Соціологічна теорема марксизму

03.10.2015

Соціологічна теорема марксизму

Розміщено: 16 Січня 2012 р.

Марксистське розуміння сутності людини і людського суспільства виникло в рамках цілісного марксистського світобачення, розвиненого К. Марксом та Ф. Енгельсом. Марксизм являє собою сукупність теорій, що відносяться до багатьом областям об’єктивної дійсності. Це, зокрема, філософську, соціологічну, економічну та інші вчення. Всі ці теорії тісно взаємопов’язані і являють собою єдине ціле.

Маркс К. – видатний політичний діяч, філософ, соціальний теоретик і економіст. Найвідомішою рисою ідей Маркса є уявлення про зв’язок між соціальним та економічним життям суспільства. Економіка (базис) включає три обов’язкових елементи:

1) засоби виробництва (знаряддя та матеріали);

2) працівника;

3) того, хто привласнює продукт виробництва. Дані елементи присутні у будь-якій економіці, відмінності ж зводяться до того, в якому співвідношенні;

4) працівник може чи володіти засобами виробництва (відносини володіння);

5) привласнення продукту виробництва може визначатися тим, що непрацюючий клас має власність на засоби виробництва, або праця, або на те й інше одночасно (відносини власності).

Основою класової теорії Маркса стало розмежування працівників на тих, хто живе своєю працею, і тих, хто має право на привласнення продуктів праці. Спираючись на це розмежування, він описував виробничі відносини. Виробничі відносини відображають існуюче розподіл праці визначаються рівнем розвитку знарядь праці. Всі описувані Марксом формації фактично будуються на протиставленні двох класів. інша частина тексту, формули, таблиці, зображення приховані

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму

Джерело: Соціологічна теорема марксизму

Також ви можете прочитати