Оренда вимірювальних приладів: прокат від доби, заставу, договір

28.09.2015
Оренда вимірювальних приладів: прокат від доби, заставу, договір вимірювальних приладів

Екологічна експертиза

Головна » Оренда вимірювальних приладів

Оренда вимірювальних приладів: візьміть в оренду будь-який прилад!

Всі вимірювальні прилади володіють високою точністю, надійні в роботі, і підходять для офіційних досліджень.

Ви хочете купити дозиметр, гігрометр або анемометр, але сумніваєтеся – перевірити його в дії прямо зараз, розвійте свої сумніви!

Ви хочете жити в безпечному будинку, де ніщо не несе загрози вашому здоров’ю -, у вас немає необхідності купувати дорогий пристрій, що більше вам ніколи не знадобиться!

Підбираючи асортимент, ми вибрали самі затребувані, точні і прості прилади. Всі прилади перевірені, налаштовані і укомплектовані елементами живлення. При оренді будь-якого з приладів, ви отримаєте самі докладні інструкції та пояснення, як по використанню приладу, так і за результатами вимірювань.

Умови оренди: заставу, або заставу з договором оренди

Зразок договору оренди

ДОГОВІР ОРЕНДИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ

р. Харків«____»________________200__ р.

____________________. іменований надалі «Орендодавець», діючий на підставі Свідоцтва ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ іменований надалі «Орендар», з іншої сторони, уклали договір про нижченаведене:

  1. 1. Предмет договору

Орендодавець передає Орендарю у тимчасове платне користування наступне майно:

найменування _________________________________________ артикул _______________________

  1. 2. Термін, ціна договору і умови платежу.

2.1. Майно передається в оренду на термін з«___» ___________ 2011р. за«___» __________ 2011р. на ___ доби.

2.2. За користування майном Орендар сплачує Орендодавцю орендну плату з розрахунку _____ грн. за кожен день, що за весь строк становить _____________________________грн.

2.3. Звітний час починається з 12-00 год першого дня оренди і закінчується о 12-00 годину останнього дня оренди. Об’єкт оренди повинен бути повернутий не пізніше 13-00 год останнього дня оренди.

2.4. У разі повернення об’єкта оренди після 13-00 в останній день строку оренди Орендар доплачує за 1 добу оренди.

2.5. У разі затримки повернення майна на більший термін — Орендар зобов’язується повністю сплатити зазначену в п. 2.2 орендну плату за всі дні затримки по день повернення майна.

2.6. Сторони прийшли до угоди про визначення вартості орендованого майна в розмірі ________(______________________________________) грн.

2.7. В якості забезпечення повернення і збереження орендованого майна Орендар попередньо вносить Орендодавцеві гарантійну суму в розмірі ______ (______________________________________)_ грн.

2.8. Всі оплати за цим договором Орендар виробляє на умовах повної передоплати.

2.9. Форма оплати – готівковий або безготівковий розрахунок.

  1. 3. Зобов’язання сторін

3.1. Орендодавець зобов’язаний:

3.1.1. Своєчасно передати Орендареві орендоване майно у стані, що відповідає умовам договору після отримання повної передоплати та гарантійної суми.

3.1.2. Повернути гарантійну суму після повернення майна (в цілості й схоронності).

3.2. Орендар зобов’язаний:

3.2.1. Використовувати майно відповідно з умовами договору і призначенням майна.

3.2.2. Забезпечити цілісність і схоронність майна.

3.2.3. У разі пошкодження майна негайно повідомити про це Орендодавця та відшкодувати йому повну вартість об’єкта оренди.

3.2.4. У встановлений договором термін внести орендну плату і сплатити гарантійну суму.

3.2.5. Повернути майно Орендодавцеві після припинення дії договору за приемосдаточному акту в цілості й схоронності.

  1. 4. Розмежування прав власності

4.1. Право власності на орендоване майно належить Орендодавцю.

4.2. У разі псування чи іншого порушення цілісності або комплектності майна, а також у разі неможливості повернути його в день закінчення строку оренди, гарантійна сума переходить до Орендодавця, а в разі якщо вона не покриває вартість об’єкта оренди, Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю суму в дводенний термін.

4.3. Орендар несе відповідальність за збереження і цілісність майна за весь термін оренди, незалежно від наявності в його діях умислу або необережності, а так само відповідає за дії (умисні або необережні) третіх осіб.

4.4. Право власності на гарантійну суму до Орендодавця в момент його сплати не переходить. Гарантійна сума переходить у власність Орендодавцю з переходом права власності до Орендаря на орендоване майно.

  1. 5. Інші умови договору.

5.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

5.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів, вони підлягають розгляду в суді за місцем реєстрації Орендодавця у встановленому законодавством порядку.

Орендодавець:_________________ Орендар:________________________________

______________________________ ___________________________________________

______________________________ ___________________________________________

_______________ /_____________/ ______________ /_____________________/

Цілісна розписка Орендаря: Я, _________________________________________

об’єкт оренди в цілості й схоронності в оренду прийняв. ________________ (підпис).

Короткий опис статті: продаж вимірювальних приладів оренда вимірювальних приладів подобова оренда, мінімум формальностей, різноманітне обладнання, гнучкий графік роботи, повна технічна підтримка.

Джерело: Оренда вимірювальних приладів: прокат від доби, заставу, договір оренди

Екологічна експертиза Головна » Оренда вимірювальних приладів Оренда вимірювальних приладів: візьміть в оренду будь-який прилад! Всі вимірювальні прилади володіють високою точністю, надійні в роботі, і підходять для офіційних досліджень.

Також ви можете прочитати