Соціологічні теорії особистості

28.09.2015

Соціологія
Соціологічні теорії особистості

2. Психоаналітичні теорії (З. Фрейд) спрямовані на розкриття суперечливості внутрішнього світу людини, на вивчення психологічних аспектів взаємозв’язку особистості і суспільства. Сфера психіки людини включає в себе: 1) несвідомий (природні інстинкти); 2) свідомість індивіда, є регулятором інстинктивних реакцій; 3) колективна свідомість, тобто культуру, закони, заборони, засвоєні в процесі виховання. Така трехслойность робить особистість вкрай суперечливою, оскільки йде боротьба між природними інстинктами, потягами, бажаннями і вимогами і стандартами суспільства, спрямованими на підпорядкування соціальним нормам.

3. Рольова теорія особистості (Р. Мінтон, Р. Мертон, Т. Парсонс) описує її соціальне поводження двома основними поняттями: «соціальний статус» і «соціальна роль». Соціальний статус позначає конкретну позицію індивіда в соціальній системі, що припускає визначені права й обов’язки. Людина може мати кілька статусів — приписаний, природний, професійно-посадовий, причому останній, як правило, є основою головного або інтегрального статусу, який визначає положення людини в суспільстві, в групі.

Кожен статус звичайно включає ряд ролей. Під соціальною роллю розуміють сукупність дій, які повинен виконати людина, що володіє цим статусом у соціальній системі. Тому особистість — це похідне від соціальних статусів, які індивід займає, і від соціальних ролей, які він виконує в суспільстві.

4. Марксистська теорія особистості розглядає особистість як продукт історичного розвитку, результат включення індивіда в соціальну систему шляхом активної предметної діяльності і спілкування, при цьому сутність особистості розкривається в сукупності її соціальних якостей, зумовлених належністю до певного типу суспільства, класової та етнічної приналежністю, особливостями праці і способу життя.

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму

Джерело: Соціологічні теорії особистості

Також ви можете прочитати