Політика сша

Регіональна політика США, Реферат , 1 сторінка

09.10.2015

Головна > Реферат >Економіка

Нижегородський філія

Державний Університет

Вища школа економіки

Есе по регіональній економіці:

«Регіональна політика США»

2007 р.

Введення

Обрана мною тема есе «Регіональна політика США» є не новою і досить вивченою, але в той же час, актуальною і значущою. Звичайно, цікаво було б розглянути регіональну політику будь-якої країни світу і зробити висновки, узагальнення, знайти подібності з Росією і т. д. т. к. кожна країна є унікальною і по-своєму цікавою для вивчення. Але я вибрала для розгляду саме Сполучені Штати Америки, так як по-перше я мала можливість подивитися на цю країну «зсередини» і маю невелике уявлення про проблеми, з якими стикаються американці, по-друге, я вважаю, що Росія і Америка мають подібні риси з територіального устрою та чисельності населення, і по-третє, США — одна з найбільш розвинених держав світу і громадянам Росії не буде гірше від того, що вони повчаться вирішувати регіональні проблеми у США.

Регіональні проблеми відіграють важливу роль в розвитку більшості країн світу, особливо на етапах значних економічних, соціальних, політичних змін. І я впевнена, що є істотне подібність між регіональними проблемами в країнах, які за масштабами території, соціально-економічного розвитку, культурних традицій. етнічним складом населення. державного устрою та іншими ознаками сильно відрізняються один від одного.

Один з парадоксів сучасного світу полягає в тому, що великі відмінності між країнами в цілому поєднуються зі значним подібністю між певними типами регіонів у різних країнах. Звідси і наявність багатьох спільних рис у підходах різних країн до своїх внутрішніх регіональних проблем. Тому дослідження і регулювання регіонального розвитку в Росії можна й потрібно проводити з урахуванням багатющого досвіду.

Великі розвинені країни дають багато прикладів вирішення регіональних проблем, що є актуальними для Росії. Це проблеми зміни територіального поділу праці та посилення міжрегіональної кооперації, реструктуризації старопромислових та аграрних регіонів, зближення регіонів за рівнем соціально-економічного розвитку, освоєння периферійних регіонів з багатими природними ресурсами, обмеження надмірного зростання великих міст і промислових агломерацій, регулювання міграції між містами та сільською місцевістю, модернізацію інфраструктурних систем, оздоровлення екологічної ситуації в регіонах, стабілізації соціально-економічного становища нечисленних народностей і багато інших.

Регіональна політика США

Грає видну роль у функціональному механізмі світової економіки і політики, США, в силу територіальної віддаленості від Західної Європи, специфічних розмірів території та природних особливостей, а також історичної долі, відрізняється певною своєрідністю регіональної політики. У повоєнні роки це держава добилася реальних успіхів у згладжування регіональних диспропорцій, чого так і не вдалося зробити СРСР, мав у своєму розпорядженні багатий досвід територіального планування. Звідси напрошується висновок, що колишні твердження радянських економістів про те, що загальнодержавний економічний і регіональне планування провідних капіталістичних держав носить безглуздий, декоративний характер, видаються необґрунтованими. Звичайно, подібно до того, як збереглися проблеми Півдня в Італії чи в Канаді не зникла проблема Північних територій, США не вдалося уникнути гіпертрофованого зростання мегаполісів від Бостона до Вашингтона, від Сан-Франциско до кордону з Мексикою, від штату Вісконсін до штату Індіана в районі оз. Мічиган та ін. Не змогла ця розвинена країна домогтися бажаних цілей і в області нівелювання просторових диспропорцій у соціальній сфері. Однак при цьому не слід забувати про те, що в умовах відсутності регіональної політики такі диспропорції були б, безсумнівно, ще гостріше.

Одним з найважливіших принципів державного устрою США є гарантована Конституцією республіканська форма правління штатів. При цьому основний закон США містить дієві механізми підтримки цілісності країни. За Конституцією закріплено верховенство федерального права. Посадові особи штатів зобов’язані приймати присягу за невірність Конституції США. У разі необхідності Конгрес має право позбавити не підкоряються федеральним законам штати права представництва в ньому. Для захисту від внутрішніх заворушень і захисту федеральних законів президент має право віддати наказ про введення військ на територію не підкорилися штатів.

Штати можуть захищати свої конституційні права у Верховному суді, або, за рішенням представників не менше 3/4 штатів внести зміни в Конституцію.

В Конституції США виділено перелік питань які перебувають у винятковому веденні конгресу, до найважливіших з яких можуть бути віднесені:

— регулювання внутрішньої та зовнішньої торгівлі;

— установа федеральних органів влади;

— набір і утримання армії і військово-морського флоту;

— організація поштових служб;

— випуск грошей;

— регламентація фінансового, авторського права і питань натуралізації;

— управління територіальними володіннями США.

Конгрес США має право видавати всі закони, необхідні для здійснення повноважень, наданих уряду США Конституцією, встановлювати кримінально-правові санкції для забезпечення дотримання федерального права. Конгрес має право встановлювати і стягувати податки з доходів, без розподілу цих податків між штатами і безвідносно до будь-яких переписів чи оцінок числа їх населення. Однак дане правило заборонено поширювати на прямі податки. Федерації не дозволяється вводити дискримінаційні непрямі податки, надавати торговельні привілеї, змінювати кордони штатів без їх згоди.

До предметів спільного ведення федерального уряду і штатів можуть бути віднесені:

— питання оподаткування;

— регламентація діяльності корпорацій;

— забезпечення добробуту населення.

Конституція США не встановлює чіткий перелік предметів відання штатів. Штати мають право вирішувати всі питання, не віднесені до виключного відання Федерації і не включені в число спеціальних обмежень і заборон.

Таким чином, повноваження органів управління штатів включають досить великий перелік:

— кримінальне право;

— процесуальне право;

— цивільне право;

— питання власності і зобов’язального права;

— сімейне право;

— питання охорони здоров’я і соціального забезпечення;

— питання регулювання професійної діяльності, малого бізнесу, страхування, сільського господарства;

— питання організації і діяльності центральних і місцевих органів влади,

— розробка природних ресурсів для внутрішнього ринку та ін

У відповідності з Конституцією США виконавча влада на федеральному рівні влада надається президентові Сполучених Штатів на чотири роки, який займає свою посаду разом з віце-президентом і не має права переобиратися більше двох разів. Президент є головнокомандуючим США. Він може вимагати у письмовому вигляді від вищих посадових осіб думку з будь-якого питання, що стосується їх обов’язків за посадою. Президент має право помилування і відстрочки виконання вироків за злочини проти Сполучених Штатів, за винятком справ щодо імпічменту. Президент може направляти в конгрес законодавчі проекти.

Щорічно президентом направляється в парламент три головних послання: доповідь-звіт про стан країни, бюджетне послання і доповідь про економічне становище держави, метою яких є формулювання законодавчої програми адміністрації, позначення президентських пріоритетів у внутрішній та зовнішній політиці.

підпорядковується Президенту виконавчий апарат, що виконує наступні основні функції:

щоденне організаційне обслуговування і допомогу президента у зв’язках з громадськістю, конгресом і пресою;

визначення бюджетної політики та координація позицій виконавчої влади перед конгресом;

надання допомоги президенту у плануванні та розробці пріоритетних напрямів, контролювати розвиток кризових ситуацій, особливо в галузі національної безпеки;

забезпечення процесу прийняття президентом рішень. Виконавчий апарат президента складається з наступних структурних підрозділів:

служба Білого дому;

управління спеціального представника на торгових переговорах;

наглядова рада з розвідки;

рада по стабілізації заробітної плати і цін;

служба з питань внутрішньої політики та ін

В системі виконавчої влади кабінет міністрів виконує в основному консультативні функції. Виконавчими органами кабінету міністрів є: Державний департамент, Міністерство фінансів, Міністерство торгівлі, Міністерство оборони, Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство енергетики, Міністерство сільського господарства, Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб, Міністерство житлового будівництва і міського розвитку, Міністерство транспорту, Міністерство праці, Міністерство освіти і військові департаменти.

Особливий інтерес з точки зору досвіду регіонального управління представляють так звані незалежні агентства, які наділяються або чисто адміністративними, або квазизаконодательными, або квазісудовими повноваженнями. Серед них слід відзначити агентства, що регулюють економічну діяльність, наприклад Комісія з междуштатной торгівлі, державні корпорації, що керують власністю федерального уряду, наприклад, Адміністрація долини р. Теннессі і т. п.

Вся повнота законодавчої влади на федеральному рівні належить конгресу США, що складається з сенату і палати представників. Від кожного штату обирається по два представника в сенат Сполучених Штатів, терміном на шість років. Вибори в сенат проводяться кожні два роки, але переобирається лише 1/3 сенаторів, що забезпечує спадкоємність у роботі верхньої палати парламенту. Головою сенату є віце-президент США, але він не має права брати участь у голосуванні, якщо голоси сенаторів не розділилися порівну. Члени палати представників також обираються раз на два роки. Місця представників розподіляються між окремими штатами пропорційно кількості їх населення.

Спірні питання, що виконавча і законодавча влади не можуть вирішити, стають предметом розгляду в федеральних судах.

Короткий опис статті: політика сша Обрана мною тема есе «Регіональна політика США» є не новою і досить вивченою, але в той же час, актуальною і значимою Звичайно, цікаво було б розглянути регіональну політику будь-якої країни світу і зробити висновки, узагальнення, знайти подібності з Росією і т д , кожна країна є унікальною і по-своєму цікавою для вивчення Але я вибрала для розгляду саме Сполучені Штати Америки, так як по-перше я мала можливість подивитися на цю країну «зсередини» і маю невелике уявлення про проблеми, з якими стикаються американці, по-друге, я вважаю, що Росія і , сторінка 1 міністерство, штатів, право, права,

Джерело: Регіональна політика США — Реферат , сторінка 1

Також ви можете прочитати