Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності

28.09.2015

Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності

Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності

Вдосконалення розвинутого соціалізму, процес створення фундаменту комуністичних суспільних відносин, позбавлених антагоністичних суперечностей, які лежать в основі загострення глобальних проблем сучасності, створить оптимальні внутрішні передумови для рішення глобальних проблем. І тим не менше це їх рішення не приходить саме собою, як би автоматично. Пошук шляхів такого рішення вимагає глибокого усвідомлення широкими колами нашої громадськості сутності цих проблем, причин, що їх породили, та шляхів їх вирішення.

Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності

Разом з тим міжнародна політика соціалізму — політика світу — сприяє створенню зовнішніх умов, сприятливих якщо не для повного вирішення глобальних проблем (яке вимагає всесвітньої перемоги соціалізму), то, у всякому разі, для запобігання їх катастрофічного загострення в планетарному масштабі. На червневому (1983) Пленумі ЦК КПРС підкреслювалося, що є чимало великих проблем, які стосуються всіх країн світу і значення яких зростає, тому мирне співіснування і взаємовигідне співробітництво держав з різним соціальним ладом необхідно, обопільно вигідне і відповідає інтересам народів по обидві сторони соціальної барикади, розділяє світ.

У червні 1983 р. в Москві відбувся Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності», який підвів перші підсумки діяльності радянських учених, що займаються глобальними проблемами, намітив завдання подальших наукових досліджень в цій області. На симпозіумі говорилося про посилення пропагандистської діяльності, яка покликана сприяти виробленню суспільної свідомості, необхідного для правильного розуміння і пошуків шляхів вирішення глобальних проблем.

Якщо вас цікавить фото Іспанії. відвідайте сайт http://www.directsourcelight.com на ньому ви зможете знайти величезну кількість фотографії Іспанії

Короткий опис статті: марксизм і сучасність

Джерело: Всесвітній симпозіум „Марксизм-ленінізм і глобальні проблеми сучасності

Також ви можете прочитати