Виникнення марксистського напряму в економічній думці . Реферати

30.09.2015

Виникнення марксистського напряму в економічній думці

Зміст.

ВВЕДЕННЯ 3

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАРКСИЗМУ. 4

ЕКОНОМІЧНЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ 12

ВИСНОВОК. 20

ЛІТЕРАТУРА. 22

ВВЕДЕННЯ

В Європі В першій половині 19 століття завершувався промисловий переворот, який зумовив високі темпи розвитку продуктивних сил. Одночасно фактором їх швидкого розвитку ставала інтенсифікація найманої праці, відсутність будь-яких законів, які захищають інтереси робітничого класу. В стороні від цих проблем стояла церква, яка закликала людей до покірності, милосердя і миролюбства.

Перехід до машинного виробництва підвищував психічні і нервові навантаження на людину, зростання продуктивності праці випереджав зростання заробітної плати. Не вирішувалися питання охорони праці, що приводили до масового травматизму людей. Все це породжувало великі соціальні конфлікти. Так, у Франції 1831 та 1834 р. р. відбувалися збройні повстання Ліонських ткачів, які вимагали підвищення заробітної плати і розширення прав робітників. Повстале населення Парижа в 1848 р. вигнало уряд і короля. У 1830-1850 рр. в Англії робітничий рух на захист своїх інтересів отримало назву чартистська. Це рух відрізнялося масовістю і організованістю. Основною його вимогою було: скорочення робочого дня до 10 годин замість фактичної тривалості 14-16 годин; встановлення загального виборчого права для чоловіків; подання права бути обраним у парламент; зниження податків та інші. У 1844 р. відбувається повстання Сілезьких ткачів у Німеччині проти жорстокої експлуатації праці і безправного становища. У 1871 р. збройним шляхом в Парижі встановлюється народом нова форма влади – Комуна. Соціальні конфлікти в бурхливо розвивається капіталістичному світі були живильним середовищем для звернення людей до ідеалів комуністичного суспільства.

ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАРКСИЗМУ

Виникнення марксистської політичної економії було найбільш видатною подією в історії світової економічної думки XIX ст. Основоположники марксизму здійснили справді революційний переворот в економічній думці, в розумінні предмета і методу досліджень, трактування категорій капіталізму, його соціальної природи та історичних доль.

Цей переворот носив революційний характер, бо звільняв політичну економію від нашарувань буржуазної апологетики і по-новому вирішував основні проблеми на базі історизму, послідовного матеріалізму, аналізу економічних законів капіталізму, виявлення матеріалістичної діалектики його розвитку з точки зору зміни суспільно-економічної формації. Стало можливо з’ясування неминучої загибелі капіталізму під ударами пролетарської революції, її об’єктивних передумов і всесвітньо-історичної ролі робітничого класу.

Зрозуміло, що все це не було випадковістю, хоча особисті якості Маркса та Енгельса, їх таланти зіграли видатну роль. Формування марксизму було підготовлено всім ходом історичного розвитку, яке створювало необхідні передумови такої важливої події. Вони були різноманітні і назрівали під впливом різнорідних факторів. Важливе значення мали історичні умови, нерозривно пов’язані з крахом феодалізму і утвердженням капіталізму. Основоположники марксизму були сучасниками того й іншого. Початковий етап формування їх вчення відноситься до 40-х роках XIX ст. коли на зміну в передових країнах світу феодалізму йшов капіталізм. Цей процес супроводжувався і прискорювався надзвичайним загостренням класової боротьби, революційними потрясіннями.

Тим самим створювалися передумови для появи марксистського вчення про суспільно-економічних формаціях та їх зміні як істотний зміст всесвітньо-історичного процесу, його періодизації. Це вчення було розроблено Марксом і Енгельсом ще в 40-х рр. і потім увійшло в скарбницю ідей марксизму, стало відігравати надзвичайно важливу роль в його розвитку, даючи можливість відмежування від антиисторизма буржуазної політекономії та визначення історичного місця общинного ладу, рабства, феодалізму, капіталізму. Стало очевидним, що і капіталізм має минущий характер, поступиться в кінці кінців місце соціалізму.

У формуванні економічних передумов марксизму надзвичайно важливу роль відіграв промисловий переворот в Англії. Що почався в 70-х роках XVIII ст. він розвивався досить інтенсивно і в основному був завершений до 1825 р. Виникнення машинної індустрії свідчило про те, що в результаті промислового перевороту капіталізм отримав адекватну йому матеріальну базу, міг розвиватися на її основі. З 1825 р. в Англії стали повторюватися періодично економічні кризи надвиробництва. Це свідчило про те, що її економіка стала капіталістичною. В Англії переміг капіталістичний спосіб виробництва, його фабрична система знайшла класичні форми. Важливим було і те, що в 40-х рр. промисловий переворот інтенсивно розвивався в США і Франції, торкнувся Німеччину, Росію, назрівав у Японії. Виникла інша економічна ситуація, ніж в часи А. Сміта і Д. Рікардо. Для глибокого і всебічного аналізу капіталізму склалися необхідні передумови.

Оцінка наслідків промислового перевороту в Англії стала важливою темою економічних дослідженні Маркса і Енгельса. Англійська фабрична система викликала небачений розвиток продуктивних сил. Стала очевидною прогресивність капіталізму, наочно виявилося визначальне значення продуктивних сил для розвитку капіталістичного суспільства, насамперед, виробничих відносин, а також класової структури, політичної системи, ідеологічної надбудови.

Величезне значення для формування марксизму набуло критичне дослідження соціальних наслідків промислових переворотів, особливо в Англії. Виявилося, що економічний прогрес на капіталістичній основі оплачується стражданнями народних мас. Спостерігалося масове розорення дрібної буржуазії під впливом капіталістичної конкуренції. Ремісники, селяни та дрібні торговці потрапляли в ряди безробітних, пауперов. Їх асимілювала фабрика, але там вони ставали об’єктом важкої експлуатації, опинялися під її ярмом. Технічний прогрес посилював її, даючи фабрикантам кошти для інтенсифікації праці і реального контролю над ним. В цих умовах зростала експлуатація жіночого і дитячого праці. Спостерігалося подовження робочого дня, знижувалася заробітна плата, долею фабричних робітників ставало жалюгідне існування. Економічні кризи періодично потрясали економіку капіталізму, породжували масове безробіття. Тому критика капіталізму, соціальних наслідків його розвитку стала важливим завданням марксизму.

Соціальною базою генезису марксизму стало формування пролетаріату в ході промислових переворотів. Велике фабричне виробництво було немислимо без використання найманих робітників у великих масштабах, тому чисельність робітників стрімко зростала. Її збільшення означало розширення сфери капіталістичної експлуатації, множення прибутків фабрикантів і заводчиків. Промисловий переворот в Англії викликав швидке зростання міського населення. В муках і лиха час промислових переворотів народжувався велетень-робочий клас, якому належало зіграти всесвітньо-історичну роль у боротьбі за соціалізм. Як підкреслював в. І. Ленін, розкриття цієї ролі стало головним для марксизму. Марксизм формувався як пролетарське напрям у філософії, соціології, політекономії, історичних дослідженнях. Між формуванням пролетаріату і генезисом марксизму була тісний і безпосередній зв’язок. Пролетаріат створювався промисловими переворотами як класовий антагоніст буржуазії. Завдання полягало в тому, щоб визначити його революційні потенції, історичну роль. Це завдання блискуче вирішив марксизм, відмежувавшись принципово від всякого роду дрібнобуржуазних течій, псевдосоциалистических концепцій.

Дуже важливе значення для формування марксизму мали виникнення і зростання робочого руху. Робочий клас виходив на історичну арену, ставав самостійної і грізною революційною силою. Була потрібна лише чітка програма дій, відповідна класовим інтересам пролетаріату і завданням боротьби за соціалізм. Цю програму сформулювали основоположники марксизму, як показує вміст «Маніфесту Комуністичної партії». У ньому передбачалося завоювання пролетаріатом цілого світу.

Короткий опис статті: марксизм економіка Зміст. ВСТУП 3 ІСТОРИЧНІ УМОВИ ВИНИКНЕННЯ МАРКСИЗМУ . 4 ЕКОНОМІЧНЕ ВЧЕННЯ МАРКСИЗМУ 12 ВИСНОВОК . 20 ЛІТЕРАТУРА . 22 ВВЕДЕННЯ В Європі В першій половині 19 століття закінч марксизму, капіталізму, праці, розвитку, Англії, переворот, робітника, робітників, людей, МАРКСИЗМУ, промисловий, капіталістичної, ВВЕДЕННЯ, продуктивних, заробітної, плати, значення, класу, основі, ВИНИКНЕННЯ

Джерело: Виникнення марксистського напряму в економічній думці » Реферати безкоштовно для Вас

Також ви можете прочитати