Різне

Реферат: Плеханов Р. В. і розвиток марксистської теорії: твір

30.09.2015

Реферат: Плеханов Р. В. і розвиток марксистської теорії

Плеханов Георгій Валентинович (29.11.1856 ‘ 30.5.1918) був видатним діячем російської, міжнародного соціалістичного й робітничого руху, економіст, філософ, теоретик і пропагандист марксизму.

Вивчення досвіду революційного руху робітничого класу, а також праць основоположників наукового соціалізму викликали переворот у поглядах Плеханова, в 1830 ‘ 83 рр. Плеханов поступово відходить від ортодоксального народництва і переходить на позиції марксизму. Цей період насичений пошуками об’єктивних основ соціалістичного руху, його завдань і перспектив розвитку в Росії і на Заході. У Женеві Плеханов створив першу російську марксистську організацію-групу ‘Звільнення праці’, яка, за словами в. І. Леніна, ‘… теоретично заснувала соціал-демократію і зробила перший крок назустріч робітничого руху’. Був автором її програмових документів і переклав на українську мову ряд творів К. Маркса та Ф. Енгельса. Плеханов встановив тісні зв’язки з багатьма представниками західноєвропейського робітничого руху, брав участь у роботі другого інтернаціоналу (1889 р.), зустрічався і був близький з Енгельсом. Виступив проти ліберального народництва, ревізіонізму і опортунізму. З 1900 р. Плеханов взяв участь у заснуванні першої общеросс. марксистської газети ‘Іскра’ у розробці проекту Програми РСДРП, прийнятої на 2-му з’їзді партії (1903), входив до редакції газети ‘Іскра’ і журналу ‘Зоря’. Після 2-го з’їзду перейшов на позиції меньшевизма, ставши одним з його лідерів. У 1903 ‘ 17 рр. у діяльності Плеханова, в його світогляді з’явилися істотне протиріччя: з одного боку, Плеханов.-меншовик встає на шлях тактичного опортунізму і виступає проти ленінського курсу на соціалістичну революцію в Росії — з іншого боку, в філософії Плеханов войовничий матеріаліст, марксист, який бореться проти буржуазно-ідеалістичної філософії, ‘… крупний теоретик, з величезними заслугами в боротьбі з опортунізмом, Бернштейном, філософами антимарксизма, людина, помилки якого в тактиці 1903 ‘ 1907 рр. не перешкодили йому в лихоліття 1908 ‘ 1912 рр. оспівувати ‘підпіллі’ і викривати його ворогів і супротивників… ‘.

Однією з великих робіт Плеханова була книга ‘Наші розбіжності’ (1885), яка отримала високу оцінку Енгельса. Плеханов показав глибокі економічні перетворення, пов’язані з розвитком капіталізму в усіх сферах економічного життя. Відзначаючи помилковість теорії народників ‘неможливості’ розвитку капіталізму без зовнішніх ринків, всі сторони обґрунтували положення марксизму, що капіталізм у своєму розвитку сам створює собі ринок. Соціальною базою розвитку капіталізму вважав розорення селян і кустарів, класове розшарування села. Народницьким теоріям селянського соціалізму Плеханов протиставив науковий аналіз реальних шляхів розвитку капіталізму в Росії. Таку постановку питання високо оцінював Ленін, який також вважав неспроможною народницьку теорію особливого капіталістичного шляху розвитку Росії.

Критикуючи економічну концепцію В. П. Воронцова, Плеханов показав примітивізм економічної доктрини ліберального народництва, його відступ від революційних традицій народництва 70-х років і нерозуміння об’єктивних законів економічного розвитку. Плеханов показав помилковість поглядів ліберальних народників по широкому колу питань: теорії вартості, теорії відтворення, теорії економічних криз. Критика Плехановим ліберального народництва в 90-х роках XIX ст. і боротьба Леніна проти цієї течії дрібнобуржуазного соціалізму стали важливою передумовою перемоги марксизму в Росії.

Великі заслуги Плеханова в боротьбі проти ‘економізму’ і струвизма. Боротьба Плеханова проти цих течій опортунізму велася в різних аспектах: філософському, соціологічному, політекономічному. Головне увагу Плеханов приділяв економічному обґрунтуванню теорії наукового соціалізму. Він підкреслював, що соціалізм як мета є ‘… повне заперечення сучасного суспільства ‘, а соціалізм як рух є ‘… прагнення, практичне наближення до цієї мети’. Критикуючи струвистскую теорію пом’якшення соціально-економічних суперечностей у міру розвитку капіталізму, П. Показав, що основне протиріччя капіталізму загострюється і в цьому полягає передумова майбутньої соціальної революції пролетаріату. Плеханов виходив і того, що остаточне рішення соціального питання може дати лише класова боротьба. У питаннях політекономії він, в основному, стояв на марксистських позиціях, багато зробивши д

Короткий опис статті: реферат на тему марксизм Плеханов Георгій Валентинович (29.11.1856 ‘ 30.5.1918) був видатним діячем російської, міжнародного соціалістичного й робітничого руху, економіст, філософ, теоретик і пропагандист марксизму… реферати з історії, реферат, марксистської, плеханов, марксизм, в росії, м у плеханов реферат

Джерело: Реферат: Плеханов Р. В. і розвиток марксистської теорії: твір, реферат

Також ви можете прочитати