Соціально-економічні та політичні причини виникнення звязків з громадськістю як професії і галузі бізнесу.

20.09.2015

Форма входу
Соціально-економічні та політичні причини виникнення зв’язків з громадськістю як професії і галузі бізнесу.

Паблік рилеишнз як відносно самостійний вид професійної діяльності з’явився в XIX ст. у США. Цьому сприяли соціально-економічні та політичні передумови, склалися в Америці в той період. До них відносяться, по-перше, посилення конкуренції у сферах економіки, соціальних послуг, а також у шоу-бізнесі, і, по-друге, зміст конкурентної боротьби в сфері політики, і насамперед у боротьбі за президентське крісло. За оцінкою Е. Бернейза, що знайшла своє відображення в його книзі «Кристалізація громадської думки» (1923), ускладнення суспільного життя, загострення конкурентної боротьби вимагають створення в масовій свідомості сприятливого відношення до бізнесу, яке може бути досягнуто за рахунок апелювання до громадської думки на професійній основі.

Економічній причиною виникнення галузі

є прагнення комерційних організацій створювати і зміцнювати свій імідж і ділову репутацію серед учасників ринку. У число таких входять: споживачі, акціонери, постачальники, партнери, органи влади, а також ЗМІ. Світова історія показує, що зміцнення довіри, ділової та політичної репутації призводить до підвищення прибутків організацій, нарощування добробуту окремих осіб і цілих держав.

Політичними причинами виникнення галузі ЗІ служать:

• необхідність кожної цивілізованої держави створювати та підтримувати свій сприятливий імідж і взаєморозуміння не тільки на міжнародній арені, але і серед населення власної країни;

• боротьба політичних партій, рухів та їх лідерів за посилення свого впливу в суспільстві.

Ідеологічної причиною виникнення є

прагнення тих чи інших організаційних структур впливати на цільові громадські групи, щоб впроваджувати в їх свідомість свої погляди і переконання.

Соціальними причинами виникнення можна назвати: 1) потреба як окремих особистостей, так і різних груп населення однієї країни, регіону обмінюватися інформацією, щоб підвищувати ефективність взаєморозуміння і взаємодії; при цьому ЗІ задовольняють зазначену потребу як серед неформальних, так і серед офіційних структур суспільства; 2) визнання світовим співтовариством необхідності зміцнювати міжнародну безпеку і співробітництво на базі взаємного інформування і контактів. Дана функція З різко зросла у зв’язку з розвитком процесів глобалізації — люди все більше усвідомлюють свою загальнолюдську єдність.

Говорячи про передумови становлення PR як відносно самостійного виду професійної діяльності, слід зауважити, що згадані вище фактори конкуренції у сфері економіки і політики не тільки стали причиною виникнення даного виду діяльності, але і зараз продовжують впливати на його подальший розвиток. Але тут ми повинні мати на увазі і те, що величезний вплив на процес розвитку PR-діяльності сьогодні надає ще один дуже важливий фактор. Це сучасні інформаційні технології. Сучасна інформаційна техніка по суті справи зробила переворот не тільки в способах і методах інформаційного впливу на людей, але у самій свідомості людей, їх психології.

Один з перших прикладів професійної діяльності по зв’язках з громадськістю пов’язаний з президентом США Е. Джексоном (кінець 20-х — початок 30-х роках XIX ст.). Е. Джексон був вихідцем з народу і не володів достатньою підготовкою в сфері політичних відносин та інших напрямів президентської діяльності. У силу цього він змушений був вдатися до послуг свого помічника Амоса Кендалла, який по суті став першим неофіційним прес-секретарем президента. Амос Кендалл, будучи журналістом освіту, володів якостями талановитого комунікатора і фахівця в області громадської думки. Завдяки його публічної діяльності Джексон не тільки переміг на президентських виборах, але й успішно працював на посаді президента. А. Кендалл був для нього і спічрайтером, і радником, і трибуном.

Таким чином, у першій половині XIX ст. в США склалися всі умови для професійної діяльності в сфері PR. В основному вона виражалася у формі прес-посередництва, паблісіті і реклами, якою займалися прес-агенти. Але в той час професія фахівця з PR ще не була институционализирована.

Юридичне оформлення професії фахівця з PR відбувається у другій половині XIX — на початку XX ст. коли в штатний розклад багатьох фірм та організацій вводиться посада прес-агента. а також відкриваються спеціалізовані самостійні фірми з надання РR-послуг. Вельми показовою у розглянутому аспекті паблік рілейшнз діяльність талановитого практика і теоретика PR Айві Ледбет-тера. Айві Лі вважав, що головним принципом паблік рилейшнз повинен бути принцип відкритої, чесної та повної інформації. У 1906 р. він опублікував свої погляди на це важливе питання під назвою «Декларація принципів». Говорячи про принципи діяльності своєї фірми, він писав: «Це не секретне прес-бюро. Всю нашу роботу ми виконуємо гласно. Наше завдання — надавати новини. Це і не рекламне агентство. Якщо ви вважаєте, що ваш матеріал більше підійшов би вашу відділу реклами, не звертайтесь до нас. Наша справа — точність. Ми оперативно і з радістю уявімо додаткову інформацію по будь висвітлюваного нами питання, ми з радістю допоможемо редакторові особисто перевірити будь згаданий факт. Стисло кажучи, наша мета полягає в тому, щоб щиро і відверто від імені ділових кіл і громадських організацій надавати пресі і громадськості США своєчасну і точну інформацію з питань, що представляють для громадськості цінність і інтерес».

Починаючи з 30-х рр. минулого століття в США істотно зміцнюються позиції паблік рілейшнз як корпоративної функції управління громадською думкою. Це знаходить своє відображення в тому, що у великих компаніях — AT&T, General Motors та ін. — вводяться посади віце-президентів із громадськістю або паблік рілейшнз.

Подальший процес інституціоналізації професії фахівця з паблік рілейшнз пов’язаний з включенням курсів PR в навчальні плани університетів і початком цілеспрямованої підготовки фахівців в цій області.

Закономірним підсумком розвитку PR як самостійного виду професійної діяльності стало створення в 30-40-і роки XX ст. перших професійних РР організацій в США, а потім у Канаді та Великобританії.

У Росії, в силу відомих причин, пов’язаних з радянським тоталітарним режимом, цей процес затягнувся до початку 90-х рр. Саме в цей період в нашій країні закладаються основи ринкової економіки і відбувається демократизація політичної сфери життя суспільства. До цього часу функції зв’язків з громадськістю в нашій країні виконували спеціальні підрозділи державно-партійних структур — управління та відділи агітації та пропаганди, лекторські групи, відділи листів, комітети та управління зв’язків з релігійними організаціями і т. д. Зміст їх діяльності в основному носило характер пропаганди.

В останні роки однією з актуальних тем у вітчизняних публікаціях по теорії і практиці PR стає проблема періодизації розвитку зв’язків з громадськістю в нашій країні.

Вперше спроба періодизації історії PR в Росії була зроблена Ст. Мойсеєвої. Вона виділяє три етапи розвитку РР комунікації в Росії.

Перший етап (1988-1991) — зародження ринку паблік рілейшнз, пов’язане з появою відповідних служб в державних структурах і відкриттям московських відділень міжнародних агентств.

Другий етап (1991-1995) — період зростання і становлення. Російські агентства освоюють зарубіжний досвід, поступово адаптують його до вітчизняних умов і починають проводити великі PR-заходи та інформаційні кампанії. Найбільш активно розвивається політичний консалтинг, в ряді вузів починається навчання за спеціальністю «Зв’язки з громадськістю». Народжується перше корпоративне об’єднання — Російська асоціація зі зв’язків з громадськістю.

Третій етап починається в 1996 р. і характеризується якісним стрибком у розвитку PR. На цей процес впливає формується інформаційний ринок і змінюється структура масової свідомості, що вимагає все більш тонких і точних форм роботи з цільовими групами.

На думку автора, на якісну зміну РR-ринку істотно вплинули:

¦ завершення рекламного буму, викликаного діяльністю фінансових пірамід;

¦ розширення та ускладнення практики виборчих кампаній, які стали однією з найбільш капіталомістких галузей РР-консалтингу;

¦ диференціація ринку інформаційних каналів, виникнення нових секторів преси, де став з’являтися сучасний підхід до роботи з інформацією;

¦ криза довіри до ЗМІ з боку суспільства, що зумовило необхідність створення поля підвищеної інформаційної достовірності.

Існують і інші класифікації етапів розвитку PR-комунікації в нашій країні.

Така коротка історія становлення і розвитку зв’язків з громадськістю як виду професійної діяльності за кордоном і в нашій країні.

Короткий опис статті: причини виникнення політики Паблік рилеишнз як відносно самостійний вид професійної діяльності з’явився в XIX ст. у США. Цьому сприяли соціально-економічні та політичні передумови, що склалися… зміст,конкурентної боротьби,насамперед,політики,сфері,бізнесі

Джерело: Соціально-економічні та політичні причини виникнення зв’язків з громадськістю як професії і галузі бізнесу. — Лекції по зв’язках з громадськістю

Також ви можете прочитати