Ознаки тоталітаризму

Тоталітаризм як особлива форма політичного режиму

31.12.2015

Витяг з дипломної роботи, по темі: Тоталітаризм як особлива форма політичного режиму — несе виключно ознайомчий призначення і може відрізнятись від наявної в наявності. Рекомендуємо завантажити коротку — версію для отримання більш повного уявлення про пропонованої курсової роботи.

Введення

ХХ століття далеко не випадково вважається епохою тоталітаризму. Незважаючи на те, що тоталітарні суспільства існували далеко не в багатьох країнах, але саме держави, де була встановлена тоталітарна система, так чи інакше, визначали історію фактично всього світу протягом нинішнього сторіччя. Сама суть тоталітаризму досить точно відображена в цьому терміні: тотальність, всеобщесть.

Тотальний, всезагальний контроль над суспільством — ось один із характерних ознак тоталітарної держави, що відрізняє його від звичайної диктатури. Причому не праві ті, хто вважає, що даний контроль здійснюється виключно за допомогою каральної системи. Важливу роль, якщо не провідну, тут відіграє пропаганда. Тоталітарній системі не потрібен чоловік, який визнає її принципи тільки зі страху.

До цього часу у світовій літературі про тоталітаризмі можна нарахувати кілька десятків його визначень. І резонно припустити, що число їх буде множитися. Можливо, це пов’язано з тим, що після розвалу Радянського Союзу та світової соціалістичної системи інтерес до тоталітаризму перейшло із площини політичної у площину швидше історичну. Треба враховувати і те, що науці досі так і не вдалося виробити єдиного загальновизнаного визначення тоталітаризму. І це також служить стимулом для подальших досліджень. [6]

Можливо воно взагалі – прийнятне для всіх визначення тоталітаризму? Тим не менш, зрозуміти і відчути, що це таке, звичайно ж, абсолютно необхідно для загальної політичної орієнтації. Особливо нам, що живуть в країні, яка перебуває в теоретичній розгубленості. Потрібно розповідати про тоталітаризм і новим поколінням, не спробувала на собі всі «принади» цього режиму. Може бути, це виявиться однією з форм щеплення від соціальної чуми XX століття.

При розгляді політичної системи якої-небудь держави або суспільства не слід обмежуватися лише офіційно проголошеними і діючими в ньому інститутами і правовими нормами, конституційними актами, тобто тим, що «заявляє» про себе сама держава. Існують часто вельми значні відмінності і суперечності між парадним фасадом держави і реальними процесами, що відбуваються за цим фасадом. Для характеристики цих процесів застосовується поняття «політичний режим» — система реальних методів владарювання в даній державі. Під політичним режимом розуміється сукупність елементів ідеологічного, інституційного і соціологічного порядку, що сприяє формуванню політичної влади даної країни на певний період. Між ним і декларованим державним ладом, як уже зазначалося, часто спостерігається невідповідність або навіть пряма протилежність (що особливо характерно для диктаторських і перш за все тоталітарних держав.)

Саме політичний режим визначає політичну атмосферу суспільства, на відміну від порівняно стійких правових норм, він рухливий і здатний еволюціонувати в різних напрямках. Вивчаючи конкретні різноманітні форми політичних режимів, що існували в минулому і сьогоденні, потрібно, виходячи з сучасних гуманістичних вимог до політичної науки, керуючись принципом, що, людина, індивідуум — «міра всіх речей», основа суспільства і суспільного добробуту, розглядати кожен режим саме по відношенню до конкретної особистості, її найважливішим прав і свобод.

У 20-30-ті роки в групі держав — СРСР, Німеччині, Італії, потім Іспанії, ряді країн Східної Європи (а пізніше й Азії) — склалися політичні режими, що володіли цілим комплексом подібних ознак. Проголошуючи розрив з традиціями минулого, обіцяючи побудувати на його руїнах новий світ, привести народи до процвітання і достатку, ці режими обрушили на них терор і репресії, втягнули світ у низку кривавих воєн.

Режими, які отримали назву тоталітарних, поступово зійшли зі сцени. Найважливішими віхами краху тоталітаризму були 1945 рік, коли зазнала краху така його форма, як фашизм, і 1989-1991 роки, коли тоталітарні режими у Східній Європі, а потім і в СРСР розвіялись остаточно.

Метою даної курсової роботи є аналіз феномена тоталітаризму як особливої форми політичного режиму.

У зв’язку з поставленою метою необхідно вирішити ряд наступних завдань:

— Дати визначення і оцінку основних політичних режимів сучасності – демократичного, авторитарного і тоталітарного.

— Проаналізувати виникнення та історичні корені тоталітаризму.

— Дати характеристику тоталітаризму як форми політичного режиму.

— Охарактеризувати основні ідеологічні парадигми тоталітаризму

Короткий опис статті: ознаки тоталітаризму Теоретична курсова на тему Тоталітаризм як особлива форма політичного режиму… Можливо завантажити демо версію курсової.

Джерело: Тоталітаризм як особлива форма політичного режиму

Також ви можете прочитати