Соціологічна теорія марксизму

Соціологія. Під ред. Лавриненко Ст. Н.

20.09.2015

A Соціологія.A A Під ред. Лавриненко В. Н. A

Соціологія. Під ред. Лавриненко Ст. Н.

Передмова 5

I. Соціологічне знання 13

Глава 1 Структура соціологічного знання 14

1.1. Об’єкти СОЦІОЛОГІЇ та елементи соціологічного знання 14

1.2. Рівні соціологічного знання 18

Розділ 2. Основні функції соціології 24

II. Общесоциологические теорії 29

Глава 3. Класична західна соціологія XIX — початку XX ст. 30

3.1. Основоположник соціології — Конт О. 30

3.2. Органічна теорія суспільства Р. Спенсера 36

3.3. Теорія соціального реалізму і науковий метод в соціології Е Дюрхгейма 40

3.4. Розуміюча соціологія М. Вебера 43

Глава 4. Соціологічна теорія марксизму 50

4.1. Від ідеалістичного до матеріалістичного розуміння історичного процесу 51

4.2. Визначальна роль способу виробництва у житті суспільства 34

4.3. Суспільство — цілісний соціальний організм 57

4.4. Сфери суспільного життя 59

4.5. Суспільно-економічні формації або історичні типи суспільства 62

4.6. Марксистська соціологія і сучасність 65

Глава 5. Соціологічна думка в Росії другої половини XDC — початку XX ст. 70

5.1. Соціологічні погляди революційних демократів 70

5.2. Анархізм М. Бакуніна та п. Кропоткіна 81

5.3. Суб’єктивний метод у соціології 86

5.4. Психологічний напрям у російській соціології 92

5.5. Легальний марксизм 96

5.6. Плюралістична соціологія М. Ковалевського 103

5.7. Соціологічний неопозитивізм П. Сорокіна 108

Розділ 6. Сучасна західна соціологія 115

6.1. Академічна соціологія. Класифікація сучасних соціологічних напрямків 115

6.2. Неопозитивізм 117

6.3. Структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса 119

6.4. Соціологія конфлікту 122

6.5. Феноменологічна соціологія 124

6.6. Символічний интеракциониэм 125

6.7. Теорія дії 127

III. Спеціальні соціологічні теорії 131

Глава 7. Теорія соціальної структури суспільства 132

7.1. Соціальна структура суспільства та її елементи 132

7.2. Соціальні відносини і типи соціальних структур 134

7.3. Соціальні групи 139

7.4. Соціальна мобільність 142

7.5. Проблема громадянського суспільства 143

7.6. Актуальні проблеми розвитку соціальної структури сучасного суспільства 145

Розділ 8. Етнічна соціологія 149

8.1. Етнічна спільність. Етнос. Народ. Нація 149

8.2. Національно-етнічні відносини 155

8.3. Національне питання в сучасних умовах 162

Розділ 9. Політична соціологія 168

9.1. Політики і політична діяльність 168

9.2. Політичні відносини та політичні інтереси 170

9.3. Політичні процеси і політичні інститути 176

9.4. Політична система суспільства 179

9.5. Політична свідомість 184

Розділ 10. Соціологія культури 190

10.1. Культура та її функції 190

10.2. Соціологічна класифікація культури і закономірність її розвитку 193

10.3. Масова культура і субкультура 196

10.4. Проблеми культури в сучасній Росії 200

Розділ 11. Соціальні інститути та організації 202

11.1. Соціальні інститути 202

11.2. Соціальні організації 212

Розділ 12. Соціологія праці і трудових організацій 220

12.1. Праця та її складові 220

12.2. Трудова організація — трудовий колектив 226

Розділ 13. Соціологія сім’ї 240

13.1. Шлюб і сім’я — соціальні інститути 240

13.2. Найважливіші функції сім’ї 243

13.3. Тенденції розвитку сімейно-шлюбних відносин 248

Розділ 14. Соціологія особистості 254

14.1. Концепції особистостей 255

14.2. Соціалізація особистості 259

14.3. Соціальна типологія особистості 261

14.4. Особистість і суспільство в перехідний період 264

Розділ 15. Соціологія міста і села 267

15.1. Соціологія розселення 267

15.2. Специфіка функціонування міста 270

15.3. Проблеми розвитку села 274A

15.4. Система розселення 282

Розділ 16. Громадська думка; механізм формування, функції, проблеми вивчення 286

16.1. Феномен громадської думки. 286

16.2. Функції громадської думки 295

Розділ 17. Соціологія вільного часу 300

17.1. Структура н класифікація вільного часу 300

17.2. Вільний час в житті суспільства 305

17.3. Фактори, що впливають на вільний час 310

Розділ 18. Соціологія конфлікту. 315

18.1. Конфлікт і різні підходи до його вивчення. 315

18.2. Функції і класифікація соціальних конфліктів 322

18.3. Механізм соціального конфлікту 326

18.4. Управління конфліктом 329

18.5. Соціальні конфлікти в сучасній Росії 331

IV. Прикладна соціологія: методика і техніка соціологічних досліджень 339

Глава 19. Соціологічне дослідження: поняття і види, програма і вибірка 340

19.1. Соціологічне дослідження і його види 340

Короткий опис статті: соціологічна теорія марксизму Рішення контрольних, тестів, завдань. Підготовка до ЄДІ. рішення, завдань, контрольна, підготовка до ЄДІ, тести, гдз, математика, українська, мова, фізика, хімія, література, реферати, ДПА

Джерело: Соціологія. Під ред. Лавриненко Ст. Н.

Також ви можете прочитати