Як дивитися фільми онлайн c iPad: огляд ivi і megogo . Огляди від iCanto

19.02.2017

проект технол. лінії по про-ву копчено-вар.ковбас

Розробка і постановка на виробництво нових видів напівфабрикатів варено-копчених ковбас

Зміст: Зміст:

Введення 3

Глава 1. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС 6

1.1. Основні технологічні операції при виробництві варено-копчених ковбас 6

1.2. Особливості технологічного процесу 9

1.4. Вітчизняний ринок харчових добавок варено-копчених ковбас 18

Глава 2. ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО І ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 22

2.1. Характеристика організації 22

2.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства 23

Глава 3. РОЗРОБКА І ПОСТАНОВКА НА ВИРОБНИЦТВО

НОВИХ ВИДІВ НАПІВФАБРИКАТІВ 34

Висновок 81

Література 83

Введення ВВЕДЕННЯ

Постійне новаторство у випуску продукції — обов’язкова умова виживання підприємства в умовах ринку. Отже, приступаючи до розробки нових видів продукції, треба більше уваги приділяти її концепції, а не самому виробничому циклу. Концепція продукції повинна постійно переглядатись і уточнюватись з урахуванням результатів пробного маркетингу і зауважень Споживачів.

Поняття «нова продукція» включає в себе серйозні зміни у формі, змісті або упаковці продукції, яка має значення для Споживача.

Головний критерій новизни полягає, однак, у тому, що нова продукція повинна настільки відрізнятися від існуючої, щоб наявні відмінності могли служити основою для формування бажаного ставлення до неї Споживачів.

Зміни в матеріали або компоненти, що застосовуються виробником, самі по собі не дають підстав для кваліфікації її як «нова продукція», якщо тільки ці зміни не будуть доведені до відома потенційного Споживача і не будуть використані в якості рекламного мотиву для характеристики його гідності.

Варено-копчені ковбаси — один з найбільш популярних у покупців видів ковбасних виробів. М’ясопереробні підприємства Росії завжди випускали їх у великому обсязі і в досить широкому асортименті. Але в останні два-три роки із-за різкого зростання цін на м’ясну сировину, що спричинило за собою збільшення собівартості варено-копчених ковбас, їх реалізація значно знизилася. У зв’язку з цим м’ясопереробні підприємства стоять перед проблемою зниження собівартості копчених ковбас, щоб зробити їх знову доступними для всіх верств населення.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання при виробництві копчених ковбас більш дешевої м’ясної сировини, а також різних видів білків рослинного та тваринного походження, харчових та смакоароматичних добавок. Однак необґрунтоване і неприпустиме їх застосування при виробництві традиційних напівкопчених ковбас, що виробляються у відповідності з вимогами ГОСТ 16351-86 «Ковбаси копчені» та іншими нормативними документами, що призвело до погіршення якості що випускаються вітчизняною промисловістю ковбас.

У зв’язку з цим виникла необхідність в розробці нових рецептур і технологій, що дозволяють виробляти варено-копчені ковбаси з відносно низькою собівартістю з недорогого блочного м’ясної сировини, м’яса з підвищеним вмістом сполучної і жирової тканини, з вадами PSE і DFD, м’яса після механічної обвалки, у тому числі птиці, а також соєвих білків або інших білків рослинного і тваринного походження.

Проблема використання зазначених видів сировини при виробництві варено-копчених ковбас може бути вирішена за рахунок використання багатофункціональних добавок, що дозволяють не тільки усунути вади якості сировини (небажаний присмак, запах і ін), але і значно поліпшити споживчі характеристики готових виробів.

Сучасні умови змушують підприємства швидко і з мінімальними витратами реагувати на потреби ринку, забезпечувати безперервне виробництво продукції за рахунок своєчасної змінюваності одних іншими виробів з метою задоволення конкурентоспроможного попиту.

Тому, актуальною стає своєчасна розробка проектів з оновлення продукції. Реалізація таких проектів потребує значних вкладень коштів. Ефективність цих витрат необхідно оцінити ще до вкладення капіталу. Для цього слід врахувати рухливість багатьох параметрів проекту в умовах ринку (попиту на товар, обсягів виробництва, цін на споживані ресурси, зміна витрат у виробництві товару, відсотків за кредит), варіантність вихідних даних, вибрати найкраще рішення з кількох альтернативних

Мета дослідження розробка і постановка на облік нових видів продукції при створенні нової лінії виробництва.

У відповідності з поставленою метою визначені такі завдання дослідження:

дослідити особливості технологічного процесу приготування варено-копчених ковбас;

провести аналіз впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства

проаналізувати обсяги реалізації м’ясної продукції Мікоянівські м’ясокомбінату, виявити сильні і слабкі сторони окремих виробів асортименту.

На основі проведеного аналізу запропонувати проект по постановці на виробництво нової продукції, провівши при цьому повний розрахунок ефективності запропонованого проекту.

Об’єкт дослідження розробка системи постановки на виробництво нових видів напівфабрикатів варено-копчених ковбас

Предмет дослідження — проектування постановки на виробництво нового виду продукції допомогою створення нової лінії виробництва.

Глава 1. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС

1.1. Основні технологічні операції при виробництві варено-копчених ковбас

Якщо на початку ери мясоконсервного виробництва використовувався ручний труд і в якості сировини у справу йшли ті чи інші частини тварини, які не мали попиту у покупця, то сьогодні — це автономне виробництво з обов’язковим використанням усієї туші тварини на вироблення кінцевого продукту.

Застосовується традиційна технологія, що включає наступні технологічні процеси виробництва:

Технологічний процес виробництва варених м’ясних виробів і копченостей.

Характеристика матеріалів:

сіль поварена харчова по ГОСТ 13830-84, виварювальна або кам’яна, помел N 0,1,2 не нижче 1 сорту;

Література Література

1. Національний стандарт РФ. Продукція м’ясної промисловості. Класифікація.- М. ІПК Вид-во стандарт 2005

2. ФЗ (Спеціальний технічний регламент) Про вимоги до м’яса і м’ясопродуктів, виробництва та обігу від 27.05.2004

3. Аганбегян А. Р. Маркетинг для підприємств. // Діловий світ 2003

4. Аникиев С. Н. Методика розробки плану маркетингу. М.:2003

5. Архипова Ст. Л. Популярно про маркетинг. М. Профиздат :2000.

6. Афанасьєв М. П. Маркетинг — стратегія і практика фірми. М. Финстатинформ. 2004.

7. Багієв Р. Л. Основи сучасного маркетингу. С. П. Б.:2001.

8. Балабанова Ст. Л. Оптова торгівля: маркетинг і комерція. М. Економіка: 2003.

9. Болт Р. Д. Практичний посібник з управління збутом. М.:2001

10. Голубков Е. П. Маркетинг — стратегії, плани, структури. М.:Видавнича Дело2004.

11. Дайан А., Букерель Ф. Академія ринку: маркетинг. М.:2003

12. Дейян А., Троадек А. Стимулювання збуту і реклама на місці продажу. \Прогрес \ М.:2004.

13. Дейянд А. Реклама \Прогрес\ М. 2004

14. Дихтль Е. Практичний маркетинг: навчальний посібник. \Вища школа\ М. 2003.

15. Зав’ялов П. С. Формула успіху — маркетинг. М.:2003

16. Котлер Ф. Основи маркетингу. \ Л\ С. П. Б. 2000

17. Кретов В. І. Маркетинг на підприємстві: практичний посібник. М. Финстатинформ. 2001.

18. Крилова Р. Д. Практикум з маркетингу. М. ЮНІТІ 2000.

19. Морган Р. Л. Мистецтво продавати: як стати професіоналом. М. 2004

20. Морріс М. Маркетинг: ситуації і приклади. М.:2002

21. Олвуд Д. Виставки: планування і дизайн. Новосибірськ.:2002

22. Організація маркетингу: мета — покупець. М. Справа 2000.

23. Основи підприємницької діяльності. М.:2001

24. Стюарт Т. Клієнтом дорожити вмійте. // За рубежом2004 5

25. Третяк О. А. Маркетинг: взаємозв’язок виробництва, торгівлі і споживання. С.П. Б. 2002

26. Хисрик Р. Д. Торгівля і менеджмент продажів. М.:2001

27. Хлынов Ст. Н. Смстема стимулювання праці на великих підприємствах \\ Проблеми і перспективи 2004 рік 6 стор. 38-46

28. Шкардун Ст. Д. Маркетинг у практиці інформаційних служб організацій і підприємств. М.:2002

29. Еванс Д. Берман Б. Маркетинг. М. Економіка 2003.

30. Снігова П. С. ККМ реалії і перспективи// Промислові технології 7 2004

31. Соколов Ст. Статистика м’ясної промисловості// Аналітик 3 2004

32. Смольников Т. Т. Ковбаси нового покоління з вкусоароматическими композиціями// Бізнес для всіх 8 2004

33. Пологов Ю. Вітчизняний ринок м’ясної продукції// Статистика і бізнес 10 2004

34. Перова С. Ю. Оцінка якості смакоароматичних композицій// Бізнес для всіх 6 2004

35. Смоляков А. В. Поради технолога(Особливості виготовлення варено-копчених ковбас)// Сфера 10 2004

36. Чериков П. Формула успіху// Бізнес для всіх 2 2004

У кожного народу свій смак.

Короткий опис статті: коптити ковбаси

Джерело: проект технол. лінії по про-ву копчено-вар.ковбас — М’ЯСНИЙ КЛУБ: м’ясо, ковбаса, копченості, делікатеси. Обладнання, технології виробництва і зберігання.

Також ви можете прочитати