Марксизм економіка

Загальна характеристика марксистської філософії права

13.09.2015

Загальна характеристика марксистської філософії права

Загальна характеристика марксистської філософії права

Ставлення до філософсько-правової спадщини Карла Маркса (1818 — 1883) і Фрідріха Енгельса (1820-1895) в наші дні неоднозначне. Діапазон оцінок їх теорії великий; від проголошення марксистських положень вершиною наукового знання до повного критичного його неприйняття. Ця обставина обумовлює необхідність розібратися з його дійсною суттю.

За своїм вихідним підстав марксистська теорія права — це онтологічна концепція. Вона виходить з того, що не можна розривати і протиставляти суще і належне, факт і норму, фактичні відносини і надстраивающиеся над ними правові відносини.

В цьому плані марксизм протилежний юридичній позитивизму з його ототожненням; права, з правопорядком (законом), нормативним наказом су-верена і, в кінцевому рахунку, ототожненням права, а свавіллям. Концепція Маркса і Енгельса у своїй теоретичної, в тому числі філософської, трактування права аж ніяк не заперечує його зв’язки з соціальними ідеалами, моральними нормами, культурою, так само як і необхідність ціннісного підходу до права, а також не вважає право лише функцією економічно-го процесу.

На противагу юридичній позитивизму, що визнає реальність тільки позитивного права, марксизм вважає позитивне право лише вторинної реальністю, відображенням стану справ, що виражається в певних суспільних відносинах. З марксистської точки зору, право як міра свободи визначається економічними відносинами, в яких корениться «правова природа речей», тобто соціальна норма, що володіє в силу своєї об’єктивної природи общеобязательностью і вимагає законодавчого закріплення.

В основі марксистської філософії права лежить теза про те, що право є вираження і закріплення волі економічно пануючого класу. Як і держава, воно є продуктом класового про-суспільства. Його зміст носить класово-вольовий характер. «Крім того, — писали К. Маркс і Ф. Енгельс, що панівні індивіди при даних відносинах повинні конструювати свою силу у вигляді держави, вони повинні додати своїй волі, обумовленої цими визначеними відносинами, загальне вираження у вигляді державної волі, у вигляді закону».

Таким чином, виникнення й існування права пояснюється ними необхідністю нормативного регулювання суспільних відносин в інтересах економічно пануючого класу.

Згодом положення марксизму про класово-вольовий зміст права було перенесено радянською юридичною наукою на вітчизняне право. Стверджувалося, що в суспільстві, де відсутні антагоністичні класи, у праві виражається воля всіх дружніх класів і верств суспільства, керованих робітничим класом. Тим самим підтверджувалася ідея, що класовість права є його постійний і об’єктивний ознака.

Таким чином, у відповідності з марксистсько-ле-нинской концепцією, в основі виникнення права, його функціонування і неминучого відмирання ле-жать класово-економічні причини.

Короткий опис статті: марксизм економіка Загальна характеристика марксистської філософії права Філософія права, Філософія права лекції, Загальна характеристика марксистської філософії права

Джерело: Загальна характеристика марксистської філософії права

Також ви можете прочитати