Марксизм WIKI.RU

28.09.2015

Марксизм

Філос. соціальна і економічна теорія, розвинена К. Марксом та Ф. Енгельсом. Короткий виклад загальних ідей М. міститься в «Маніфесті Комуністичної партії», написаний Марксом і Енгельсом 1848; детальний аналіз капіталізму дан Марксом в «Капіталі».

Філософія М. отримала згодом назву діалектичного матеріалізму. Вона стверджує первинність матерії і вторинність свідомості, истолковываемого як «матеріальне, пересаджене в людську голову і перетворене в ній». Матерія розвивається за законами діалектики, яким підпорядковується і людське мислення. В аксіології відстоюються в цілому гуманістичні цінності, хоча кошти, запропоновані для їх досягнення, включають насильницьке усунення цілих соціальних класів. В соціальній теорії М. концентрує свою увагу (хоча і не без відомих застережень) на економічному детермінізмі і класовій структурі суспільства. Вся історія, виключаючи первісне суспільство і вищий її щабель — комунізм, оголошується історією боротьби класів. В економіці затверджується трудова теорія вартості, що включає поняття доданої вартості в умовах капіталістичного способу виробництва. Спираючись на аналіз капіталізму, М. робить, всупереч відомому Юма принципом, етичне висновок, що капіталізм несправедливий і повинен бути заміщений нової суспільно-економічної формацією — комунізмом. Це станеться вже у найближчому майбутньому в результаті невідворотною і переможної пролетарської революції, яка встановить диктатуру пролетаріату і соціалізм у всіх розвинених капіталістичних країнах. Після нетривалого перехідного періоду спочатку в розвинених, а потім і у всіх інших країнах встановиться комунізм, що означає кінець передісторії людства і початок його справжньої історії.

Суть соціальної доктрини М. можна звести до наступних чотирьох моментів: по-перше, діяльність капіталістичних підприємств спрямована виключно на отримання прибутку, що виникає в результаті експлуатації робітників, які отримують у вигляді заробітної плати менший, ніж вони реально заробляють; по-друге, капіталізм внутрішньо нестабільний, схильний до економічних криз і все більше заплутується у невирішених протиріччях; по-третє, у міру розвитку капіталізму робітники все більш ясно усвідомлюють своє становище і все більше набувають рішучості повалити капіталізм силою; по-четверте, суспільство, що прийде на зміну капіталізму, буде соціалістичним і демократичним за своєю економічною і політичною організації і з’явиться перехідною сходинкою до бесклассовому, процвітаючого суспільства.

Хоча Маркс і Енгельс вважали свою теорію наукової, їх послідовники часто розглядали її як форму світської релігії. З виникненням марксизму-ленінізму М. всупереч своїм первісним інтенціями, став складовою частиною ідеології тоталітарного комуністичного суспільства і справді набув рис догматичного релігійного вчення.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. М. 1992. Т. 2; Зінов’єв АЛ. На шляху до сверхобществу. М. 2000; Івін А. A. Філософія історії. М. 2000;

Короткий опис статті: марксизм економіка 1С-Бітрікс: Управління сайтом 1С-Бітрікс, CMS, PHP, bitrix, система управління контентом

Джерело: Марксизм — WIKI.RU

Також ви можете прочитати