Тоталітаризм, його витоки та наслідки, Політологія, Реферат, курсова

28.12.2015

Тоталітаризм, його витоки та наслідки

2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА РІЗНОВИДИ

Будучи надзвичайно складними, багатими за змістом явищами, політичні системи можуть класифікуватися по різних підставах. Так, в залежності від типу суспільства вони поділяються на традиційні, модернізовані демократії і тоталітарні, по характеру взаємодії з середовищем — на відкриті і закриті, з політичних культур і їх виразами у формах організації влади — на англо-американський; континентально-європейську; доіндустріальну і частково індустріальну; тоталітарну.

Існує безліч інших, у тому числі більш складних типологій політичних систем. Одна з досить простих, широко розповсюджених, а головне, досить глибоких їх класифікацій — поділ політичних систем на тоталітарні, авторитарні і демократичні. Критерієм їх розмежування служитьполітичний режим — характер і способи взаємини влади, суспільства (народу) і особистості (громадян). В самому загальному вигляді для тоталітарної політичної системи характерне повне підпорядкування суспільства і особистості влади, всеосяжний контроль за громадянами з боку держави.

Самі тоталітарні політичні системи можуть бути неоднорідними за своєю структурою. Так, в залежності від того, хто — одна людина або група осіб — є джерелом влади, тоталітарні режими можуть бути автократичними (у влади одна особа) або группократическими (аристократичними, олігархічними, этнократическими тощо).

Дана класифікація відбиває ідеальні типи політичних систем, значно відрізняються від існуючих у реальному житті. Та все ж тоталітаризм, авторитаризм і демократія в тій або іншій формі і в різній мірі наближення до ідеалу широко представлені в історії людства і в сучасному світі.

1. ВИТОКИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ТОТАЛІТАРИЗМУ

Тоталітаризм як тип політичної системи виник в XX ст. Що ж стосується самого цього слова, а також тоталітарних ідей, то вони виникли набагато раніше. Термін «тоталітаризм» походить від позднелатинских слів «totalitas» (повнота, цілісність) і «totalis» (весь, повний, цілий). В етимологічному, неполітичному значенні цей термін здавна використовувався багатьма вченими. У політичний лексикон його вперше ввів для характеристики свого руху Муссоліні в 1925 р. В кінці 20-х років англійська газета «Таймс» писала про тоталітаризм як про негативне політичне явище, що характеризує не лише фашизм у Італії, але і політичний устрій у СРСР.

Теорія тоталітаризму складалася в 40-50-х рр. і одержала розвиток в подальші десятиліття. Вона широко використовувалася Заходом в цілях ідеологічної боротьби проти комуністичних країн. Перші класичні теоретичні дослідження по проблемах тоталітаризму — роботи Ф. Хайека «Дорога до рабства» (1944) і X. Оренди «Витоки тоталітаризму» (1951), а також спільна праця К. Фрідріха і З. Бжезінського «Тоталітарна диктатура і автократія» (1956), в якому зроблена спроба емпірично обґрунтувати тоталітаризм як поняття, що відображає сталінізм і інші однотипні політичні режими.

Короткий опис статті: демократія і тоталітаризм На сайті зібрані найкращі та унікальні курсові роботи. реферати, курсові роботи, Казахстан, РК

Джерело: Тоталітаризм, його витоки та наслідки — Політологія — Реферат, курсова робота, Казахстан

Також ви можете прочитати