«МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

29.09.2015

ПИТАННЯ»

«МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ»

«МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

Ви можете допомогти розвитку вітчизняного освіти, в тому числі і його інтернет-сегменту!

Мета проекту «Національна енциклопедія» — зробити довідкову інформацію максимально доступною для безлічі користувачів.

Визначення

«МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ»

стаття написана В. В. Джугашвілі в кінці 1912 – початку 1913 року у Відні. Вперше надрукована за підписом «К. Сталін» в журналі «Просвіта» (1913, № 3-5). У 1914 видана окремою брошурою під назвою «Національне питання і марксизм» у видавництві «Прибій» (Петербург).

У лютому 1913 в. І. Ленін писав А. М. Гіркого: «У нас один чудовий грузин засів і пише для «Просвіти» велику статтю, зібравши всі австрійські та ін. матеріали». Дізнавшись, що пропонується статтю вважати дискусійним, в. І. Ленін рішуче заперечив: «Звичайно, ми абсолютно проти. Стаття дуже хороша. Питання бойової, і ми не здамо ні на йоту принципової позиції проти бундовской сволоти». Після арешту Коби (В. В. Джугашвілі), у березні 1913 в. І. Ленін писав до редакції «Соціал?Демократа»: «…У нас арешти тяжкі. Коба взятий… Коба встиг написати велику (для трьох номерів «Просвіти») статті з національного питання. Добре! Треба воювати за правду проти сепаратистів і опортуністів з Бунду та ліквідаторів».

У статті «Про національну програму РСДРП» (1913) в. І. Ленін зазначав: «У теоретичній марксистській літературі це положення і засади національної програми с.?д. вже були висвітлені за останній час (в першу голову тут висувається стаття Сталіна)». Ідеї і висновки Сталіна лягли в основу програми партії більшовиків з національного питання.

Сталінське визначення нації не втратила свого теоретичного і політичного значення і донині. Він писав: «Нація є історично сформована стійка спільність людей, що виникла на базі спільності мови, території, економічного життя і психічного складу, який проявляється в спільності культури». « Лише наявність усіх ознак, взятих разом, – підкреслював він, – дає нам націю».

Зберігають свою силу і положення Сталіна про силу і характер національного руху. Він писав: «Сила національного руху визначається ступенем участі в ньому широких верств нації, пролетаріату і селянства.

Стане пролетаріат під прапор буржуазного націоналізму – це залежить від ступеня розвитку класових протиріч, від свідомості і організованості пролетаріату. У свідомого пролетаріату є своє власне випробуваний прапор, і йому нема чого ставати під прапор буржуазії».

Сталін різко засудив систему нацьковування націй один на одного, «систему» різанини і погромів. Він зазначав, що робітники борються і будуть боротися проти політики гноблення націй у всіх її видах, від тонких до самих грубих, як і проти політики нацьковування у всіх її видах.

Написана за порадою в. І. Леніна робота І. в. Сталіна «Марксизм і національне питання» зіграла велику роль у розробці марксистської теорії національного питання, в боротьбі з буржуазним націоналізмом, сприяла підйому революційного руху в Росії.

Короткий опис статті: марксизм і національне питання стаття написана В. В.

Джугашвілі в кінці 1912 – початку 1913 року у Відні. Вперше надруковано за підписатися Суходеев Ст. Йосип Віссаріонович Сталін. Энциклопед поняття «МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

ПИТАННЯ», «МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

ПИТАННЯ» визначення, що таке «МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

ЗАПИТАННЯ

Джерело: «МАРКСИЗМ І НАЦІОНАЛЬНЕ

ПИТАННЯ»

Також ви можете прочитати