Реферат Філософія марксизму в Росії

17.09.2015

Реферат Філософія марксизму в Росії

Введення 3

1.Історія Марксизму 5

2.Марксизм в Росії 10

Висновок 17

Список використаної літератури 18

Вчення Маркса вийшло на громадську арену в 40-х роках, стало значним ідейно-політичною течією в Європі в 70-90х роках XIX століття. У Росії марксизм з’явився і зміцнився в кінці XIX століття. До середини XX століття він розвивається в різних регіонах Азії, отримує поширення в Африці, Латинській Америці. Долі марксизму в різних країнах складалися неоднаково: в одних він був дещо відтіснили іншими типами світогляду, в інших же, навпаки, зумів стати головною, провідною ідеологічною силою. Але у всіх випадках він надавав і надає величезний вплив на різні сторони життя суспільства. Особливо зримо воно проявляється в політичній сфері: партії і організації, які розглядають марксизм як свою теоретичну базу, діють у більшості країн світу. Безсумнівно, також значний вплив марксизму на науку, культуру, мистецтво, повсякденне свідомість практичне життя людей.

Вища мета марксизму — розробка і теоретичне обґрунтування визволення поневоленого людства. Марксизм доводить неминучість знищення всякого рабства, принижень відчуження та несвободи людей. Цей вищий сенс історичного процесу реалізується в філософії допомогою вивчення, аналіз дослідження, з одного боку, загального практичного досвіду людства і, з іншого — загального духовного досвіду людства. Або, як неодноразово висловлює цю думку Маркс, філософське розгляд починається на рівні всесвітньо-історичного підходу до інтерпретації дійсності. Цей підхід — за необхідності досить узагальнений, абстрактний і аж ніяк не завжди співвідносимо з завданнями сьогочасної практики.

Серцевину, суть філософії марксизму утворюють фундаментальні класичні проблеми, що концентрують навколо відносин людини до світу і світу до людини, стосунки людей між собою і природи (або сутність) людини взагалі. Це — світоглядне «ядро» будь-якої філософії. На вирішенні цих проблем в марксистській філософії базується ряд концепцій більш конкретного характеру (про закони історії, про значення матеріального виробництва в житті суспільства, про класову боротьбу та соціальної революції і т. д.), які вже більш тісно пов’язані з економічною та історичною науками, виробленням програм практичних дій у політиці, громадському житті, культурі.

У перспективі подальшого розвитку людства філософські вирішення кардинальних світоглядних проблем, запропоновані марксизмом і очищені від різних догматичних і вульгарних нашарувань і тлумачень, стануть незрівнянно більш значущими і дієвими, ніж у попередній період історії. Пов’язано це з тим, що завдання, які Маркс називав «всесвітньо-історичними», а в наш час називають загальнолюдськими, планетарними, глобальними, тільки-тільки виходять на передній план історичного процесу (та й то, на жаль, більше у вигляді загрози і небезпеки самознищення — у формі «зла»). Між тим марксистська філософія була і залишається орієнтованою переважно на вирішення саме загальнолюдських, всесвітньо-історичних завдань.

Мета роботи: розглянути філософію марксизму в Росії.

Ленін породила революцію, яка не «долала» зрілий капіталізм, як випливало з вчення Маркса, а відкидала капіталізм, «обходила його. Якщо так, то і сьогодні у «реформаторів» не з’явилося жодних нових підстав сподіватися на успіх. Головне значення праці Леніна сьогодні — історичний урок. Він, на мій погляд, у наступному: тривале збереження неадекватної системи понять, навіть якщо в умовах авторитарної держави є можливість приймати вірні стратегічні рішення, врешті-решт веде до поразки. «Розвиток капіталізму в Росії» як задану на весь ХХ століття парадигму — разом з суперечними їй явищами. Ми повинні заново осмислити революцію 1905-1907 років, реформу Столипіна, Лютий-Жовтень 1917года, індустріалізацію-колективізацію і крах 1988-1994 років. Тільки тоді нам стане зрозумілою причина паралічу нашого господарства при реформі 90. По мірі того, як зростає нерівність всередині країн та між ними, по мірі того, як капіталізм втрачає контроль над собою, по мірі того, як колективна боротьба перетворюється на руйнівні громадянські війни, — інтелектуали беруть на себе відповідальність пропонувати не тільки політику, але і альтернативу. Марксизм, вірно перечитанный і реконструйований, продовжує служити підставою для подібних критичних роздумів і надихати на них, і так буде до тих пір, поки ми живемо в світі капіталізму.

Список використаної літератури

1. Маркс К. Енгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 116; Т. 22. С. 448, 440-441.

2. К. Маркс, Ф. Енгельс і революційна Росія. М. 1967. С. 168.

3. Антологія світової політичної думки. М. 1987. Т. III. С. 734-736

4. Плеханов Р. В. Соч. С. 19.

5. Жуковський Ю. Р. Карл Маркс і його книга про капітал // Вісник Європи. 1877. з — 9-10

Короткий опис статті: філософія марксизму коротко Реферат Філософія марксизму в Росії реферат філософія марксизму в Росії

Джерело: Реферат Філософія марксизму в Росії

Також ви можете прочитати