Шпаргалка по всьому курсу соціології (скачати безкоштовно)

02.10.2015

Шпаргалка по всьому курсу соціології

Розмір: 84 кб

Формат: doc

Опис:

«Шпаргалка по всьому курсу соціології» містить у собі 46 відповідей на питання:

1.Соціологія як наука. Структура соціологічного знання, його рівні.

2.Функції соціологічної науки.

3.Соціологічне вчення О. Конта.

4.Органічна теорія суспільства Р. Спенсера.

5.Теорія соціального реалізму Е. Дюркгейма і його еволюційного розвитку суспільства.

6.Психологічний напрямок в соціології. (С. Де — Роберти, Карєєв Н.І.).

7.Соціологічна теорія марксизму.

8.Соціологічна думка в Росії кінця 19 — початку 20 ст. Анархізм М. Бакуніна та п. Кропоткіна.

9.Суб’єктивний метод у соціології російського народництва. П. Лавров, Н. Михайлівський.

10.Плюралістична соціологія М. Ковалевського.

11.Соціологічний неопозитивізм П. Сорокіна.

12.Теорії соціальної стратифікації та соціальної мобільності.

13.Соціальна стратифікація і соціальна мобільність у сучасному російському суспільстві.

14. Підприємництво з структурі РФ.

18. Бюрократія як соціальний шар за Максом Вебером.

19. Маргіналізація сучасного російського суспільства.

20. Сім’я як соціальний інститут.

21: Соціальні функції сім’ї.

22: Сім’я і шлюб. Проблеми стабільності сімейно-шлюбних відносин.

23: Соціалізація особистості. Проблема соціальної зрілості особистості.

24.Соціологія розселення та її основні проблеми. Місто і село як основні форми розселення.

25.Прикладні соціологічні дослідження: поняття, види та основні етапи.

26.Програма і план у соціологічному дослідженні.

27.«Понимаюшая» соціологія М. Вебера.

28.Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.

29.Опитування як метод соціологічного дослідження. Види опитування. Можливості і обмеження опитувального методу.

30.Спостереження як метод соціологічного дослідження.

31.Фокус — груп як метод соціологічного дослідження.

32.Обробка, аналіз та використання даних соціологічного дослідження.

33.Причини, функції та суб’єкти соціальних конфліктів.

34.Этноконфликт як різновид соціального конфлікту. Причини їх виникнення та способи врегулювання.

35.Метод експертної оцінки в соціальному дослідженні.

36.Культура, її основні елементи. Поняття і види субкультури.

37.Соціальні інститути та організації. Види і їх функції.

38.Види і форми протікання соціальних конфліктів у сучасній Росії.

39.Сучасна соціологія Заходу: основні напрямки.

40. Політична соціологія як соціологія середнього рівня.

41. Теорія класів і класових відносин в соціології.

42. Соціальний статус і його види.

43. Етнічна соціологія як соціологія середнього рівня.

44. Співвідношення соціології з іншими суспільними науками (соціальною філософією, політологією, історією).

45. Громадська думка: поняття, сутність. Причини формування та прояви громадської думки.

46. Соціологія «легального марксизму» (П. Струве, М. Туган-Барановський).

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму Розмір: 84 кб Формат: doc Опис:1.Соціологія як наука. Структура соціологічного знання, його рівні. 2.Функції соціологічної науки. 3.Соціологічне вчення О. Конта. 4.Органічна теорія суспільства Р. Спенсера шпаргалка по соціології, шпаргалка по всьому курсу соціології, соціологія шпаргалки скачати безкоштовно, завантажити шпаргалку з соціології, соціологія

Джерело: Шпаргалка по всьому курсу соціології (скачати безкоштовно)

Також ви можете прочитати