Цілі регіональної політики: Основними цілями регіональної політики

18.10.2015

Цілі регіональної політики

Основними цілями регіональної політики є:

— розвиток федералізму в Російській Федерації, створення єдиного економічного і правового простору;

— становлення і забезпечення гарантій місцевого самоврядування;

забезпечення гарантованих Конституцією Російської Федерації соціальних стандартів рівня життя і соціального захисту російських громадян;

вирівнювання соціально-економічних умов розвитку регіонів;

— пріоритетний розвиток регіонів, що мають страте-гическое і геополітичне значення.

Зазначені цілі реалізуються у сфері державного будівництва, регіональної соціальної та економічної політики, екологічної безпеки, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків, національно-етнічних відносин.

Досягнення зазначених цілей вимагає постійного узгодження з процесом розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб’єктів Російської Федерації. Суть федеративних відносин полягає в забезпеченні територіально-політичної єдності держави, допустимої децентралізації державної влади за допомогою законодавчого розмежування повноважень і предметів ведення федеральних державних органів, державних органів суб’єктів Російської Федерації і рівноправності суб’єктів Росії. Сенс сказаного визначає завдання федералізму — забезпечення ефективності управління єдиною державою, що має велику територію і чисельність населення за допомогою оптимального розмежування державно-владних повноважень між федеральним центром і суб’єктами Російської Федерації.

Разом з тим при реалізації на практиці принципу федералізму небезпечні дві крайності: жорсткий унітаризм і національно-територіальна роздробленість. Очевидно, що історично склався, «державний» підхід при вирішенні багатьох проблем державного будівництва в даний час подолати не представляється можливим. Однак послабити негативні наслідки можливе за умови розширення демократичних важелів державного управління. При цьому переваги в першу чергу даються інтересам регіональних структур управління. Гнучкість федеративного державного устрою не повинна перешкоджати реалізації єдиних (узгоджених з суб’єктами Російської Федерації) цілей, засобів і методів їх виконання.

З урахуванням цього підготовлені законопроекти «Про загальні принципи розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади та органами державної влади суб’єктів Російської

Федерації», «Про порядок зміни конституційно-правового статусу суб’єкта Російської Федерації» і «Про загальні принципи організації органів представницької і виконавчої влади суб’єктів Російської Федерації», а також проект примірного статуту краю (області).

Короткий опис статті: політики Цілі регіональної політики: Основними цілями регіональної політики є: — розвиток федералізму в Російській Федерації, створення єдиного економічного і правового простору; — становлення і забезпечення гарантій місцевого самоврядування; забезпечення гарантованих 45… — — Цілі регіональної політики: Основними цілями регіональної політики є: — розвиток

Джерело: Цілі регіональної політики: Основними цілями регіональної політики є: — розвиток

Також ви можете прочитати