У чому полягає суть теорії марксизму. в чому полягає основна проблема економіки.

03.10.2015

У чому полягає суть теорії марксизму
Три джерела марксизму

Марксизм являє собою систему соціально-політичних, економічних та філософських поглядів, викладених вперше Карлом Марксом і Фрідріхом Енгельсом, а згодом розвинених Володимиром Леніним. Класичний марксизм – це наукова теорія про революційному перетворенні соціальної дійсності, про об’єктивні закони розвитку суспільства.

Теорія Маркса виникла не на порожньому місці. Джерелами марксизму стали німецька класична філософія, англійська політекономія і французький утопічний соціалізм. Взявши з цих течій все найцінніше, Маркс і його найближчий друг і соратник Енгельс зуміли створити вчення, послідовність і повноту якого визнають навіть затяті противники марксизму. Марксизм з’єднує матеріалістичне розуміння суспільства і природи з революційною теорією наукового комунізму.

Філософія марксизму

Погляди Маркса складалися під впливом матеріалістичної філософії Фейєрбаха і ідеалістичної логіки Гегеля. Засновник нової теорії зумів подолати обмеженість поглядів Фейєрбаха, його зайву споглядальність і недооцінка значущості політичної боротьби. Крім того, Маркс негативно поставився до метафізичних поглядів Фейєрбаха, не який визнавав розвитку світу.

До матеріалістичного розуміння природи і суспільства Маркс додав діалектичний метод Гегеля, очистивши його від ідеалістичної лушпиння. Поступово вимальовувалися контури нового напряму в філософії, який отримав назву діалектичного матеріалізму. Діалектику Маркс і Енгельс згодом поширили на історію і інші суспільні науки.

У марксизмі питання про відношення мислення до буття вирішується однозначно з матеріалістичних позицій. Іншими словами, буття і матерія первинні, а свідомість і мислення – це лише функцію особливим чином організованої матерії, що знаходиться на вищому щаблі свого розвитку. Філософія марксизму заперечує існування вищої божественної сутності, в які б одягу її ні рядили ідеалісти.

Політична економія марксизму

Головний праця Маркса «Капітал», присвячений економічних питань. У цьому творі автор творчо застосував діалектичний метод і матеріалістичну концепцію історичного процесу до вивчення капіталістичного способу виробництва. Відкривши закони розвитку суспільства, заснованого на капіталі, Маркс переконливо довів, що крах капіталістичного суспільства і його заміна комунізмом – об’єктивна неминучість та необхідність.

Маркс детально досліджував основні економічні поняття і явища, властиві капіталістичному способу виробництва, включаючи поняття товару, грошей, обміну, ренти, капіталу, додаткової вартості. Настільки глибокий аналіз дозволив Марксу зробити ряд висновків, які являють цінність не тільки для тих, кого приваблюють ідеї будівництва безкласового суспільства, але й сучасних підприємців, багато з яких вчаться керувати своїми капіталами, використовуючи книгу Маркса в якості допомоги.

Вчення про соціалізм

Маркс і Енгельс у своїх роботах провели детальний аналіз соціальних відносин, характерні для середини ХІХ століття, і обгрунтували неминучість загибелі капіталістичного способу виробництва і заміни капіталізму більш прогресивним суспільним устроєм – комунізмом. Першою фазою комуністичного суспільства є соціалізм. Це незрілий, неповний комунізм, який багато в чому містить у собі деякі потворні риси колишнього ладу. Але соціалізм – неминучий етап у розвитку суспільства.

Основоположники марксизму одними з перших вказали на суспільну силу, яка повинна стати могильником буржуазного ладу. Це – пролетаріат, наймані робітники, які не мають ніяких засобів виробництва і змушені продавати свою здатність до праці, наймаючись на роботу до капіталістів. В силу свого особливого становища у виробництві пролетаріат стає революційним класом, навколо якого об’єднуються всі інші прогресивні сили суспільства.

Центральне положення революційної теорії марксизму – вчення про диктатуру пролетаріату, за допомогою якої робітничий клас утримує свою владу і диктує політичну волю эксплуататорским класів. Під керівництвом пролетаріату трудящі здатні побудувати нове суспільство, в якому не буде місця класовій пригнічення. Кінцева мета марксизму полягає в побудові комунізму, безкласового суспільства, заснованого на принципах соціальної справедливості.

Короткий опис статті: книги карла маркса останнім часом все більше людей у всьому світі цікавиться марксизмом. Система поглядів на суспільство, політику і економіку, розроблена Марксом, Енгельсом і Леніним, безумовно, містить у собі деякі протиріччя. Але вона в той же час відрізняється достатньою стрункістю і логічної обґрунтованістю. Марксизм, суть марксизму, що таке марксизм, основні положення марксизму

Джерело: У чому полягає суть теорії марксизму :: в чому полягає основна проблема економіки: Культура і суспільство :: Інше :: KakProsto.ru: як просто зробити все

Також ви можете прочитати