Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна

05.10.2016

1.2. соціально-економічна політика

Необхідність вивчення соціальної економіки.

Вивчення соціально орієнтованої економіки важливо для багатьох її учасників — споживачів, підприємців, працівників органів державної влади та ін

Громадяни, що володіють знаннями в галузі соціальної економіки, можуть правильно вибрати місце роботи, визначити, наскільки справедливо оплачуються результати праці, здійснюються виплати різного роду соціальних допомог. Знання тенденцій розвитку соціальної економіки дозволить більш ефективно планувати доходи і витрати сімейного бюджету, примножити його дохідну частину, виробити оптимальну поведінку в умовах інфляції, безробіття. Людина, що представляє, як функціонує сучасна економіка, зробить правильний вибір в ході виборчої кампанії (президента, губернатора), при проведенні референдуму з найважливіших соціально-економічних питань.

Вкрай необхідні знання соціальної економіки підприємцю. Вони допоможуть йому відкрити власний бізнес, знайти прибуткову нішу на ринку, прийняти оптимальне рішення при укладенні трудових контрактів; допоможуть встановити на підприємстві відносини соціального партнерства і таким чином підвищити ефективність праці працівників. Знання різних аспектів сучасної економіки дозволить підприємцю сформувати сприятливий соціальний імідж фірми в очах працівників, споживачів, держави і громадськості.

Працівники органів державної влади, володіючи знаннями про закономірності розвитку соціально орієнтованої економіки, зможуть ефективно здійснювати управлінську, економічну, аналітичну, дослідну та інноваційну діяльність.

Вивчення соціальної економіки має велике теоретичне і практичне значення. У категоріях і принципах, законах і закономірностях соціального економіки відображені глибинні процеси суспільного розвитку. Економічна підготовка забезпечує пізнання складних взаємозв’язків сучасної економіки, економічних і соціальних процесів.

Економічні знання допомагають виробити правильну соціально-економічну політику на макро — і мікрорівні, досягти в суспільстві соціальної злагоди, зберегти і примножити суспільні цінності, забезпечити рівні умови доступу до них.

Пізнання закономірностей економічного розвитку суспільства дозволяє виробити принципи, правила, форми господарювання різних суб’єктів економіки, визначити орієнтири господарської діяльності, критерії соціальної і економічної ефективності та ін

Найважливіші положення, висновки і рекомендації економічної науки лежать в основі соціально-економічної політики розвинених країн.

Визначення соціально-економічної політики.

Соціально-економічна політика спрямована на пошук варіантів вирішення соціальних та економічних проблем, обґрунтування механізмів їх реалізації. Велика увага приділяється також оцінці економічних і соціальних наслідків її впровадження.

Соціально-економічна політика формується з урахуванням як загальноекономічних закономірностей розвитку (враховується накопичений зарубіжний досвід), так і специфічних умов кожної країни (регіону, міста).

Основні напрямки соціально-економічної політики провідних країн світу та її цілі представлені на малюнку 1.1.

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна

Рис. 1.1. Основні напрями соціально-економічної політики

Зміст

Читати: Анотація

Читати: Передмова

Читати: Розділ 1 суспільство і економіка

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 1.1. предмет соціальної економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 1.2. соціально-економічна політика

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 1.3. методи вивчення соціальної економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 1.4. економічні концепції

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 2. економічна система

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 2.1. поняття економічної системи

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 2.2. класифікації економічних систем

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 2.3. види і моделі економічних систем

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 2.4. етапи розвитку ринкової економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 3 процес економічної діяльності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.1. ідентифікація економічної діяльності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.2. економічні потреби

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.3. економічні блага

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.4. економічні ресурси

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.5. основні учасники економічного процесу

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 3.6. соціально-економічна ефективність

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати:

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Глава 4 відносини власності в ринковій економіці

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 4.1. сутність власності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 4.2. право власності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 4.3. різноманіття форм власності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 4.4. трансформація власності

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Глава 5 соціальне ринкове господарство

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 5.1. суспільне господарство та його форми

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 5.2. ринок і ринкова інфраструктура

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 5.3. ринкове господарство: ознаки та види

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Глава 6 соціальне ринкове господарство як синтез комерційних і некомерційних організацій

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 6.1. юридична особа як суб’єкт економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 6.2. комерційна організація

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 6.3. некомерційна організація

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 6.4. об’єднання, групи комерційних і некомерційних організацій

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 7 конкурентний порядок

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 7.1. форми і методи конкурентної боротьби

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 7.3. ефективна конкуренція та її захист

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 8 гроші і інфляція

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 8.1. гроші та їх функції

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 8.2. інфляція

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 8.3. грошовий порядок і його організація

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 9 кредитну справу

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 9.1. кредит і його форми

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 9.2. кредитні організації

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 9.3. кредитний порядок

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 10 податкова система

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 10.1. податки: види і функції

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 10.2. податковий контроль

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 11 державні фінанси

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 11.1. державні фінанси: поняття і структура

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 11.2. державний бюджет

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 11.3. позабюджетні фонди

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 11.4. фінансовий порядок

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 12 держава і економіка

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 12.1. держава як суб’єкт економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 12.2. державне регулювання економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 12.3. методи державного регулювання економіки

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 13 зайнятість і безробіття

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 13.1. економічно активне населення

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 13.2. зайняте населення

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 13.3. безробітне населення

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 13.4. ринок праці та його регулювання

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Глава 14 сільське господарство і продовольча безпека

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 14.1. сільськогосподарське виробництво

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 14.2. продовольча безпека

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 14.3. аграрна політика

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 15 політика добробуту населення

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 15.1. доходи: вимірювання і диференціація

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 15.2. заробітна плата

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 15.3. регулювання доходів

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 15.4. рівень і якість життя населення

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Розділ 16 соціальна політика і благодійність

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 16.1. сутність і основні напрямки соціальної політики

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 16.2. соціальний захист населення як система

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 16.3. благодійність

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Глава 17 економіка соціальної сфери

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 17.1. соціальна сфера та її ефективність

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: 17.2. економіка навчального закладу

Підручник: Соціальна економіка, Глава: 1.2. соціально-економічна
Читати: Висновки

Читати: Питання до підсумкового іспиту з курсу «соціальна економіка»

Читати: Відповіді до тестів

Короткий опис статті: соціально-економічна політика У підручнику висвітлюються питання соціально орієнтованої ринкової економіки — найбільш розвиненої форми ринкової економіки, в якій принцип свободи ринкового господарювання поєднується з державним регулюванням економіки…. Соціальна, економіка, книга, онлайн

Джерело: Підручник: Соціальна економіка — Голова: 1.2. соціально-економічна політика онлайн

Також ви можете прочитати