Методики дослідження мотиваційної сфери

26.09.2015

Методики дослідження мотиваційної сфери

 1. «Готовність до ризику» (PSK) Шуберта. Тест дозволяє оцінити ступінь готовності до ризику. Ризик розуміється як дія навмання в надії на щасливий результат або як можлива небезпека, як дія, що здійснюється в умовах невизначеності.
 • Діагностика самооцінки мотивації схвалення (тест на щирість відповідей, Д. Марлоу, Д. Краун). Даний тест дозволяє оцінити ваше бажання отримати схвалення оточуючих стосовно своїх слів і вчинків. Висока мотивація схвалення свідчить про високу потребу в спілкуванні і навпаки.

 • «Ієрархія потреб». Тест використовується для оцінки задоволеності по 5 шкалами: матеріальне становище, потреба в безпеці, в міжособистісних зв’язках, у повазі з боку, і в самореалізації.

 • Вимірювання потреби в досягненні успіху у студентів. Академічні успіхи студента визначаються не тільки рівнем здібностей, розвитком пізнавальних здібностей та інтересів, але і силою мотивації навчання. Одним із мотивів навчання є спонукання до досягнення успіху в навчальній діяльності.

 • «Драбинка мотивів» (А. В. Божович, В. К. Маркова). Результати, одержані з допомогою цієї методики, свідчать про співвідношення соціальних і пізнавальних мотивів навчання школяра, які визначаються по тому, які мотиви займають перші чотири місця в ієрархії.

 • Методика вивчення мотивації навчання у вузі Т. В. Ільїної. Вибір студентами професії і задоволеність нею визначається за переважанням мотивів за трьома шкалами: «Придбання знань» (прагнення до придбання знань, допитливість); «Оволодіння професією» (прагнення оволодіти професійними знаннями і сформувати професійно важливі якості); «Отримання диплому» (прагнення придбати диплом при формальному засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при здачі екзаменів і заліків).

 • Методика вивчення мотивації успіху студента. На основі оцінок випробуваного підраховується вираженість наступних параметрів: успіх як матеріальний рівень життя, успіх – успіх, визнання, влада, успіх як результат власної діяльності, як психічний стан, як подолання перешкод, покликання.

 • Методика вивчення мотивів навчальної діяльності студентів модифікована А. А. Реаном, В. А. Якуніним. На підставі отриманих результатів визначається рангові місця мотивів навчальної діяльності певної вибіркової сукупності (школа, клас, група тощо).

 • Методика вивчення мотивів навчальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей. адаптована М. М. Калашнікова, Ст. Н. Косыревым, О. В. Щекочихиным. Студенти ранжирують список мотивів навчальної діяльності запропонований авторами методики.

 • Методика вивчення ставлення до навчальних предметів (Р. Н. Казанцевої). Дозволяє виявити основні навчальні предмети, причини переважного ставлення до них, і взагалі які мотиви переважають (світоглядні, суспільні, практично значущі особистісні та ін).

 • Методика визначення основних мотивів вибору професії (Е. М. Павлютенков). Дана методика дозволяє встановити роль тих чи інших мотивів при виборі професії конкретним випробуваним. Випробовуваному надається опитувальник, в якому міститься 18 суджень про професії. Ці судження виражають 9 груп мотивів (соціальні, моральні, естетичні, пізнавальні, творчі, пов’язані із змістом праці, матеріальні, престижні та утилітарні).

 • «Мотивація до уникнення невдач». Тест запропонований Т. Элесом (Элерсом), дозволяє оцінити рівень захисту особистості, мотивації до уникнення невдач, страх перед нещастям.

 • «Мотивація до успіху». Даний тест на оцінку сили мотивації до досягнення цілі, до успіху запропоновано Т. Элесом (або Т. Элерсом).

 • «Мотивація успіху і боязнь невдачі» (МУН) А. А. Реана. За допомогою цього опитувальника можна визначити тип мотивації — мотивація успіху (в основі активності особистості лежить потреба в досягненні успіху)і мотивація боязні невдачі (активність людини є потребою уникнути зриву, осуду, покарання, невдачі).

 • «Мотивація учіння студентів педагогічного вузу» Пакуліна С. А. Кетько С. М. В методиці наведені мотиви вступу в педагогічний вуз, реально діючі мотиви навчальної діяльності і професійні мотиви. Для кожного студента проводиться якісний аналіз провідних мотивів навчальної діяльності. По всій вибірці (групі) визначається кількість балів, що складають ту чи іншу мотиваційну структуру.

 • «Мотиви вибору професії» (Овчарова Р. В.). Дана методика дозволяє визначити провідний тип мотивації при виборі професії. Текст опитувальника складається з двадцяти тверджень, що характеризують будь-яку професію. Необхідно оцінити, якою мірою кожне з них вплинуло на вибір професії. За допомогою методики можна виявити переважаючий вид мотивації (внутрішні індивідуально-значущі мотиви, внутрішні соціально-значущі мотиви, зовнішні позитивні мотиви і зовнішні негативні мотиви).

 • «Парні порівняння» (див. «Ієрархія потреб»)

 • «Смисло-життєві орієнтації» (СЖО). Тест адаптований Д. А. Леонтьєвим. З допомогою цього тесту досліджуються уявлення старшокласників про майбутню життя по таким характеристикам, як наявність або відсутність цілей у майбутньому, осмисленість життєвої перспективи, інтерес до життя, задоволеність життям, уявлення про себе як про активну і сильної особистості, самостійно приймає рішення і контролює своє життя.

 • «Тест гумористичних фраз» (А. Р. Шмельов, А. С. Бабіна, ТЮФ). Цей тест дозволяє виявити домінуючу в підсвідомості людини установку на підвищену чутливість в одній з наступних сфер (агресія-самозахист, міжстатеві стосунки, згубні звички, гроші, мода, кар’єра, сімейні негаразди, соціальні проблеми, бездарність в мистецтві і іншому творчому справі, людська дурість). Наявність установки в перерахованих областях проявляється в тому, що людина в немалозначных гумористичних фразах вловлює саме той зміст, який відповідає його установці.

 • Шкала оцінки потреби в досягненні. Мотивація досягнення — прагнення до поліпшення результатів, незадоволеність досягнутим, наполегливість у досягненні своїх цілей, прагнення домогтися свого в що б те не стало — є одним з головних властивостей особистості, які чинять вплив на все людське життя. Виміряти рівень мотивації досягнення можна за допомогою розробленої шкали.

  Короткий опис статті: знайти людей в контакті

  Джерело: Методики дослідження мотиваційної сфери

 • Також ви можете прочитати