Марксизм в росії

Марксизм в Росії . studentshop.ru

29.09.2015

«Марксизм в Росії»

Міні-контрольна, 7 сторінок

Список використаної літератури

1. Арутюнян Ю. В. Етносоціологія: Навчальний посібник. – М. Аспект Прес, 1999. – 271 с.

2. Волков Р. Н. Етнопедагогіка;: Підручник. – М. Видавничий центр «Академія», 1999. – 168 с.

3. Кочетков Ст. Ст. Психологія міжкультурних відмінностей. – М. ПЕР СЕ, 2002. – 416 с.

4. Крисько В. Р. Етнопсихологія та міжнаціональні відносини. Курс лекцій. – М. Видавництво «Іспит», 2002. – 448 с.

5. Кукушин В. С. Столяренко Л. Д. Етнопедагогіка; і етнопсихологія. – Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. – 448 с.

6. Лур’є С. В. Історична етнологія: Навчальний посібник для вузів. – М. Академічний проект: Гаудеамус, 2004. – 624 с.

7. Налчаджян А. А. Етнопсихологія. – СПб. Пітер, 2004. – 381 с.

8. Преображенський П. Ф. Курс етнології: Навчальний посібник. – М. Эдиториал УРСС, 2004. – 216 с.

9. Російська цивілізація: Навчальний посібник для вузів / Під загальною ред. М. П. Мчедлова. – М. Академічний Проект, 2003. – 656 с.

10. Садохіна А. П. Етнологія: Підручник. – М. Гардарики, 2000. – 256 с.

11. Сергєєва А. В. Російські: Стереотипи поведінки, традиції, ментальність. – М. Флінта: Наука, 2004. – 320 с.

12. Стефаненко Т. Р. Етнопсихологія: Підручник для вузів – М Аспект Прес, 2003. – 368 с.

13. Тавадов Р. Т. Етнологія: Підручник для вузів. – М. Проект, 2004 – 352 с.

14. Шаповалов В. Ф. Росієзнавство: Навчальний посібник для вузів. – М. Фаир-Прес, 2001. – 576 с.

Короткий опис статті: марксизм в росії

Джерело: Марксизм в Росії | studentshop.ru

Також ви можете прочитати