МАРКСИЗМ І БІЛЬШОВИЗМ. МАРКСИЗМ І БІЛЬШОВИЗМ

25.09.2015

МАРКСИЗМ І БІЛЬШОВИЗМ

Вождь більшовиків в. І. Ленін у свій час написав, що вчення Маркса всесильне, тому що воно вірне. Ленін, безсумнівно, був одним із самих грамотних марксистів своєї епохи, вмів творчо підходити до марксизму, розвивати і поглиблювати його. Але навряд чи на початку своєї революційної діяльності, він припускав, що сам поступово внесе до вчення Маркса такі доробки, які увійдуть у суперечність із суттю марксизму. Пізніше вони лягли в основу «вчення марксизму-ленінізму».

Нове вчення було дітищем свого часу — епохи національних політичних революцій робітників і селян, ідейно обслуговувало ці революції. Але яка буде його роль в умовах глобальної соціальної революції пролетарів, про яку почали міркувати ще Маркс і Енгельс? Насамперед, зрозуміло, відповідь на це питання потрібно шукати у науковому доробку самих класиків.

При порівнянні більшовизму з марксизмом ми будемо розглядати «генеральну лінію» більшовизму – ленінізм. Хоча партія більшовиків знала і інші ідейно-політичні течії: «старих більшовиків» до ленінських Квітневих тез 1917 року, «лівих комуністів» зразка 1918 року, «Робочу опозицію», Групу демократичного централізму і ряд інших ліво-опозиційних груп. А адже були і праві течії в РКП(б)-ВКП(б). Потрібно враховувати й те, що більшовизм ленінського періоду, не рівнозначний більшовизму періоду Сталіна, хоча і пов’язаний з ним. Був і існує троцькізм. Але все це ми залишимо за дужками. Адже всі модифікації ленінізму, так чи інакше, відтворюють його основні положення. Особливо концепцію «диктатури пролетаріату не через поголовно організований пролетаріат, а у вигляді системи кількох зубчастих коліс на чолі з авангардною партією» (див. в. І. Ленин, ПСС, т. 42, с. 204-205) — дітище економічної і культурної відсталості країн, де в рамках національної буржуазної революційності визрів феномен радикальних робітничо-селянських революцій.

Короткий опис статті: марксизм і національне питання

Джерело: МАРКСИЗМ І БІЛЬШОВИЗМ / МАРКСИЗМ І БІЛЬШОВИЗМ

Також ви можете прочитати