Різне

Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва, Студенточка

23.09.2015

Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва

Анотація

Авторська розробка на тему «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» по предмету «Економічна теорія» містить 51 сторінку, 2 рисунка, 3 таблиці та 36 джерел.

Ключові слова: Економічна теорія, Економіка підприємства, Менеджмент, Аналіз господарської діяльності, Бізнес-планування, Бухгалтерський облік.

Об’єктом дослідження є аналіз умов «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва». Предметом дослідження є розгляд окремих питань, сформульованих в якості завдань даного дослідження.

Метою дослідження є вивчення теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» з точки зору новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень з схожою проблематики.

Робота має традиційну структуру і включає в себе вступ, основну частину, що складається з 3 глав, висновок і бібліографічний список.

У процесі роботи виконувався теоретико-методологічний аналіз теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва», у тому числі досліджувалися теоретичні аспекти вивчення явища «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва», вивчалася природа теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Далі проводилося дослідження актуальності «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» в сучасних умовах з залученням статистичних даних та наукових публікацій останніх років.

В результаті дослідження виявлено і кількісно обґрунтовані конкретні шляхи вирішення проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва», у тому числі позначені деякі можливості вирішення проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» і визначено тенденції розвитку тематики «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Ступінь впровадження — пропозиції і конкретні заходи випробувані в діяльності організації, послужила базою для навчальної практики.

Запропоновані заходи з певною конкретизацією можуть бути використані в роботі кадрових служб російських підприємств.

Реалізація пропонованих заходів дозволяє забезпечити більш точне розуміння природи і актуальних проблем «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Приклад змісту

 • Введення
 • Розділ 1. Теоретико-методологічний аналіз теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»
  • 1.1. Теоретичні аспекти вивчення явища «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»
  • 1.2. Природа явища «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»
 • Розділ 2. Дослідження актуальності «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» в сучасних умовах
 • Розділ 3. Шляхи вирішення проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»
  • 3.1. Можливості вирішення проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»
  • 3.2. Тенденції розвитку тематики «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».
 • Висновок
 • Список використаної літератури
  • 1. Нормативно-правові акти
  • 2. Бібліографія
  • 3. Періодичні джерела
  • 4. Інтернет-джерела
 • Програми

Огляд джерел за темою «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва»

У списку літератури, використаної при підготовці даної роботи, представлено 36 бібліографічних джерел. Охарактеризуємо деякі з них:

Позначену проблему «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» розглядає Л. Н. Булавіна, Н. Ст. Куліш, Е. І. Костюкова, О. А. Ревегук в книзі «Фінансові результати. Бухгалтерський і податковий облік «, виданої в 2006 році і містить 320 стор. З опису книги можна зробити висновок, що У відповідності з Планом рахунків, чинними нормативними актами з бухгалтерського обліку та оподаткування, згідно російським і міжнародним стандартам викладено теоретичні основи формування фінансових результатів, методика їх бухгалтерського обліку та відображення у звітності з урахуванням вимог ПБО 18/02; принципи організації податкового обліку та ключові напрямки удосконалення методики обліку фінансових результатів. Для студентів вузів, які навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; може бути корисним слухачам курсів підвищення кваліфікації.

Також проблем регулювання сучасних питань по темі «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» стосується М. В. Черутова, О. С. Ковалевська, О. К. Слинкова у монографії «Економіка підприємства «. Дана книга була випущена у видавництві «ГІОРД» у 2008 році, містить 176 стор. У навчальному посібнику розглянуто організаційно-правові форми організацій Російської Федерації, економічна модель підприємства, даний матеріал про ресурсному потенціалі підприємства, витратах, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, доходу, прибутку і рентабельності виробничо-економічної діяльності підприємства, а також інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Низку актуальних проблем було порушено в книзі «Розробка системи менеджменту якості на підприємствах «. В. І. Логанина, О. В. Карпова, Н. В. Тарасов визначив актуальність і новизну цієї теми у своєму дослідженні, опублікованому в 2008 році у видавництві «КДУ». В описі книги сказано наступне. У книзі наведені відомості про послідовність побудови системи менеджменту якості на підприємствах, описаний процесний підхід, наведено конкретні приклади і практичні рекомендації. Практичний посібник призначений для керівників організацій, фахівців з якості, викладачів, студентів вузів, які навчаються за спеціальностями «Стандартизація і сертифікація», «Управління якістю».

Крім того, при вивченні теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» були використані такі періодичні джерела, як:

 1. Оцінюємо персонал: завдання та цілі. Ст. Крамар, В. Орлова, О. Крамар, «Кадровий менеджмент», № 9, грудень 2007.
 2. Суміщення та сумісництво. О. Н. Скрябіна, «Кадрова служба і управління персоналом підприємства», № 12, грудень 2007.
 3. План-факт аналіз. Жити або не жити. В. Пиріжків, О. Вітрів, «Консультант», № 23, грудень 2007.
 4. Фондовий ринок — 2007: коливання і злети. О. Шкред, А. Галанін, Тобто Лощакова, Д. Александров, О. Сєров, «Консультант», № 23, грудень 2007.
 5. Офтальмологічні послуги, а також послуги з виготовлення та ремонту очок. І. М. Андрєєв, «Офіційні матеріали для бухгалтера. Коментарі та консультації», № 22, листопад 2007.

Зразок введення

Представлена робота присвячена темі «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань.

Тема «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» вивчається на стику відразу кількох взаємозалежних дисциплін. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Питанням дослідження присвячено безліч робіт. В основному матеріал, викладений у навчальній літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті більш вузькі питання проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва». Проте потрібно облік сучасних умов при дослідженні проблематики позначеної теми.

Висока значимість і недостатня практична розробленість проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» визначають безсумнівну новизну даного дослідження.

Подальше увагу до питання про проблему «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» необхідно в цілях глибшого і обгрунтованого дозволу приватних актуальних проблем тематики даного дослідження.

Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов’язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значимість.

Результати можуть бути використані для розробки методики аналізу «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Теоретичне значення вивчення проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» полягає в тому, що вибрана для розгляду проблематика знаходиться на стику відразу декількох наукових дисциплін.

Об’єктом даного дослідження є аналіз умов «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

При цьому предметом дослідження є розгляд окремих питань, сформульованих в якості завдань даного дослідження.

Метою дослідження є вивчення теми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» з точки зору новітніх вітчизняних і зарубіжних досліджень з схожою проблематики.

В рамках досягнення поставленої мети автором були поставлені й вирішення наступні завдання:

 1. Вивчити теоретичні аспекти і виявити природу «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».
 2. Сказати про актуальність проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» в сучасних умовах.
 3. Викласти можливості вирішення тематики «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».
 4. Позначити тенденції розвитку тематики «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Робота має традиційну структуру і включає в себе вступ, основну частину, що складається з 3 глав, висновок і бібліографічний список.

У вступі обґрунтовано актуальність вибору теми, поставлені мету й завдання дослідження, охарактеризовані методи дослідження та джерела інформації.

Глава перша розкриває загальні питання, розкриваються історичні аспекти проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва». Визначаються основні поняття, обумовлюється актуальність звучання питань «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

У другому розділі більш детально розглянуті зміст і сучасні проблеми «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

Глава третя має практичний характер і на основі окремих даних робиться аналіз сучасного стану, а також робиться аналіз перспектив і тенденцій розвитку «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва».

За результатами дослідження було розкрито ряд проблем, причетних до аналізованої темі, і зроблені висновки про необхідність подальшого вивчення/поліпшення стану питання.

Таким чином, актуальність даної проблеми визначила вибір теми роботи «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва», круг питань і логічну схему її побудови.

Теоретичною і методологічною основою проведення дослідження з’явилися законодавчі акти, нормативні документи з темі роботи.

Джерелами інформації для написання роботи по темі «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва» послужили базова навчальна література, фундаментальні теоретичні праці найбільших мислителів у розглянутій області, результати практичних досліджень видних вітчизняних і зарубіжних авторів, статті та огляди у спеціалізованих та періодичних виданнях, присвячених тематиці «Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва», довідкова література, інші актуальні джерела інформації.

Короткий опис статті: реферат на тему марксизм Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва

Джерело: Марксизм та маржиналізм про фактори виробництва — «Студенточка»

Також ви можете прочитати