом).

закони ринкової економіки (обмін у будь-якому суспільстві має здійснюватися з дотриманням закону вартості зв’язок між суспільною працею вартістю і цінами товарів).

заробітна плата винагорода робітника за його працю як результат обміну з капіталістом за продавану робочу силу, а не сама праця.

теорія ренти крім диференціальної ренти ще й абсолютну пов’язану зі специфічно низькою в сільському господарстві органічною структурою капіталу і з монополією приватної власності на землю.

теорія відтворення (економічний цикл починається з підйому викликаного зростанням сукупного попиту з метою накопичення заради максимізації прибутку капіталістів і закінчується спадом зниження норми прибутку і сповільнюється накопичення.

Зміст

Вступ.

1. Сутність економічного вчення марксизму.

2. Марксистське уявлення про сутність і теорії грошей.

2.1. Сутність грошей.

2.2. Функції грошей.

Висновок

Список використаної літератури.

Література

Список використаної літератури

1. Історія економічних вчень: Навч. посібник / Під ред. Ст. Автономова, О. Ананьїна, Н. Макашевой. М. ИНФРА М, 2007. 784 с. (Вища обр.)

2. Історія економічних навчань: Підручник / Під заг ред. А. Р. Худокормова. М. ИНФРА М, 2004. 733 с. (Серія Вища освіта).

3. Блауг М Економічна думка в ретроспективі. М. Справа Лтд, 1994. 180 с.

4. Брагінський С. В. Певзнер Я. А. Політична економія: дискусійні проблеми, шляхи оновлення. М. Думка, 1991. 135 с.

5. Маршалл А. Принципи економічної науки. M. Прогрес, 1993. 243 с.

6. Негіші Т. Історія економічної теорії, М. АТ «Аспект Прес», 1995. 348 с.

7. Інститутів Л. А. Шастітко А. Е. Предмет і метод економічної теорії. М. ТЕИС, 1997. 233 с.

8. Плотніков В. С. Історія економічних вчень. — М. Вища школа, 1993. 545 с.

9. Всесвітня історія економічної думки. — В 6 т. — М: Думка.

10. Інститутів Л. А. Шастітко А.Е. Предмет і метод економічної теорії. М. ТЕИС, 1997. 233 с.

11. Маркс К.; Капітал; М.; 1975 рік.

Короткий опис статті: марксизм економіка і вищої комунізму. У цьому суспільстві засоби виробництва не стануть об’єктом індивідуального присво Марксизм — Економіка — Економічні

Джерело: Марксизм — Економіка — Економічні

Також ви можете прочитати