Основні ідеї філософії марксизму

23.09.2015

Основні ідеї філософії марксизму

Дата додавання: 2015-04-08 ; переглядів: 4 ; Порушення авторських прав

Засновниками марксизму є К. Маркс (1818-1883 рр..) і Ф. Енгельс (1820-1895 рр..). Спочатку вони були прихильниками філософії Гегеля і належали до младогегельянцам. Так називали тих філософів, які використовували філософію Гегеля в боротьбі проти релігії і абсолютизму.

У 1844 р. у своїй роботі «До критики гегелівської філософії права» явно позначився перехід Маркса на позиції матеріалізму. Особливістю його філософії є інтерес не до теоретичних, а до революційно-практичної діяльності. Одним із своїх головних досягнень Маркс називав матеріалістичне розуміння історії.

На його думку, люди повинні працювати, щоб насамперед задовольнити найпростіші потреби в їжі, одязі, житло і т. д. Тільки після цього вони здатні займатися політикою, наукою. Матеріальне виробництво – це основа існування та розвитку суспільства. Маркс прийшов до висновку про те, що суспільне буття визначає суспільну свідомість. Він виробив фундаментальне поняття «суспільно-економічна формація». Так Маркс називав суспільство на певному щаблі розвитку з властивим йому економічним базисом і духовно-ідеологічною надбудовою. Історію людства він розглядав як процес послідовної зміни однієї суспільно-економічної формації іншою. Всього він виділив п’ять суспільно-економічних формацій: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальну, капіталістичну, комуністичну. При цьому, за винятком першої й останньої, три формації є антагоністичними, тобто припускають існування ворожих класів, інтереси яких непримиренні.

Механізм зміни суспільно-економічної формації Маркс пояснював наступним чином: економічний базис розвивається швидше, ніж ідеологічна надбудова. У певний момент політичні та ідеологічні інститути починають стримувати розвиток виробництва. У цій ситуації відбувається соціальний вибух, в результаті якого виникає новий суспільний лад, який забезпечує сприятливі умови для розвитку виробництва. Носіями змін виступають ті суспільні класи, які найбільш зацікавлені в перетвореннях. Таким чином, метою людства є побудова безкласового комуністичного суспільства, яка забезпечить реальне рівність людей і на практиці здійснить принцип розподілу «від кожного — за здібностями, кожному — за потребами».

Основну увагу в своїй творчості Маркс приділяв соціально-політичним проблемам. Його друг Енгельс, будучи співавтором ряду робіт Маркса, звертався до проблем філософії природознавства. Досліджуючи розвиток суспільства і природи, Маркс і Енгельс на основі діалектики Гегеля розробили матеріалістичну діалектику, відповідно до якої ідеї і теорії є відображенням матеріальних умов життя людей. Розвиток науки у XX ст. підтвердило багато положень марксизму, але в той же час показав і його обмеженість, яка проявилася в наступних моментах:

— явна недооцінка потенційних можливостей капіталізму, його здатність видозмінюватися і знаходити оптимальні форми своєї життєдіяльності;

— однозначне визнання буржуазії реакційним класом, нездатним до соціальної творчості;

— перебільшення достоїнств пролетаріату як самого передового і організованого суспільного класу;

— недооцінка ролі особистості в історичному процесі.

Короткий опис статті: основні ідеї філософії марксизму

Джерело: Основні ідеї філософії марксизму

Також ви можете прочитати