Поняття тоталітаризму. Ознаки тоталітарного суспільства. Погляд на людину.

24.12.2015

Поняття тоталітаризму. Ознаки тоталітарного суспільства. Погляд на людину. Політична система тоталітаризму

Список літератури

Введення

Актуальність обраної для дослідження теми полягає в спорах і дискусіях навколо теорії демократії та тоталітарного суспільства, які не припинялися у всі часи існування людського суспільства. Одвічне прагнення людей створити раціональне та справедливе суспільство породжувало великих гуманістів і кривавих диктаторів, сміливі реформи і спустошливі воїни. Адже держава, так само як і всякий інший соціальний інститут, можна використовувати по-різному, в різних цілях. Воно може служити і деяким політичним угрупованням, еліт, партій, класів, але може діяти й в інтересах усього суспільства.

У даній роботі розглянуті сутнісні ознаки тоталітаризму.

1. Поняття тоталітаризму

(від латинського totalis – цілісність) вперше вжили італійські критики Муссоліні на початку 1920-х років. Але Муссоліні сам підхопив це слово і відкрито проголосив своєю метою створення «тоталітарної держави».

2. Ознаки тоталітарного суспільства

Тоталітаризм виник у Європі, точніше, на периферії європейської цивілізації, як результат якогось синтезу елементів азіатського деспотизму з радикальними ідеологічними доктринами. Зіткнення елементів східної і європейської структур на периферії Європи (Росія, Пруссія, Іспанія) при сприятливих для цього обставинах (соціальний криза і зростання радикалізму) сприяло виходу на передній план явного або латентного азіатського деспотизму, який і став опорою носіїв радикальних теорій перебудови світу.

3. Погляд на людину

Оскільки фундаментом усіх прав і свобод особистості є економічна свобода, з її ліквідацією в тоталітарному суспільстві починається знищення всіх прав і свобод. Жорстокість і терор тоталітарних режимів прямо випливають з їх прагнення перебудувати життя суспільства у відповідності з єдиною наперед заданою і не підлягає обговоренню метою.

4. Політична система тоталітаризму

Приступаючи до аналізу політичної системи тоталітаризму, перш за все відзначимо, що крім політичної системи при тоталітарному режимі інших підсистем фактично не існує. Політична система поглинула і духовну, і соціальну, і навіть економіко-господарську підсистеми.

5. Духовна сфера в тоталітарному суспільстві

Панує одна ідеологія і світогляд. Як правило — це утопічні теорії, що реалізують одвічну мрію людей про більш досконалому і щасливому громадському порядку, в основі яких лежить ідея досягнення фундаментальної гармонії між людьми.

6. Культурна сфера при тоталітаризмі

У сфері ідеології при тоталітаризмі були заборонені дискусії в пресі, введена цензура і побудована «машина по обдурення громадян», яка дозволяла маніпулювати громадською думкою шляхом багаторазового повтору офіційної точки зору по всіх каналах засобів масової інформації.

7. Контроль за свободою думки і придушення інакомислення

В. С. Нерсесянц пише: «Широко поширене уявлення, ніби знеособленість, «нічийність», відчуженість від конкретних людей, «огосударствленность» — це якісь спотворення, «деформації» соціалістичної власності, відступу від її суті, в силу чого і практично сформований (у нас в країні і в ряді інших країн) лад — це, мовляв, не соціалізм чи не «справжній»не «справжній» соціалізм і т. д.

8. Особливий тип людини в тоталітарному суспільстві

Прагнення тоталітаризму до переробки людської природи — одна з основних відмітних особливостей його від усіх інших форм традиційного деспотизму, абсолютизму і авторитаризму. З цієї точки зору тоталітаризм є феноменом виключно двадцятого століття. Він ставить завдання повної переробки і трансформації людини відповідно до ідеологічними установками, конструювання нового типу особистості з особливим психічним складом, особливими ментальністю, розумовими та поведінковими характеристиками, шляхом стандартизації, уніфікації індивідуального початку, його розчинення в масі, відома всіх індивідів до якогось середньостатистичному знаменника, придушення особистісного начала в людині.

9. Причини історичної поразки тоталітаризму

·. Якщо легальні форми конфлікту були заборонені, то люди перейшли до нелегальних форм. Користь конфлікту полягає в тому, що тільки у формі конфлікту люди можуть реалізувати свої здібності, своє прагнення до влади, багатства і престижу. Заборонити соціальні конфлікти і домогтися загального економічного рівності між людьми неможливо в принципі.

Висновок

Таким чином, відправною точкою тоталітарного суспільства є декларація якоїсь вищої мети, в ім’я якої режим закликає суспільство розлучитися з усіма політичними, правовими і суспільними традиціями.

Список літератури

Арон Р. Демократія і тоталітаризм. — М. 1993.

Гелів С. Д. Рутар С. М. Політологія: навчальний посібник. — Л: Світ, 2001.

Марченко М. Н. Лунгу П. Ф. Основи держави і права у питаннях і відповідях. — М. 1995.

Короткий опис статті: ознаки тоталітаризму Тема: Поняття тоталітаризму. Ознаки тоталітарного суспільства. Погляд на людину. Політична система тоталітаризму. реферат з філософії права. ВНЗ: НГІ. Рік: 2011. Сторінок: 24. Ціна: 350 руб. Розмір файлу: Кбайт. У роботі є: вступ, висновок, список літератури. Короткий опис: 1. Поняття тоталітаризму. 2. Ознаки тоталітарного суспільства. 3. Погляд на людину. 4. Політична система тоталітаризму. 5. Духовна сфера в тоталітарному суспільстві. 6. Культурна сфера при тоталітаризмі. 7. Контроль за свободою думки і придушення інакомислення. 8. Особливий тип людини в тоталітарному суспільстві. 9. Причини історичної поразки тоталітаризму. Поняття тоталітаризму. Ознаки тоталітарного суспільства. Погляд на людину. Політична система тоталітаризму, НГІ, філософія права, реферат

Джерело: Поняття тоталітаризму. Ознаки тоталітарного суспільства. Погляд на людину. Політична система тоталітаризму — реферат по філософії права

Також ви можете прочитати