Міжнародні відносини (презентація) завантажити

18.10.2015

Міжнародні відносини

Міжнародні відносини – це сфера міждержавного і міжнаціонального спілкування. В ході взаємодії держав і народів, що реалізують в цій сфері свої інтереси, формуються різноманітні відносини: соціальні, культурні, інформаційні.

Міжнародні відносини розрізняють за видами:

 • Економічні
 • Політичні
 • Військові
 • Ідеологічні
 • Правові
 • Дипломатичні

Визначальну роль у розвитку системи міжнародних відносин відіграє баланс сил держав, що діють на світовій арені. Силу держави можна представити як його здатність, захищаючи національні інтереси, впливати на інші держави, на хід подій у світі.

Як правило, це проявляється в боротьбі за ринки збуту, за контроль над сировинними ресурсами.

Ще недавно вважалося, що головним для цього є військова міць держави. Зараз практично неможливо забезпечити своїй країні економічні переваги, зростання її багатства шляхом насильницького захоплення ресурсів інших держав.

Тенденції розвитку міжнародних відносин

Перша тенденція розвитку сучасних міжнародних відносин ? розосередження влади. Сьогодні все більшу роль у міжнародному житті набувають нові центри. Йдуть інтеграційні процеси в Європі, привели до створення Європейського Союзу.

Другою особливістю сучасних міжнародних відносин стало те, що в їх практику увійшло нове розуміння ролі ядерної зброї в системі національної безпеки. Виявилося недостатнім обмежувати число держав, що володіють ядерною зброєю, не допускати розповсюдження ядерної зброї. Знадобилося зробити кроки до знищення частини накопичених ядерних арсеналів.

Третьою тенденцією розвитку міжнародних відносин стало формування в останні десятиліття нового уявлення про шляхи забезпечення національної безпеки в умовах, коли проблема забезпечення безпеки окремої держави переростає в проблему створення умов загальної безпеки.

Четверта особливість розвитку міжнародних відносин пов’язана з розробкою системи політичних методів попереджувального впливу світової спільноти на учасників конфліктів. Все більше значення надається створенню дієвих невійськових гарантій світу, заходів щодо запобігання назріваючих військових зіткнень.

П’ятою тенденцією розвитку міжнародних відносин слід вважати включення в коло завдань забезпечення безпеки світового співтовариства, крім військових, проблем іншого характеру. Людство все більше турбують такі загрози, як зміна клімату, руйнування природного середовища, міжнародний тероризм, диспропорції в економічному і науково-технічному розвитку.

Зовнішня політика

Зовнішня політика — це діяльність суб’єктів політики на міжнародній арені, яка передбачає регулювання відносин конкретного суб’єкта політики з іншими суб’єктами політики у відповідності з його цілями, вплив на об’єкти політики на міжнародній арені.

Основні суб’єкти

 • Держава та її інститути, а також політичні лідери і глави держав.
 • Неурядові організації, так звана «народна дипломатія», яка включає діяльність як політичних партій і рухів, так і неполітичних об’єднань та спілок.

Основні цілі

 • підвищення матеріального і духовного рівня життя населення
 • підвищення економічної та політичної могутності держави
 • забезпечення безпеки держави, її національного суверенітету і територіальної цілісності
 • неприпустимість втручання у внутрішні справи ззовні
 • підвищення престижу і ролі держави в міжнародних відносинах
 • захист певних політичних і економічних позицій у зовнішньому світі

Національні інтереси

У зовнішній політиці знаходять вираз національні інтереси. Це основа розробки політики уряду. Вони визначають конкретні цілі даної держави щодо інших держав і шляхи їх досягнення.

До сфери національних інтересів традиційно відносять:

 • збереження нації як вільної і незалежної держави;
 • захист від загрози ззовні;
 • зростання національного добробуту;
 • захист економічних і політичних позицій держави на міжнародній арені;
 • розширення її впливу в світовій політиці.

Зовнішня політика РК

Зовнішня політика Казахстану – це сфера зовнішньополітичної діяльності держави, спрямована на зміцнення суверенітету, забезпечення національної та міжнародної безпеки і територіальної цілісності.

Президент Н.А.Назарбаєвим як довгострокової мети казахстанської зовнішньої політики визначено формування і підтримання сприятливих зовнішніх умов для успішного проведення реформ всередині країни, становлення нашої республіки як суверенної держави. При цьому зовнішня політика Казахстану, виходячи з довгострокових національних інтересів, є досить диверсифікованою і багатовекторною.

Глобальні проблеми сучасності

Глобальні проблеми сучасності — це проблеми, які зачіпають життєві інтереси всього населення планети і потребують для свого розв’язання спільних зусиль усіх держав світу.

1. Проблеми соціально-політичного характеру:

запобігання ядерній війні; припинення гонки озброєнь, вирішення регіональних, міждержавних конфліктів.

2. Проблеми соціально-економічного характеру:

— подолання слаборазвитости і пов’язаних з нею злиденності й культурної відсталості;

— забезпечення ефективного виробництва і відтворення світового валового продукту;

Короткий опис статті: світова політика і міжнародні відносини Yznaika.com дозволяє Вам абсолютно безкоштовно скачати авторські барвисті презентації PowerPoint. PowerPoint презентації слайд скачати безкоштовно

Джерело: Міжнародні відносини (презентація) завантажити

Також ви можете прочитати