ЗМІ в умовах тоталітаризму та демократії контрольна з соціології

22.12.2015

ЗМІ в умовах тоталітаризму та демократії

Список літератури

Введення

даної теми пов’язана з тим, що засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють величезну роль в житті суспільства з самого моменту їх виникнення. З часом вплив ЗМІ поширилася на всі сфери життя і діяльності людини, починаючи з економіки і політики, закінчуючи приватним життям громадян.

— аналіз функцій ЗМІ в умовах двох політичних режимів – тоталітарної та демократичної.

1. Тоталітаризм і демократизм як два протилежних суспільно-політичних ладу

Порівняємо ці два суспільно-політичних ладу, по суті своїй практично протилежні один одному, з самих основ яких випливають і функції ЗМІ.

2. Функції ЗМІ в сучасному світі

У сучасному світі засоби масової інформації мають ряд функцій, серед яких можна виділити [3, с. 52]:

є, мабуть, найважливішою функцією ЗМІ, і виникла однією з перших. Вона полягає в отриманні та поширенні інформації про найбільш важливі події. Видобувається і передається мас-медіа інформація включає не тільки неупереджене, фотографічне висвітлення тих чи інших фактів, але і їх коментування та оцінку. На основі одержуваної інформації у громадян формується думка про діяльність уряду, парламенту, партій та інших політичних інститутів, економічної, культурної та іншої житті суспільства.

3. ЗМІ в умовах тоталітаризму

На думку Ханни Арендт один з основних методів взаємодії влади з суспільством, є лише зворотним боком тієї ж медалі, що і терор» [1, с. 73]. У той же час автору бачиться принципова різниця між пропагандою та ідеологічною обробкою – остання спрямована, як правило, всередину країни, коли режим вже грунтовно закріпився, як інструмента зовнішньої політики, як частина «психологічної війни», використовується потужна пропаганда. Тоталітарна пропаганда має свої особливості, методи, засоби. Наприклад, вона підняла до неймовірно високого рівня техніку виробництва гасел, особливо – у формі передбачення (тим самим, наприклад, нацисти, знімали з себе відповідальність за сьогодення, апелюючи до майбутнього, до прийдешнім поколінням. Також пропаганда тоталітарних режимів завжди прагнула спиратися на наукову базу, особливо на початку свого існування. Одним з улюблених методів тоталітарної пропаганди був пошук змов по всьому світу (наприклад, «всесвітню єврейську змову»), махінацій спецслужб і т. д.

4. ЗМІ в умовах демократії

У демократичному світі ЗМІ – не інструмент влади, а послуга, яка використовується, як голос, що виражає соціальні та суспільні потреби. Ставлення до засобів інформації, заснований на демократичних принципах, спочатку сформувалася в так звану преси. Вона ґрунтується на уявленні про те, що людина – основа і двигун цивілізації. Кожен має право відстоювати свою точку зору, що дозволяє вивести найбільш розумне рішення з безлічі індивідуальних. З давніх часів багато хто вважає, що преса, причому преса вільна від цензури і яких-небудь обмежень, необхідна, в першу чергу, для вироблення в народній свідомості уявлень про те, що добре, а що погано. Для того щоб розібратися в цьому складному питанні, писав ще Мільтон, необхідно мати доступ до всієї інформації.

5. ЗМІ в закордонному демократичному суспільстві

Про роль засобів масової інформації у демократичному суспільстві написані томи. Як вважає Д. А. Кримски, питання про те, чи є вільна преса найкращим комунікаційним рішенням в умовах демократії, на заході століття дуже важливий і потребує неупередженому аналізі.

6. ЗМІ в сучасній політичній системі Росії

Сучасну політичну ситуацію в Росії характеризує ряд особливостей. Це, по-перше, активну участь у політичному житті країни різних партій, рухів, блоків і об’єднань — на виборах в Державну Думу в 1999 р. їх було зареєстровано 28. По-друге, зростання політичної активності електорату, груп підтримки кандидатів у депутати Державної Думи, їх довірених осіб, і на цьому тлі — запеклі суперечки, дискусії навколо платформ, програм того чи іншого руху, об’єднання або кандидата. Досить сказати, що на виборах в Думу 1999 року в одномандатних округах було зареєстровано близько 5000 кандидатів — понад 20 претендентів на одне депутатське місце. Звідси зрозуміло, які передвиборні пристрасті розпалюються навколо того чи іншого кандидата, партії, рухи чи об’єднання, коли мова йде не тільки про будь-якого кандидата, але і про партійному списку, програму тієї чи іншої партії. По-третє, особливу активність у політичному житті, політичній системі країни проявляють засоби масової інформації як звичайні, так і електронні.

Висновок

Отже, кожен політичний режим несе певну ідеологію, принципи, на яких потім будується держава. Саме з цієї ідеології випливають концепції різних громадських інститутів, в тому числі і інститут ЗМІ. Однак необхідно оцінювати завдання, функції ЗМІ не тільки з позицій політичного режиму, але і з позицій національних особливостей: відмінності між нацистським і більшовицьким тоталітарними режимами, між західними демократіями і демократією російської вельми істотні. Тим не менш, ми бачимо, що ні один суспільно-політичний лад не дозволяє собі розкіш ігнорувати такий потужний елемент життя суспільства, як масова комунікація, відводячи їй ту або іншу роль, залежно від власної сутності.

Список літератури

Арендт Х. Джерела тоталітаризму. – М. Центрком, 1996.

Зелінський С. А. Інформаційно-психологічний вплив на масову свідомість. – М. 2002.

Каландаров К. Х. Управління суспільною свідомістю. Роль комунікативних процесів. – М. Гуманітарний центр «Моноліт», 1998. – 80 с.

Кара-Мурза С. Маніпуляція свідомістю. – М. Алгоритм, 2000.

Кримски Д. А. Роль засобів масової інформації у демократичному суспільстві // http://www.infousa.ru/media/krimsky_rus.htm

Парахин А. А. Роль ЗМІ в сучасній політичній системі Росії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Зарубіжний досвід у розбудові громадянського суспільства в Росії» http://www.prof.msu.ru/publ/omsk1/4_02.htm

Короткий опис статті: витоки тоталітаризму Тема: ЗМІ в умовах тоталітаризму і демократії. контрольна з соціології. ВНЗ: СибГУТИ. Рік: 2011. Сторінок: 23. Ціна: 350 руб. Розмір файлу: Кбайт. У роботі є: вступ, висновок, список літератури. Короткий опис: 1. Тоталітаризм і демократизм як два протилежних суспільно-політичних ладу. 2. Функції ЗМІ в сучасному світі. 3. ЗМІ в умовах тоталітаризму. 4. ЗМІ в умовах демократії. 5. ЗМІ в закордонному демократичному суспільстві. 6. ЗМІ в сучасній політичній системі Росії. ЗМІ в умовах тоталітаризму і демократії, СибГУТИ, соціологія, контрольна

Джерело: ЗМІ в умовах тоталітаризму і демократії — контрольна по соціології, СибГУТИ

Також ви можете прочитати