Визначення фінансової політики. Фінансова політика типи та інструменти.

25.09.2015

Визначення фінансової політики

Успішне функціонування і розвиток економіки будь-якої держави багато в чому визначається можливістю реалізації державними і муніципальними органами влади покладених на них функцій по забезпеченню економічної стабільності, обороноздатності держави, розвитку соціальної сфери, підвищенню рівня життя населення. Здійснення зазначених функцій неможливо без формування фінансової бази діяльності органів влади, регулювання фінансових відносин у суспільстві, створення фінансового механізму їх реалізації у відповідності з цілями економічного розвитку.

Зміна мети розвитку економіки обумовлює необхідність зміни фінансових відносин у її галузях, сферах діяльності, переглядаються джерела формування фінансових ресурсів та форми їх використання. В цих умовах держава виробляє відповідну фінансову політику,

представляє собою сукупність цілеспрямованих заходів держави в області управління фінансами з метою визначення найбільш ефективних, які відповідають сучасним умовам заходів для створення фінансової основи реалізації економічної політики держави.

Суб’єктами фінансової політики

є органи законодавчої (представницької) і виконавчої влади, які визначають і затверджують основні напрями розвитку фінансових відносин, розробляють конкретні шляхи їх організації в інтересах суб’єктів господарювання, населення і держави.

Об’єктами фінансової політики

є сукупність фінансових відносин і фінансових ресурсів, утворюють сфери і ланки фінансової системи держави.

Зміст фінансової політики розкривається в її структурних елементах, до яких відносяться:

· вироблення науково обґрунтованої концепції розвитку фінансів;

· визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період;

· розробка конкретних шляхів реалізації основних напрямків використання фінансів на перспективу.

Вироблення науково обґрунтованої концепції розвитку фінансів здійснюється з метою виявлення об’єктивної потреби в реалізації намічених заходів фінансової політики та обґрунтування зміни існуючого механізму реалізації фінансових відносин. В сучасних умовах фінансова політика більшості держав ґрунтується на різних концепціях державного регулювання економіки. В залежності від стадії економічного циклу (економічний спад, депресія (стагнація), пожвавлення, економічне піднесення), на якій знаходиться економіка країни, суб’єкти влади використовують стримуючу або стимулюючу (стабілізаційну) фінансову політику.

В умовах економічного спаду і депресії відбуваються скорочення товарообігу, зниження платоспроможного попиту населення, доходів суб’єктів господарювання, зменшення інвестиційної активності інвесторів, збільшення рівня безробіття, зростання рівня інфляції. На цих стадіях економічного циклу держава використовує стабілізаційну фінансову політику, яка пов’язана зі стимулюванням ділової активності суб’єктів господарювання шляхом зниження податків і збільшення державних витрат на підтримку стратегічно і соціально значущих галузей економіки. В цих умовах держава мобілізує додаткові фінансові ресурси на фінансовому ринку, тому політику в області управління борговими зобов’язаннями держави повинна приділятися підвищена увага.

На стадіях економічного пожвавлення і підйому підвищується ділова активність суб’єктів господарювання, зростає реальний обсяг їх доходів, збільшується товарообіг, знижується соціальна напруженість у суспільстві. В таких умовах держава має можливість збільшити розмір мобілізованих доходів, достроково погашати наявні боргові зобов’язання, проводити активну інвестиційну та інноваційну політику. Фінансова політика в даних умовах має стримуючий характер, що припускає зниження державних витрат на стадіях економічного пожвавлення і підйому та посилення податкового тягаря на стадії економічного підйому для запобігання перегріву економіки і зниження темпів економічного зростання.

Для досягнення стабільності економічного розвитку функціонування економіки може забезпечуватися на основі дії вбудованих стабілізаторів, до яких належить автоматична зміна податкових надходжень і трансфертних платежів в залежності від стадії економічного циклу. Якщо фінансова політика будується з урахуванням дії вбудованих стабілізаторів, то при її розробці особлива увага слід приділяти складанню прогнозів економічного і соціального розвитку держави, побудови моделей розвитку податкової і бюджетної систем, внутрішнього фінансового ринку в залежності від стадії економічного циклу.

Перейти на сторінку: 1 2

Короткий опис статті: політика визначення

Джерело: Визначення фінансової політики :: Фінансова політика типи та інструменти :: Фінансова грамотність | financeroad.ru

Також ви можете прочитати